Je koaliční vláda opravdu legitimní a kompetentní?

5. 2. 2013 / Jiří Baťa

čas čtení 7 minut

Nově zvolený prezident Miloš Zeman ve svých rozhovorech po svém zvolení v rámci odpovědí na to, co a jak bude dělat ve funkci prezidenta, mezi hlavní své cíle jmenoval potřebu odvolání či demisi koaliční vlády. Ne poprvé také zmínil, že tato vláda je nekompetentní a nelegitimní, protože se jako koalice skládá ze tří politických subjektů z nichž jeden, LIDEM tam nemá co dělat, neboť se nezúčastnila parlamentních voleb.

Znovu se tedy otevírá stále nezodpovězená otázka, zda je tato koaliční vláda legitimní a kompetentní vládnou nebo ne. Po volbách v r. 2010 byla sestavena koaliční vláda ze  tří legitimních politických stran, tj. ODS, TOP09 a VV, které se zúčastnily parlamentních voleb. To ovšem neznamená, že tento stav trvá, když jedna z nich, strana Věcí veřejných, z vlády oficiálně vystoupila. Z několika odpadlíků této strany se pak ze zcela proti logice a právním zvyklostem, samozvaně ustanovil nový politický subjekt, který se ad hoc prohlásil za politickou stranu LIDEM přesto, že nesplňoval základní právní kritéria, tedy, že tato strana za a) neprošla parlamentními volbami, za b) pro zaregistrování nesplnila předepsaný minimální počet členů této strany (k dnešnímu dni cca 120 členů), za c) je otázka, zda je jako politická strana registrovaná u MV ČR, jestliže nesplnila požadované kritéria.

Pokud k tomu došlo, tj. pokud byla zaregistrována, je to nezákonný postup MV ČR a diskriminace jiných menších politických subjektů, které tento požadavek nesplňují a proto nemohou o registraci žádat. Nezodpovězenou otázkou rovněž je postoj či názor Ústavního soudu na tuto pokřivenou, ne-li zprzněnou realitu. Přes všechny tyto skutečnosti paní K. Peake, místopředsedkyně vlády suverénně o této "své" skupince lidí mluví jako o legitimní, ničím nezatížené politické STRANĚ!

Na politické scéně však panuje absolutní klid a ticho a to i v době, kdy se upravují, podle požadavku této svérázné strany, podmínky pro vytvoření poslaneckého klubu snížením předepsaného počtu na menší, protože jich ani není tolik, aby mohli stávající podmínku naplnit! Stačí se jen říct, že?

Co je však na celé věci zarážející, že jak vláda, Parlament ČR, MV ČR i Ústavní soud tuto skutečnost přehlíží, resp. ignoruje. Otázka je, v čím zájmu! Jestliže se bývalí členové strany VV a dnes členové strany LIDEM odvolávají na to, že oni byli řádně zvoleni, je to zcela irelevantní, protože politickou stranu, notabene vládní mohou tvořit pouze členové té strany, která prošla parlamentními volbami a získala potřebný počet hlasů k tomu, aby se o účast ve vládě mohla ucházet.

To a mnoho jiných podmínek nebylo splněno a přesto strana LIDEM participuje (parazituje) na vládnutí koaliční, notabene vlády rozpočtové odpovědnosti. Tu rozpočtovou odpovědnost sice lze s těžkým srdcem akceptovat, ale jinou odpovědnost si však bohužel, již nepřipouští (ona ani není).! Tyto skutečnosti nevím proč, nikdo z nejvyšších oficiálních míst (ba ani prezident) nebere v potaz přesto, že jsou tyto skutečnosti do nebes volající porušení základních principů demokracie, zákonů i etiky, morálky a zvyklostí.

Lze se domnívat, že za těmito skutečnostmi stojí jisté vlivné kruhy, které jednak tuto absurditu prosadily, ale také, že dosud účinně brání tomu, aby se tento politicky neomluvitelný, ale i legislativně nepřijatelný počin vůbec řešil. Není přece zas až tak jednoduché uvěřit paní K. Peake jejímu tvrzení když se odvolává na již zmíněné jednání a sice, že "oni" (rozuměj bývalí členové VV) byli řádně zvoleni a že tedy mají plné právo na existenci nástupnické politické strany.

Toto tvrzení lze akceptovat v případě, že by se LIDEM vytvořila za předpokladu, že po vystoupení ze strany VV vytvoří nový politický subjekt, který "ale" splní všechny předepsané požadavky pro vytvoření takového politického subjektu včetně registrace u MV, absolvování parlamentních voleb, které jsou pro působení jako parlamentní strana, notabene s účastí ve vládě, podmínkou. To vše se však nestalo, bylo a je nadále velkoryse a trestuhodně přehlíženo. Ptám se tedy nejen za sebe, je to možné?

K čemu jsou legislativní předpisy, zákony, kde je právo a spravedlnost, smysl pro pořádek a čestné politické klání? Můžeme si však klást i jiné otázky, např. proč se tento zcela nepřijatelný fakt neřeší, proč se jím nikdo nezabývá, proč je to ostatním politickým stranám a politikům tak lhostejné?

Nelze se proto divit, že se nad touto skutečností pozastavuje i nový prezident M. Zeman i když i jemu lze položit otázku, proč se on či jeho strana tomuto neskutečnému korupčnímu decimování politické kultury nevzepřeli. Na druhé straně je to však od M. Zemana signál, že s tím hodlá něco učinit. To vyvolalo u vládnoucích politických stran jistou nervozitu, neboť kromě tohoto faktu M. Zeman také naznačil nezbytnost odstoupení nebo demisi vlády. Premiér Nečas už na to reagoval, ale nejistota zůstala, neboť M. Zeman dosud prezidentskou funkci nevykonává a jeho kroky poté, co bude inaugurován, jsou pro ně nevyzpytatelné a zcela jistě plné obav.

Cokoliv však v této souvislosti M. Zeman učiní, je jen náprava nevídaných politických čachrů pravicové vlády, neboť co nelze popřít je fakt, že pokud by LIDEM nebyla (za bůhví jakých podmínek) přijata či respektována jako "třetí do party", byl by to konec pravicové koalice a tím pádem i vládnutí spiklenců a kmotrů z ODS, TOP09. Tomu se však brání i za cenu podlého a nečestného jednání, protože vypadnout z tohoto kolotoče znamená již nikdy se k tak dobrému "lizu" nedostat. Že jim LIDEM v mnohém dělá nemalé problémy není podstatné, protože se vše zase a znovu dá vyřešit řadou ústupků, které se následně vykompenzují v jejich "šlechetné a pro občany závazné (zastupitelské)" činnosti.

Že si větší část občanů myslí opak, je už pro ně fakt podružný. Defenestrace (obrazně) by v tomto případě byla jen spravedlivým trestem za vše, co jako "zastupitelé" voličů pro ně udělali.

PS: K samotné koaliční vládě M. Zeman v předvolebním kandidátském duelu v ČT dokonce s podivem reagoval na skutečnost, že podle K. Schwarzenberga jsou ve vládě nikoli tři, ale čtyři politické strany. To když se K. Schwarzenberg vymlouval za některé negativní aktivity TOP 09, které sváděl prý na "samostatný" politický subjekt, kterým je prý jejich politická přísavka STAN.

0
Vytisknout
5901

Diskuse

Obsah vydání | 5. 2. 2013