Žadatelům o kanadské občanství, kteří nepřistoupí k přísaze s odhalenou tváří, nebude občanství uděleno

29. 12. 2011 / Miloš Kaláb

čas čtení 2 minuty

Kanadský ministr pro přistěhovalectví pan Jason Kenney vydal v pondělí 12. prosince 2011 nařízení, podle něhož nebude uděleno kanadské občanství přistěhovalcům, kteří nesloží přísahu před přistěhovaleckým soudem s odhalenou tváří.

Platnost má nové nařízení okamžitě po vyhlášení a nebudou poskytovány žádné výjimky. Nařízení bylo vydáno proto, že si soudci přistěhovalckých soudů, členové parlamentu a jiní lidé účastní na udělování kanadského občanství stěžovali na to, že není možné při zahalené tváři poznat, zdali osoba před soudcem skutečně pronáší přísahu. Povinnost mít odhalenou tvář při přísaze zajistí, aby udělování občanství probíhalo v souladu se zákonem. Ministr dodal, že se nejedná pouze o praktické hledisko, nýbrž i o otázku totožnosti a rovnosti i otevřenosti.

V Kanadě nyní probíhá diskuse o tom, zdali mohou u soudu svědčit ženy se zahalenou tváří. Ačkoliv tam zatím mohou svědčit v soukromí před soudkyní, ministr prohlásil, že se o této možnosti neuvažuje v případě soudů přistěhovaleckých. "Přísaha před přistěhovaleckým soudem je veřejným projevem", řekl. "Při tomto projevu se připojujete k rodině Kanaďanů a tento krok musíte udělat otevřeně a svobodně. Není možné oddělit jednu skupinu Kanaďanů nebo jim dovolit, aby před námi zakrývali svoji tvář i totožnost v rozporu s hrdým závazkem všech Kanaďanů k otevřenosti a sociální soudržnosti. Nemůžeme mít dva druhy obřadu udělování občanství".

Podle nových pravidel dostanou osoby se zahalenou tváří při obřadu udělování občanství dvě varování, aby tvář odhalily. První od zaměstnance soudu, k němuž se tyto osoby dostavily a druhé od samotného soudce. Osoby, které odmítnou vyhovět požadavku, budou požádány, aby odešly.

Jednotlivci, kteří byli odmítnuti, dostanou druhou a jedinou možnost zapsat se ke druhému obřadu, ale jestli i v tomto případě odmítnou přistoupit k přísaze s odhalenou tváří, další žádost o kanadské občanství už nebudou moci podávat. Pokud budou chtít nadále žít v Kanadě, budou zde bez kanadského občanství, což znamená, že nebudou účastni výhod, které kanadské občanství poskytuje.

0
Vytisknout
4267

Diskuse

Obsah vydání | 30. 12. 2011