Energetická křižovatka:

Nature: Všichni by měli podpořit Německo v jeho velkém experimentu v oblasti obnovitelné energie

27. 5. 2013

čas čtení 5 minut

Dcera východoněmeckého pastora, německá kancléřka Angela Merkelová vděčí za svou politickou kariéru pokojné revoluci z podzimu 1989, která vedla k sjednocení Německa. A na Merkelovou bude svět zřejmě vzpomínat i v důsledku jiného obratu v poválečné historii Německa - die Energiewende - energetického obratu.

Merkelová je už dlouho hlavní silou podporující úsilí bojovat proti globálnímu oteplování. Die Energiewende, energetický obrat, samostatné úsilí Německa radikálně restrukturalizovat svou ekonomiku tak, aby jí dominovaly obnovitelné zdroje energie, je pragmatickou alternativou k víceméně neúspěšným pokusům v oblasti mezinárodní diplomacie týkající se globálního oteplování. Pokud samostatné úsilí Německa přeorientovat se na obnovitelnou energii ponese ovoce, bylo by to důvodem pro obnovený optimismus v boji proti antropogenním podnebným změnám.

Redakční komentář časopisu Nature

Jak informujeme v reportáži na straně 156, cílem Německa je do poloviny tohoto století vyrábět nejméně 80 procent své elektřiny a více než polovinu energie, kterou potřebuje na vytápění, z obnovitelných energetických zdrojů, jako je sluneční záření a vítr. Tisíce vědců a inženýrů pracují na vývoji technologií pro ukládání energie a její dopravy, kterých bude zapotřebí pro proměnlivé energetické zdroje budoucnosti. Tento úkol je obrovský. Nicméně, vzhledem k rychlému růstu obnovitelné energie v posledních letech - a vzhledem k vysoké míře podpory, jíž se této politice dostává od veřejnosti, je možné, že tyto cíle budou dosaženy dříve, než je plánováno.

Ve vnímání veřejnosti má politika energetického obratu méně co společného s globálním oteplováním a více s jadernou katastrofou ve Fukušimě v Japonsku před dvěma lety, která urychlila navrhované uzavírání jaderných elektráren v Německu. To, že bylo v Německu vyřazeno z provozu osm jaderných elektráren, vlastně způsobilo, že je Německo - alespoň dočasně - více závislé na uhlí, což způsobí, že bude obtížnější dodržet krátkodobé cíle snižování emisí skleníkových plynů.

Německé úsilí však navzdory tomu přesto dělá obrovský dojem. Merkelová a německá veřejnost projevují obdivuhodnou odvahu v tom, že proměnili svou zemi v laboratoř pro energetickou politiku (a technologie), které by se mohly stát vzorem pro mnoho průmyslových zemí. Že Německo provádí tento nákladný a riskantní experiment na vlastní kůži v době obří evropské finanční krize by se mělo stát trvalým pomníkem státnictví Merkelové.

Německo, které má asi 80 milionů obyvatel, je ideálním testovacím územím. Tato země si může dovolit energetický obrat - o němž odhadují někteří komentátoři, že bude stát víc než 1 bilion euro - protože její ekonomika prosperuje. A Německo je dostatečně velké i rozmanité - ekonomicky, zeměpisně i sociálně - na to, aby byl výsledek tohoto experimentu relevantní pro celý svět.

Pokud německý přechod k čistší energii bude úspěšný, pak získá Německo vědecké, technologické a hospodářské znalosti, které vezme na trhu a které posílí její vedoucí roli v oblasti zelených technologií. Země, které možná dnes pohlížejí na německé plány s určitou skepsí, budou posléze moci na těchto technologiích stavět, až začnou restrukturalizovat své vlastní systémy.

Jestliže však německý energetický obrat selže, vyšle to velmi záporný signál. Skeptici na celém světě budou argumentovat, že pokud se nepodařilo ani Německu, aby to fungovalo, nepodaří se to nikomu. Je tedy nesmírně důležité, aby Německo pokračovalo na své zvolené cestě bez ohledu na to, jaké bouře mohou přijít, i dokonce tehdy, pokud stížnosti na vysoké ceny elektrické energie budou slyšitelnější.

V konečném důsledku musí každá autenticky ekologická ekonomika zahrnovat všechny hospodářské sektory. Energetická změna nebude dokončena bez nového přístupu k dopravě. Bylo zapotřebí velkomyslných dotací k tomu, aby stát přesvědčil miliony německých vlastníků domů a bytů, aby investovali do nákladných (a esteticky sporných) solárních panelů na střeše. Přesvědčit Němce - či jakýkoliv jiný národ - aby přešli na eletrické automobily či na automobily na baterie bude ještě obtížnější. Bez dotací pro automobilky, aby začaly tyto automobily vyrábět, a pro motoristy, aby je začali kupovat, se to nestane. Avšak, jak jsme viděli po zavedení šrotovného (v rámci ekonomických pobídek vyplatila německá vláda majitelům automobilů dotaci 2500 euro, pokud byli ochotni si automobil starší než devět let vyměnit za automobil nový), takové pobídky jsou schopny vyvolat masivní změnu v chování lidí. Efektivní program na podporu ekologických automobilů, podpořený investicemi do nezbytné infrastruktury, by byl jasným ukazatelem na cestě k věku už nezávislému na fosilních palivech - a to nejen v Německu.

Zdroj v angličtině ZDE

0
Vytisknout
4683

Diskuse

Obsah vydání | 30. 5. 2013