Jeden fatální omyl globální prognostické studie

4. 1. 2013 / Zdeňka Petáková

čas čtení 2 minuty

Přešel advent a vánoční svátky, ten čas, kdy je silněji vnímáno jako žádoucí zklidnění, pomoc bližním, soustředění na duchovní hodnoty.

Pokud jde o naše bližní v širším slova smyslu -- o lidstvo jako celek, je nás v tuhle chvíli něco přes 7 miliard, a v roce 2030 nás má být o miliardu více.

Podle prognostické studie Global Trends 2030: Alternative Worlds, o níž Britské listy přinesly již několik zpráv (ZDE, ZDE, ZDE), je demografický vývoj hodnocen jako žádoucí v oblastech, kde počet obyvatel narůstá. V tomto ohledu je například Indie zemí, která v roce 2030 pravděpodobně předstihne Čínu v mnoha směrech ústících ve zvyšování HDP, hodnocena studií jako "úspěšnější".

Naopak stárnutí populace, způsobené nízkou porodností a prodlužováním života, je na mnoha místech studie komentováno jako nežádoucí -- standardně je nazýváno problémem. Takto může demografický vývoj, podle mého mínění, vnímat jen ten, kdo lidi chápe jako nějaký dobytek vhodný hlavně k tvorbě a zvyšování HDP. Vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel Země i konečnosti jejích zdrojů -- vody, půdy, nerostných surovin -- je tato optika pozitivního hodnocení růstu HDP zcela zvrácená. Za dnešního stavu věcí by měl být naopak hodnocen jako žádoucí návrat k šetrnosti, nezvyšování či snižování spotřeby, a to ve všech oblastech, kde je to jen možné. Také snižování porodnosti, především tam, kde je již nyní nouze o zdroje.

Jako žádoucí by měl být hodnocen posun k nejvyššímu oceňování přirozeného řádu věcí, kdy první povinností silnějších je postarat se o slabší. A nikoli hromadění materiálních statků s důsledkem plenění přírodních hodnot, jak nám dnes předvádějí a vnucují. A podle čeho se nás i státy snaží řadit, porovnávat, hodnotit -- totiž podle MÍT -- a být schopen urvat ještě víc. A tak si s příchodem nového roku říkám: Kdy už konečně těm sociálním inženýrům západu, východu i středu někdo vysvětlí, že člověk přichází na svět proto, aby byl člověkem, pečovat a pomáhal -- nikoli aby vlastnil, porovnával, naparoval se pro majetek a vlastnění pokládal za nejvyšší hodnotu? A že jejich vidění a vedení světa je fatální omyl, v konečném důsledku zničující pro společnost i přírodu?

0
Vytisknout
7737

Diskuse

Obsah vydání | 4. 1. 2013