Novoroční rozjímání: potřeba nové Ústavy

30. 12. 2011 / Vít Klíma

čas čtení 4 minuty

Letošní rok byl pro občanské iniciativy mimořádně příznivý, protože společně s odbory měly takříkajíc "monopol" na protivládní protesty a demonstrace. V příštím roce jim přibude velmi zdatný soupeř v podobě občanského hnutí Ano 2011, Andreje Babiše. Mají občanské iniciativy šanci v této soutěži obstát? Pokud ano, pak za jakých předpokladů?

Vox populi, vox Dei

Na propagačním stánku ProAlt(u) jsem - v rámci přípravy demonstrace k 17. Listopadu - strávil 20 hodin, protože mě zajímaly názory kolemjdoucích. Pokud bych měl jejich většinový názor shrnout, pak by zněl asi takto: "máte pravdu, že reformy připravené vládou jsou na úkor lidu, ale nevěříme, že demonstrace na této skutečnosti cokoliv nezmění". A jsme u jádra pudla: občanské iniciativy nejsou, za současně platné legislativy, schopny své požadavky prosadit a realizovat v praxi. Zákonitě pak i ti nejnespokojenější přestanou na tyto demonstrace chodit, protože budou postrádat jejich smysl. Jinak řečeno: bez snahy po uchopení moci jsou sliby občanských iniciativ jen planá těšínská jablíčka!

Klíč k úspěchu -- změna Ústavy

Andrej Babiš jde ústavně čistou cestou -- založením vlastní politické strany k jasnému cíli -- uchopit moc. Lidem tak nabízí mnohem jistější a důvěryhodnější cestu k ochraně jejich zájmů, než my. Mohou občanské iniciativy učinit lidu stejně důvěryhodnou protinabídku? Domnívám se, že ano. Mohla by znít například takto: "pomozte nám změnit Ústavu, abychom se mohli legálně dostat k moci a my na oplátku - na rozdíl od politických stran - skutečně ochráníme vaše zájmy".

Co v tomto smyslu znamená změnit Ústavu? Především z ní vyškrtnout větu, že základem politického systému je soutěž politických stran. Základem politického systému by měla být přímá demokracie, kdy by kandidáti měli být vybíráni svými voliči a jim i přímo odpovědni. Tato klíčová změna Ústavy by mohla dopomoci kandidátům občanských iniciativ získat řídící místa ve společnosti a ti by tak, na oplátku, mohli reálně chránit zájmy svých voličů.

Vsuvka: internet umožňuje život bez prostředníků, a tedy i bez politických stran

V Praze se nedávno uskutečnila evropská konference http://www.bitgroups.org/ Bitcoin, která si kladla za úkol vybudovat decentralizovanou finanční síť, na níž bude možné provádět a ověřovat finanční transakce v nové digitální měně - bez bank. Představte si, že si budete svůj účet spravovat sami na svém počítači a platit z něj své výdaje bez jakýchkoliv bankovních poplatků! Půjčovat si budete moci přímo od investora, který na internetu nabídne, za tímto účelem, peníze. Nástup internetu ve finanční oblasti znamená, že prostředníci - v tomto případě banky -- nad námi postupně začnou ztrácet svou moc.

Nástup internetu v politice znamená pomalý, ale jistý zánik politických stran. Proč by za nás měli hlasovat politici, když můžeme - prostřednictvím internetu či mobilu - hlasovat sami za sebe? Proč za tímto účelem zcela zbytečně platit politické strany, Parlament, Senát a konec konců i funkci prezidenta? Cožpak hlasovat skutečně nezvládneme sami a mnohem levněji?

Recese a potřeba nové Ústavy

Jedním z hlavních důvodů proč změnit Ústavu je i současná hospodářská krize. Potřebujeme malý, pružný decentralizovaný stát, který by snadněji absorboval politické i ekonomické šoky přicházející zvnějšku. Tuto část ústavy mám již připravenou. Inspiroval jsem se tisíciletou zkušeností českých židovských obcí, které jsou v orientaci na přežití skutečnými mistry.

Zpracovaný návrh koncepce nové ústavy by měly občanské iniciativy vyvěsit na internet a od lidí postupně shromáždit připomínky a podněty obdobně, jako to udělali Islanďané. Jednalo by se o první českou ústavu psanou lidem pro lid. Získat pod jeho znění alespoň milion podpisů by už byla síla, která ze strany státu nejde jen tak jednoduše ignorovat.

0
Vytisknout
6943

Diskuse

Obsah vydání | 30. 12. 2011