Americké listy: Vědci poprvé zjistili, že mozky mužů a žen fungují odlišně

21. 2. 2024 / Fabiano Golgo

čas čtení 4 minuty
 
Vědci poprvé prokázali, že mozky mužů a žen fungují odlišně, což je průlomový objev, který ukazuje, že na pohlaví záleží, jak lidé myslí a jak se chovají. Otázka, zda se mužský a ženský mozek liší, se ukázala jako kontroverzní, přičemž někteří vědci tvrdí, že rozdílnost ovlivňuje spíše společnost než biologie. Nikdy se nepodařilo jednoznačně prokázat rozdíl v aktivitě mozků mužů a žen, ale Stanfordova univerzita ukázala, že je možné rozlišit pohlaví na základě aktivity v "horkých" oblastech. Patří mezi ně "síť výchozího režimu", oblast mozku, která je považována za neurologické centrum "já" a je důležitá při introspekci a vyvolávání osobních vzpomínek.

 

Autorka Sarah Knaptonová napsala, že "zapojen je také limbický systém, který pomáhá regulovat emoce, paměť a zabývá se sexuální stimulací, a striatum, které je důležité pro vytváření návyků a odměn. Odborníci uvedli, že rozdíly v mozku mohou ovlivňovat to, jak muži a ženy vnímají sami sebe, jak komunikují s ostatními lidmi a jak si vybavují minulé zážitky."

Dr. Vinod Menon, profesor psychiatrie a behaviorálních věd na Stanfordově univerzitě, řekl:   "Toto je velmi pádný důkaz, že pohlaví je silným faktorem, který určuje uspořádání lidského mozku. Naše zjištění naznačují, že rozdíly ve vzorcích mozkové aktivity v těchto klíčových oblastech mozku přispívají k rozdílům v kognitivních funkcích závislým na pohlaví."

Je dobře známo, že mužské a ženské chromozomy uvolňují v mozku pohlavně specifické hormony, zejména v raném vývoji, v pubertě a během stárnutí. Existují také výrazné rozdíly v tom, jak ženy a muži fungují v reálném světě. Ženy bývají v průměru lepší v porozumění textu a ve schopnosti psát a mají dobrou dlouhodobou paměť. Naopak muži mají zřejmě silnější vizuální a prostorové vnímání a lepší pracovní paměť. Přesto se vědci snažili tyto rozdíly v nervové aktivitě odhalit, protože mozkové struktury vypadají u mužů i žen stejně.

Pro výzkum tým použil "vysvětlitelnou umělou inteligenci" - typ počítačového učení, které dokáže projít obrovské množství dat a vysvětlit, proč k danému jevu dochází. Modelu byly ukázány snímky magnetické rezonance pracujících mozků a bylo mu řečeno, zda se dívá na ženu nebo na muže. Postupem času začala neuronová síť odhalovat jemné rozdíly mezi oběma pohlavími, které člověk přehlédl. 

Když vědci testovali model na přibližně 1 500 skenech mozku, dokázal model ve více než 90 % případů určit, zda jde o sken ženy nebo muže. 

Odborníci doufají, že zjištění rozdílů mezi mužským a ženským mozkem by mohlo mít zásadní význam při řešení neurologických nebo psychiatrických onemocnění, která postihují ženy a muže odlišně. Například u žen je dvakrát vyšší pravděpodobnost klinické deprese než u mužů, zatímco muži jsou více ohroženi závislostí na drogách a alkoholu a dyslexií. Oblasti mozku objevené v této studii jsou často spojovány s neurologickými onemocněními. Dr. Menon dodal: "Klíčovou motivací pro tuto studii je skutečnost, že pohlaví hraje klíčovou roli ve vývoji lidského mozku, ve stárnutí a v projevech psychiatrických a neurologických poruch. Identifikace konzistentních a opakovatelných rozdílů mezi pohlavími ve zdravém mozku dospělých je zásadním krokem k hlubšímu pochopení zranitelnosti pohlaví u psychiatrických a neurologických poruch."

Vědci uvedli, že model umělé inteligence by mohl odpovědět na další důležité otázky týkající se propojení mozku, kognitivních schopností nebo chování, a budou jej dávat k dispozici veřejnosti, aby jej mohli využívat všichni výzkumníci. 

Výsledky byly zveřejněny v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

1
Vytisknout
2386

Diskuse

Obsah vydání | 22. 2. 2024