Bodláky Václava Duška

Psychochirurgie

27. 4. 2017 / Václav Dušek

čas čtení 7 minut
Fakta o minulosti i přítomnosti značně zkreslena. Svět má rakovinu, tou rakovinou je člověk – jak tvrdil znalec života běhu Eduard Pestel. Není nad milé povzbuzení, děkujeme uctivě, vážený pane. Být zlým, vědí nádhero, jest přetěžká profese. Trvalka zla z doby děsu, kdy Heinrich Franz Boblig von Edelstadt proháněl čarodějnice v mučírnách a odporně bohatl, připomínka běsnícím tyranům, jak snadné bývá pěstovat zlo – i dnes známe syčáky, co z hnusu uváleli páchlé kuličky a nahráli si prašule do děravých kapes; nakonec, hyeny v lidské podobě přežily obětiny, nasyceny, či zbroceny krví, hlasitě mlaskají, zdravě bzdí; vrahy omilostníme zlehka. V tu dobu excesů platily jiné zákony, hotovo!

Z vrahů zrozeni posvěcení kati. Opravdu jsme nástroje a loutky v rukou boháčů, kteří v zákulisí taha-jí za nitky. Tancujeme podle toho, jak pískají. Naše talenty, možnosti i život jsou vlastnictvím cizích lidí. Nejsme prý nic víc než intelektuální prostitutky. Tvrdá slova postrádající kompromis. Velcí muži konají skutky na pováženou beze známek strachu. Zloba klepe na vrata – otevíráme, číháme, kdo bude postižený, odsouzený; dneska ty, my až zítra a možná pozítří.

Všeobecně platí, že prodělek jedné bytosti je ziskem u jiné. Být bohatí všeci, lidoušové, planeta pukne. I proto máme prostředky k lámání vůle, ovlivňování myšlení; psychochirurgie prý dosahuje úspěchu tím, že nám roztříští fantazii, otupí city, zničí abstraktní myšlení, vytvoří kontrolovatelné individuum podobné robotovi. No, toto! V příštím století, nebude-li země zničena demokratickými bojovníky za svobodu, budou se procházet ve světě bez hranic načipovaná řízená monstra centrálním výborem blaženosti – potrava se vyloučí pro přílišnou jedovatost, pracovat se bude pouze za odmě-nu, protože přebytek blaha ohrožuje významně loajalitu.

Nech si neprodleně vyšetřit hladinu zla, je-li zanedbatelná, požádej o pomoc.

Naprogramujeme bytosti dle libosti mocných finančních lasiček, vojenských a polo politických ploštic. Armáda novodobých otroků hledí udivena k abstraktním cílům. Přelidnění planety nám vel-mi nebezpečně a reálně hrozí, i proto našim krokem k pokroku musí být zvýšená kontrola myšlení – a proč se stydět, člověni, za použití vydatných chemických dešťů. Nebudeme přece dbát slov Seppa Holzera: Zeptej se přírody, zeptej se své půdy, své vody a svých zvířat, zda se pod tvým vedením cítí dobře. Člověk není had, přesto saje krev, není-liž pravda? Řekne-li se člověk, Stvořitele poleje rumě-nec – nu, všechno se nepovede.

Zlo přednášeno a filtrováno k dalšímu použití v mnoha podobách bývá nadužíváno. Učedník ne-plech a porevoluční miliardář si vzal na rozdíl od většiny souputníků ponaučení: „Dejte mi kontrolu nad měnou jednoho národa – potom mi bude zcela lhostejné, kdo píše zákony. Tuto žádost vyslovil bez obalu Mayer Amschel Rothschild (1744 - 1812). Být znalcem lidí nezaškodí.

Máš být skutečně zlým – neváhej, budoucnost ti kráčí v ústrety.

Války přihrály a nadále přihrávají do bankovních domů demokratických státních útvarů čistotně přeprané a vyžehlené miliardy, biliony, triliony; vlastnit banku je dozajista zaručený vývar, jistější než ji chtít vyloupit. Bankovní loupež je něco pro diletanty. Skuteční profíci si banku založí.

Vzkaz nepoučitelným služebným masám. Zlo majetku – zlo moci, neléčitelné nemoci.

Teroristické válečné běsnění napomáhá utajeným nadnárodním elitám k jistému zisku s minimální zběsilostí srdcí rizikem. Odhalit lichváře můžete, ale skončíte v připravené síti pro nepohodlnou svo-loč. Kušovat jest zdravé. Pamatujte, že nejste-li vybrán, nebudete tančiti po palcích obrů.

Lázně Zloprcek a.s. zlevnily. Nekupte to. Masáže vás prověří. Pučet blbost, máme domov samý květ. Magnesia filuta, co čtenář, hlupec, musí se mu dovysvětlit oceněná hnida. Magnesium nešu-mivé, pidislovesníci počítají řády – svět umění prosycen zlem, dýchá jed o sto šest. Umělecké zlo nelze vymýtit, a přiznejme si, copak nás umělečtí kuliferdové občas nepobaví? Nerozdají zdarma vyšeptalé ošuntělé rozumy, jak žít hezky pročesky, koho milovat do bezvědomí, a naopak nenávidět k zešílení.

Zlo ve štítu, ustálená realita.

Nevěřte slepě výkladům politiků nebo médií. Lžou, nemýlí se, ne, lžou opakovaně a s vědomím nad-řazenosti – stačí nečíst, neposlouchat, nedívat se, utrácet čas smysluplnějšími aktivitami. Peníze jsou rozpoznatelné zlo – a v zájmu zachování dalších zisků vytvářejí mediální šéfkuchaři myšlenkové hody hody doprovody, ochucují minulost podle receptů všehoschopných utajovaných pokrokářů; vraz do textu jedovatý šlem, posyp slova hadími exkrementy, posiluj lásku k mamonu, vykřič chudi-ně napomenutí – kdo nepřikrádá závidí.

Snaha vytvořit zisk je prazákladem zla – musíme zbrojit, musíme vytvořit nového nepřítele, musíme zapomenout významných historických vzkazů. Po sjednocení Německa, trestaného ještě stále za druhou světovou válku, odešla za doprovodu muziky sovětská vojska, v tichosti se uzavřely pokra-čující potřebné smluvní závazky o setrvání zámořské armády. A můžeme se domnívat, že demokra-tická armáda, která se zkrátka nemýlí, i proto může beztrestně zabíjet, stojí nemalé finanční pro-středky, a odkud pocházejí, můžete hádat, hadači… Sousedé si ochranu musí zaplatit. Voják není laciný misionář. Zbrojnoši podražili. Ona každá sranda něco stojí.

Být hodným v chudobě, ztráta času. Zlo vítá připravené k dobrodružným cestám k poznání. Zlo nelze léčit – chirurgické odstranění vředu bezbolestně nevyřeší ani laserový skalpel. Být zlým zakládá budoucnost bez přívlastků. Máme domácké zlo a není ho právě málo. Kdo zlo nevidí, má výhodu, že až ho napadne, bude se moci divit.

Máme historicky zmapované trasy zla – ale k čemu se trýznit lacinou pravdou.

Nedávno odešel do míst, kde se již nepohřbívá, pan profesor Kočandrle, který jako první vyměnil srdce; usmýkáván blbouny sepisujícími odrhovačky, častušky, vykrádajícími světové autory, duto-hlávky neznajícími pokoru a slušnost, dušinkami s výraznými kaňkami, byl odejit revoluční sběří. V USA pana profesora uvítali s otevřenou náručí v proslaveném vojenském špitálu, kde se léčili i prezidenti; pan profesor předával zkušenosti za mořem a doma neumětelové a podivíni z kruhu ne-návisti a závisti zatím zavedli společnost do pestrobarevných sociálních bublin. Revoluční šašouři sloužili bez obalu mocným, kteří platili královsky za odpudivá zla.

Být zlým, bývá nakažlivé. Zběsilost srdcí k prodeji.

0
Vytisknout
7441

Diskuse

Obsah vydání | 28. 4. 2017