Ministr kultury nejmenuje Jiřího Fajta ředitelem Národní galerie

17. 12. 2013

čas čtení 2 minuty

Ve svém tiskovém prohlášení k odložení nástupu do funkce generálního ředitele Národní galerie v Praze uvedl pan doc. Jiří Fajt mimo jiné, že mu byl "panem ministrem předložen návrh na odsunutí nástupu do funkce s odůvodněním, že mnou dříve formulované systémové a rozpočtové změny v Národní galerii jsou naprosto oprávněné a že jim pan ministr v demisi dobře rozumí a podporuje, nicméně jejich realizace již předpokládá dohodu s novou politickou reprezentací." Toto tvrzení je nepřesné a zkreslující. Ministerstvo kultury České republiky proto považuje za nezbytné uvést je na pravou míru.

Na schůzkách s ministrem kultury Jiřím Balvínem ve dnech 19. listopadu a 12. prosince 2013 předložil doc. Jiří Fajt bez jakéhokoliv podrobnějšího zdůvodnění požadavek na bezmála zdvojnásobení ročního státního příspěvku na činnost Národní galerie v Praze. Ministerstvo kultury České republiky by tento požadavek doc. Jiřího Fajta mohlo v rámci státního rozpočtu splnit jen za předpokladu adekvátního snížení příspěvku na činnosti ostatních státních příspěvkových organizací ve své působnosti, což je nepřijatelné. Zároveň doc. Jiří Fajt vyslovil v souvislosti se zamýšlenými členy svého týmu mzdové požadavky, které několikanásobně překračují limity, stanovené pro státní zaměstnance na srovnatelné úrovni platnými mzdovými předpisy. Ani tento požadavek pana doc. Jiřího Fajta nelze splnit v rámci stávajícího právního rámce činnosti Národní galerie v Praze. Proto se ministr kultury Jiří Balvín rozhodl odložit nástup doc. Jiřího Fajta do funkce.

"Nebyl jsem to já, kdo dal panu Jiřímu Fajtovi právně závazný příslib nástupu do funkce generálního ředitele Národní galerie v Praze," uvedl k tomu ministr Jiří Balvín. "Nemohu a nechci převzít odpovědnost za uvedení člověka s podobnými představami o nakládání s veřejnými finančními prostředky do funkce ředitele kterékoliv státní příspěvkové organizace v působnosti ministerstva kultury. Současně si však nepřeji, aby byl můj postup zpochybňován z politických důvodů. Proto jsem se rozhodl ponechat definitivní rozhodnutí v této záležitosti na svém nástupci či nástupkyni."

tiskové prohlášení doc. Jiřího Fajta ze dne 13. prosince 2013 ZDE

14.12.2013, Jana Podskalská, Impuls - regiony: Budoucí šéf NG Fajt: Galerie je těžký parník. Bude dřina jím otočit ZDE

0
Vytisknout
7719

Diskuse

Obsah vydání | 19. 12. 2013