Mediokracie vážně není demokracie

4. 5. 2017 / Bohumil Kartous

čas čtení 4 minuty
Na otázku, zda jsou média odpovědná za diskursivní prostor, který vytvářejí, jeden respondent sarkasticky odpověděl: "Ulice, náměstí, refýže a tlampače jsou zodpovědné za to, že se v nich a skrze ně lidé stýkají, komunikují, demonstrují atd." Jistě ne tyto entity, ale instituce nebo majitelé, kteří jimi disponují či je spravují, nepochybně a ze zákona ano. Demonstrace ve veřejném prostoru musí být ohlášena a schválena, jelikož se jedná o zábor veřejného prostranství a může se jednat o akci odporující zákonu. Aplikujte na cokoliv a vzejde z toho fakt, že Facebook a další sítě jsou odpovědné za obsah, který zprostředkovávají. A taky že čeští politici jsou odpovědní za to, když se v honbě za popularitou prostituují s Parlamentními listy, šířícími demagogii, hate speech a konspirace.

Až na politiky extremistických stran a politováníhodné výjimky by málokterý český politik šel na demonstraci, na které zoufalci řvou antimuslimská, antisemitská či jiná nenávistná hesla, vyzývali k násilí na "zrádcích národa" a kde mluvčí šíří nepodložené konspirační teorie a jiné demagogické halucinace.


Zajímavé je, že v digitálním prostoru tak činí mnoho z nich, jakoby v tom  byl podstatný rozdíl. Spojovat se s lůzou ve fyzickém prostoru je společensky nepřípustné, spojovat se s ní v prostoru digitálním se v ČR považuje za běžné a dokonce žádoucí. 

Britská dolní sněmovna požaduje, aby byli provozovatelé sociálních sítí vysoce pokutováni za šíření extremistického obsahu v prostoru, který spravují. Je to pravděpodobně jediný funkční způsob, jak podobnému protizákonnému a společensky nebezpečnému jednání zabránit, jelikož postihovat přímé šiřitele je při nepřehlednosti původu a způsobu šíření takřka nemožné. Justice si nedokáže poradit s faktem, že denně dojde na tisíce podezření z trestného činu. 

V ČR jsme prozatím na pomyslných digitálních stromech. Prostituce politiků s mediální šmírou reprezentovanou ponejvíce Parlamentními listy není veřejně zpochybňována (až na výjimky). Představa, kterak český politik hledá cestu, jak pohnat provozovatele médií a sociálních sítí k odpovědnosti, je vcelku úsměvná. Ani ti přední ještě často nepochopili princip vlastní odpovědnosti, natož té mediální.

Žel tak velká část české veřejnosti stále žije v bludu, že demokracie znamená řvát a žvanit cokoliv bez omezení, zvlášť jde-li o internet. To je flagrantní nepochopení, nejen demokracie, ale samotného principu normativního uspořádání vztahů ve společnosti. Většina takových "demokratů" by pravděpodobně souhlasila, že je nutné normativně vymezit způsob chování a jednání, co je přípustné a co přípustné není. Že správa je možná jedině tehdy, existují-li nějaká pravidla. V oblasti médií takovým lidem ale připadá nejlepší naprostá anarchie. Pravděpodobně do toho okamžiku, kdy se to dotkne jich samých...

Asi to chce čas. Jestliže jsme se adaptovali na fakt, že ve fyzickém prostoru není možné vše, že není možné vyzývat k potírání práv jiných, není možné vyzývat k násilí na jiných, jsme pravděpodobně schopni adaptovat se i na měnící se i na proměnlivou skutečnost digitálního světa. Jen nám to bude pravděpodobně trvat jako obvykle déle než ve vyspělejších demokraciích...

Děkujeme čtenářům, že výraznou měrou přispěli na provoz Britských listů od Trumpova zvolení do začátku roku 2017. Potřebujeme však trvalou finanční podporu. K provozu Britských listů je zapotřebí přibližně 60 000 Kč měsíčně. Stačilo by, aby 300 čtenářů přispívalo částkou 200 Kč.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500.   Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

0
Vytisknout
7432

Diskuse

Obsah vydání | 5. 5. 2017