Co je to islamismus?

9. 7. 2012

čas čtení 3 minuty

Je hodné zaznamenání, že tak jako neexistuje jednotná definice komunismu, není ani jednotná definice islamismu. Nicméně v islamismu jsou jisté charakteristiky odlišující ho od zavedených náboženství, zejména od islámu samotného.

Jedním z faktů ohledně islamismu, který ovlivňuje jeho povahu coby politické ideologie, je to že jsou islamisté schopni manipulovat Písmo a historii, aby ospravedlnili své sociopolitické cíle. Například Korán zmiňuje ctnosti "spravedlivého vůdce" a prorok Muhammad si ve společnosti kterou v Medíně založil udržoval politické stejně jako spirituální vedení, když psal smlouvy a účastnil se bitev. Z těchto důvodů je islám mnoha muslimy nahlížen jako působící ve všech sférách života, včetně politiky.

Nicméně ačkoliv většina muslimů přistupuje k islámu jako k činnému ve všech životních sférách, včetně politiky, neznamená to, že by islám předem definoval politický systém nebo stanovisko, v něž musejí všichni muslimové povinně věřit. Například v Koránu není ani zmínka o státu, ani neexistují předurčené politické principy předepsané v některém z islámských svatých textů, jimiž se muslimové mají řídit. Islamisté nicméně tvrdí, že muslimům je povoleno řídit se pouze jediným politickým systémem a participovat pouze na něm, a že všechny ostatní politické systémy a ideologie jsou "neislámské". To je docela bezpříkladné a chybí tomu odůvodnění v historii i v Písmu. Dnešní Pákistán, Írán a Saúdská Arábie se považují za "islámské státy", ačkoliv jejich politické systémy se liší. To je vyvoláno faktem, že islám není politická ideologie a nenařizuje konkrétní politický systém, který by muslimové měli respektovat.

Zásadní rozdíl mezi islámem a islamismem spočívá v tom, že islám není a nikdy nebyl popisován coby politická ideologie.

Navíc lze dokonce tvrdit, že v islámském Písmu fakticky existuje ospravedlnění pro oddělení církve od státu... Hovořím o výroku Proroka Muhammada "Rozumíš svým světským záležitostem lépe než já a já rozumím tvým náboženským záležitostem lépe než ty" (Muslim 139-141). Mnozí tohle vykládají tak, že ačkoliv Prorok byl náboženským a politickým vůdcem, pokud jde o politiku, nebyl neomylný a tak islám nepředepisuje způsoby, jak by měli lidé na zemi organizovat politickou sféru.

Je tedy ve značném kontrastu s dějinami muslimských společností a názorem většiny světových muslimů, pokud dokonce ještě dnes islamisté zacházejí s islámem axiomaticky jako s revoluční politickou ideologií překonávající všechny ostatní, jako komunismus nebo kapitalismus, protože je božskou ideologií nezaloženou na omylných lidských pojmech a idejích. Důsledkem toho je islamistické tvrzení, že islám musel poskytnout detailní a božsky předurčené přístupy v záležitostech jako politická struktura nebo ekonomika a ty mohou být z definice uskutečněny pouze cestou zničení institucí založených na kapitalismu a komunismu - to však nemá v Koránu žádný základ. Pokud jsou tyto struktury a systémy považovány za neexistující, islamisté budou usilovat o jejich uskutečnění.

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
13001

Diskuse

Obsah vydání | 12. 7. 2012