Jindřich Bešťák

Narozen v roce 1945 v Praze, vyrůstal však ve Falknově/Sokolově,od dětství konfrontován problematikou česko-německého prostředí. Studium na pedagogické fakultě. Unikátní vojenská služba 1968 - 69. Od roku 1966 učitel v základní škole, po vojně souběžně s učitelskou praxí dálkové studium konzervatoře. Od roku 1975 v lidové škole umění již v Jihočeském kraji. Od roku 1992 do 2009 školní inspektor, nyní v důchodu. Jako hudebník byl a dosud je činný v big-bandu, dixielandu, příležitostně v mainstremovém jazzu.