4722

Strobe Talbott

Strobe Talbott

pracoval od roku 1993 do roku 2001 ve Státním departmentu USA -- nejprve jako velvyslanec pro zvláštní úkoly a zvláštní poradce státního tajemníka pro nové nezávislé státy bývalého Sovětského svazu, a poté po dobu sedmi let zastával funkci zástupce státního tajemníka. Od roku 2002 je prezidentem Brookingova institutu ve Washingtonu.