Národní galerie VI: Europa Jagellonica: deset milionů, které by Alena Hanáková opravdu měla vysvětlit

18. 6. 2013 / Štěpán Kotrba

čas čtení 9 minut

Situace kolem deseti milionů Kč ze státního rozpočtu, které šly na zaplacení dluhu po výstavě Europa Jagellonica, se zamotává. Původně se zdála být jednoduchá: 30. září 2012 zůstaly po ukončení výstavy Europa Jagellonica závazky, překračující deset milionů Kč. Ministerstvo kultury na jejich pokrytí vyčlenilo v listopadu 2012 příslušnou částku, i když výstavu nepořádala žádná z jeho příspěvkových organizací, ani žádná jiná státní organizace, ale příspěvková organizace Středočeského kraje.

Citovaným usnesením Rada Středočeského kraje 26. 11. 2012 schválila usnesením 034-45/2012/RK rozpočtové opatření č. 410/06/2012, nazvané „Zvýšení rozpočtu kapitoly 06 o účelovou dotaci z Ministerstva kultury ČR“. Text usnesení není složitý. Praví doslova: „Rada kraje po projednání schvaluje zvýšení příjmů a výdajů kapitoly 06 o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR pro Galerii Středočeského kraje ve výši 10.000.000,- Kč“. Věc se zdá být jednoduchá, ale má zásadní háček. Spolufinancování výstavy ze státního rozpočtu na jaře 2012 zamítla grantová komise ministerstva kultury. Europa Jagellonica se nedostala dokonce ani mezi ty projekty, jejichž financování grantová komise doporučila pro případ zvýšení vyčleněné částky z rozpočtové kapitoly ministerstva kultury. Navíc vzhledem k ostatním dotacím výstavních projektů Ministerstvem kultury ČR v roce 2012 představuje deset milionů Kč částku závratně vysokou. Proto jsem celou věc kritizoval v Britských listech a veřejně žádal Ministerstvo kultury o vysvětlení. Místo toho se ozval autor projektu Jiří Fajt. Nedržel se starého dobrého pravidla: když myslíš, tak nemluv. Když mluvíš, tak nepiš. Když píšeš, tak se nepodepisuj. A když se podepíšeš, tak se pak nediv.

V Parlamentních listech na toto téma Jiří Fajt napsal: „Shoda neočekávatelných okolností (odstoupení takřka jistého sponzora tři měsíce před vernisáží; špatný odhad nákladovosti transportů uměleckých děl ze strany nositele evropského grantu – muzea v Postupimi; policejní zásah proti krajskému hejtmanovi D. Rathovi pět dní před vernisáží) však zásadním způsobem poznamenala rozpočet výstavy a narušila plynulost jejího financování. Za této situace jsem vyvinul ve snaze pořadateli pomoci maximální úsilí k získání mimořádné účelové podpory od Ministerstva financí, která v říjnu 2012 byla v požadované výši 10.000.000,-Kč poskytnuta.“ Slyším dobře? Ministerstva financí? Pak ovšem někdo lže. Buď Rada Středočeského kraje, nebo Jiří Fajt.

Nebo je to ještě jinak?

Není nad vládu přátel rozpočtové odpovědnosti

I když se to na první pohled nezdá, mohou mít pravdu obě strany současně. Mohlo se totiž stát, že když Jiří Fajt loni na podzim viděl blížící se finanční katastrofu výstavy, zašel za svými přáteli na Ministerstvu financí ČR a řekl jim něco ve smyslu: „Milí přátelé! Udělal jsem tuhle v Kutné Hoře takovou výstavu, no a ona stála o deset milionů víc, než má Středočeský kraj k dispozici. Můžete mi na ni těch deset milionů dát, abych mohl zalepit tu díru v rozpočtu?“ I když je toto uvozovkami ohraničený text, jde pouze o hypotetický monolog. Ale smysl je jasný.

Skoro se mi tomu nechce věřit, protože Miroslav Kalousek nezapomíná ani ve chvíli nejhlubší vládní krize hovořit o tom, že hlavní prioritou TOP 09 je „podpora vlády rozpočtové odpovědnosti“. (např. ZDE) Pokud je však vyjádření Jiřího Fajta pro Parlamentní listy alespoň částečně pravdivé, pak vláda rozpočtové odpovědnosti spočívá v tom, že když na Ministerstvo financí ČR přijde něčí dobrý známý a řekne: „Přátelé, udělal jsem sekeru za deset milionů, dáte mi je?“, dostane kladnou odpověď. Po čerstvých zkušenostech s poměry na Úřadu vlády se nelze divit ničemu. Ani na ministerstvu financí, ani na ministerstvu kultury.

Je strašné, že autor velkého mezinárodního projektu může tímto způsobem uvažovat. Je však ještě mnohem šílenější, že mu to možná vyšlo. Na jaře 2012 plánoval David Rath velkolepou kampaň za své znovuzvolení hejtmanem Středočeského kraje. Jednou z jejích líbivých součástí měla být výstava Europa Jagellonica. Volby do zastupitelstev krajů se konaly ve dnech 12. a 13. října 2012. Výstava Europa Jagellonica skončila podle plánu 30. září 2012. Její hodnotící novinový ohlas měl tedy kulminovat doslova v posledních týdnech před volbami. Proto také na výstavu zval na plakátech „hejtman Středočeského kraje“ osobně. Bohužel, jen pár dnů před vernisáží ho zatkli pro podezření z několika trestných činů. Výstava jako součást kampaně z tohoto hlediska vyšla naprázdno. Nesplacené a bez pomoci, přesahující rozpočet kraje, by patrně také nesplatitelné závazky zůstaly. Jak dnes už víme, zaplatili jsme je díky přímluvě Jiřího Fajta na ministerstvu financí my všichni ze společné kapsy. Cestou kapsy ministerstva kultury. A je jedno, jestli z Kalouskovy „účelové rezervy“ pro kamarády, nahrazující kdysi pověstného „medvěda“, nebo ze stejně účelové medvědí rezervy ministerstva kultury, spravované ekonomickým náměstkem Sankotem. Vždy jde o peníze daňových poplatníků. Nás!

Nyní jde o to, zjistit co nejrychleji, kdo, kdy a na jaký popud o jejich uvolnění rozhodl a ze státního rozpočtu České republiky velkoryse zaplatil dluhy po Jiřím Fajtovi, vytvořené za laskavého dohledu Davida Ratha. Bylo to Ministerstvo kultury ČR, které tím popřelo smysl své vlastní grantové komise a vydalo příslušné finanční prostředky ze své rozpočtové kapitoly na úkor všech ostatních žadatelů o finanční prostředky na podporu výstavních projektů? Nebo to bylo Ministerstvo financí ČR, které tyto prostředky nalezlo ve svých bezedných kapsách a pouze je poslalo Středočeskému kraji via Ministerstvo kultury ČR? Kdo, kdy a koho o ně požádal a kdo, kdy a s jakým zdůvodněním o jejich vydání rozhodl? Deset milionů Kč zase není tak málo.

Poslední zjistitelnou zastávkou oněch peněz ve státním rozpočtu bylo ministerstvo kultury. Pokládám dnes proto ministryni kultury Aleně Hanákové v tomto směru písemně několik přesně formulovaných otázek. Tytéž otázky zasílám v kopii členům výboru pro kulturu, školství mládež a tělovýchovu Parlamentu ČR. S odpovědí ministryně na tyto otázky chci čtenáře Britských listů co nejdříve seznámit. Spěchám na to mimo jiné proto, protože paní ministryně je v současnosti hned ve dvojí demisi. Jednou sama za sebe (k datu odstoupení 30. 6. 2013, neboť necítí podporu své strany) a jednou jako členka odstupující vlády (k datu odchodu bůhvíkdy, možná za týden a možná až v květnu 2014, neboť policií do kouta zahnaný premiér také necítil podporu své strany).

Vážená paní ministryně,

z rozpočtového opatření Rady Středočeského kraje č. 410/06/2012, Zvýšení rozpočtu kapitoly 06 o účelovou dotaci z Ministerstva kultury ČR, přijatého dne 26.11.2012 pod číslem: 45/2012, číslo usnesení: 034-45/2012/RK, vyplývá, že Vaše ministerstvo poskytlo v říjnu nebo listopadu 2012 Středočeskému kraji dotaci ve výši 10 mil. Kč na podporu Galerie Středočeského kraje (GASK). Dovolte mi v této souvislosti položit několik otázek:

  • 1) Kdo, kdy a jakou formou o přidělení této dotace Ministerstvo kultury ČR požádal?
  • 2) Kdo, kdy a s jakým zdůvodněním o přidělení této dotace rozhodl?
  • 3) Z jaké části rozpočtové kapitoly Vašeho ministerstva byly tyto prostředky poskytnuty?
  • 4) V jaké celkové výši poskytlo v roce 2012 Vaše ministerstvo granty na výstavní projekty a jak byly tyto prostředky mezi jednotlivé projekty, respektive mezi jejich nositele rozděleny?

Odpověď Vašeho ministerstva na výše uvedené otázky rád zveřejním. Věřím, že politikou Vašeho ministerstva je maximální otevřenost a vstřícnost vůči občanům-daňovým poplatníkům i sdělovacím prostředkům a že se tedy při kladení těchto otázek nebudu nucen odvolávat na zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Věřím také, že odpověď dostanu obratem.

A abych nezapomněl: o Jiřím Fajtovi se ještě počátkem minulého týdne vážně uvažovalo jako o možném budoucím generálním řediteli Národní galerie. Prezident včera varoval výslovně premiéra v demisi, aby jeho vláda nečinila žádné strategické kroky. Je informován. Další vláda rozpočtové odpovědnosti by si v takovém případě musela sáhnout hluboko do kapsy. Účet by potom, dost možná formou složenky, jak je oblíbeným zvykem pana Kalouska, předložila opět nám všem.

13. 06. 2013 Štěpán Kotrba: Národní galerie V: se zatýkáním mohli policisté ještě pokračovat... ZDE

05. 06. 2013 Jiří David: Národní galerie IV: Jiří David skrze mentální povodně ZDE
02. 06. 2013 Štěpán Kotrba: Národní galerie III: Svatá Anežka pod čárou ponoru ZDE
01. 06. 2013 Jiří David: Konkurz, nebo jmenování....? ZDE
30. 05. 2013 Štěpán Kotrba: Národní galerie II.: vysoká hra PPF nejen o Karla Srpa ZDE
27. 05. 2013 Štěpán Kotrba: Skrytý boj o Národní galerii: co spojuje pátera Daniela Hermana a Jiřího Fajta? ZDE

0
Vytisknout
8359

Diskuse

Obsah vydání | 20. 6. 2013