Připomenutí výročí upálení Mistra Jana

5. 7. 2012

Tisková zpráva Společenství práce a solidarity

Výročí upálení Mistra Jana 6.7. představuje příležitost připomenout si odkaz jednoho z největších Čechů.

Připomeňme si, že Jan Hus, který čerpal i z učení Johna Viklefa, tvrdě kritizoval církev a její praktiky. Hlavou církve není papež, ale Kristus. Pokud jedná v rozporu s Kristovým učením, pak věřící nejsou povinni ho uznávat. Každý věřící má právo kontroly náboženského učení.

>

Vidíme zde, jak Mistr Jan bojoval proti zkostnatělosti a tmářství církve, proti zneužívání dogmat vůči prostému lidu. Mistr Jan se snažil o emancipaci lidu na podkladě Boží lásky.

Nelze zapomenout na ohromný přínos Mistra Jana v otázce sociální -- které pak přejalo husitské hnutí, které vyvolalo nikoliv pouze náboženskou, ale především sociální revoluci. Nesmlouvavě a tvrdě Mistr Jan vystupoval proti odpustkům, proti vymáhání poplatků za církevní obřady od chudých věřících, byl i pro odebrání majetků církevním hodnostářům.

Vzpomeňme nejslavnějších výroků a kázání Mistra Jana právě dnes, kdy se jedná o tzv. církevních restitucích, kdy je nám vnucováno, jaké příkoří bylo na katolické církvi, která má získat většinu z tzv. restituované majetku, spácháno:

Nemá býti věřeno v církev, poněvadž není církev Bohem.

Nešťastným bohatstvím, v němž církev tone zjedovatělo, a otráveno je téměř všechno křesťanstvo. Psi se o kost hrýžou. Vezmi kost a přestanou.

Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se, vy zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí.

V současné těžké době si potřebujeme připomenout oba velké Jany, které nám přineslo husitské hnutí -- hnutí, díky kterému jsme se, jako tak řídce v našich dějinách ocitli před světovým vývojem. Jan Hus symbolizuje hledání pravdy, pokoru a lásku k bližním, stejně jako silný sociální motiv pravé -- Kristovy -- církve. Jan Žižka je pak symbolem vojenských úspěchů, který nám říká, že za pravdu je třeba bojovat a že možno vítězit i tváří v tvář drtivé přesile protivníka.

Jan Kavan, Milan Neubert, Ilona Švihlíková

Mluvčí Spojenectví práce a solidarity

0
Vytisknout
3629

Diskuse

Obsah vydání | 10. 7. 2012