Evropské státy zatočí se znečištěním ovzduší. I přes odpor Česka musí elektrárny snížit množství vypouštěných jedů

28. 4. 2017

čas čtení 5 minut


Tisková zpráva Greenpeace

Brusel/Praha, pátek 28. dubna 2017: Evropské státy dnes zpřísnily emisní stropy pro škodliviny, které vypouštějí velké tepelné elektrárny. Česko hlasovalo proti. A to i přesto, že kvalitu ovzduší označil ministr Brabec letos v únoru za největší problém českého životního prostředí. (1) Úřad ministra Brabce dokonce nyní prohlásil, že jsou pro něj přísnější limity na vypouštění škodlivin nepřijatelné. (2)

Jan Freidinger z české pobočky Greenpeace řekl:

Nové limity vypouštěných škodlivin zachrání až 20 tisíc lidských životů ročně v celé Evropské unii. Je vskutku absurdní, že tento krok považuje české ministerstvo životního prostředí, které si ochranu ovzduší vytyčilo jako prioritu, za nepřijatelný. Ročně emise ze spalování uhlí zabijí v Česku přes tisíc lidí a stojí nás více než 70 miliard, ale i to je asi pro ministra Brabce a vládu ČR málo.“

p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); }

Dnes členské státy rozhodovaly konkrétně o budoucnosti velkých spalovacích zařízení - LCP, tedy o elektrárnách a teplárnách o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW. Kromě uhelných zdrojů se nová legislativa týká také elektráren spalujících biomasu, plyn, rašelinu či ropu. Novinka je součástí evropské legislativy, která si klade za cíl snížit dopad velkého průmyslu na životní prostředí. Stanovuje emisní limity na základě využívání nejlepších dostupných technologií, které jsou pro jednotlivé průmyslové oblasti podrobně popsány v technických dokumentech BREF (Best REFerence).

Dokumenty LCP BREF stanovují limity emisí vypouštěných do vzduchu pro oxidy dusíku (NOx), oxid siřičitý (SO2), prach a poprvé také rtuť (Hg). (2) Limity se týkají také znečištění vody kadmiem či rtutí. Znečištění ovzduší negativně ovlivňuje lidské zdraví v mnoha ohledech, včetně přispění k rozvoji závažných stavů, jako je chronická bronchitida, astma, srdeční onemocnění a mrtvice. Podle Světové zdravotnické organizace je znečištění ovzduší „největším environmentálním zdravotním rizikem” a odhaduje, že je odpovědné za jedno z osmi všech úmrtí na celém světě. Analýzy ukazuji, že uplatněních nových přísnějších limitů u uhelných elektráren by v Evropské unii mohlo ročně zabránit 20 tisícům předčasných úmrtí způsobených znečištěním ovzduší. (3)

Pro české hnědouhelné elektrárny bude největší výzvou především snížení emisního stropu pro oxidy dusíku na maximálně 175 mg/Nm3. Ukazuje se, že ani retrofitované bloky některých českých elektráren - například v poslední době tolik diskutovaných Počerad - tuto hodnotu nesplňují.

Od schválení a publikování nových dokumentů LCP BREF budou mít firmy čtyři roky na to, aby nainstalovaly technologie, které sníží emise na požadovanou úroveň. Jak to bude vypadat v praxi také záleži na tom, jak se navržené limity praxi použijí na národní úrovni či jak budou fungovat povolovací orgány, v případě ČR to jsou Krajské úřady. Firmy si ve specifických případech mohou zažádat o výjimku, ale musejí dokázat, že by náklady na nové technologie byly neúměrné přínosům pro životní prostředí. Každá elektrárna pak musí projít komplexním povolovacím řízením, výjimky již nebude možné udělovat automaticky a plošně.

Přestože evropské ekologické organizace včetně Greenpeace zpřísnění limitů vítají, celý proces čelil kritice kvůli tomu, že se o několik let zdržel a že v něm až příliš velkou roli měli vyjednavači z řad průmyslu, jejichž požadavkům se několikrát ustoupilo. Dnes byla například na poslední chvíli ještě dojednána výjimka pro teplárny do 200 MW, přísnější limity budou moci splnit až o tři roky později.

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, řekl:

Dnes schválená změna sníží množství jedovatých a škodlivých látek v ovzduší nad celou Evropou. Majitelé uhelných elektráren se ovšem budou snažit tento pozitivní trend zdržovat a investici do zdraví lidí odkládat. Nemají ale důvod se vymlouvat. Celý proces schvalování BREFů se o tři roky zdržel a zájmy energetických společností v něm už byly zohledněny, a tak i po zpřísnění je evropská legislativa mnohem benevolentnější než třeba regulace, které přijal největší znečišťovatel světa - Čína.”


Poznámky 

  1. http://www.mzp.cz/cz/news_170203_priority

  2. Citace: Řada znečišťovatelů v posledních letech investovala miliardy korun do snížení emisí prostřednictvím takzvané nekatalytické redukce. S její pomocí se dokážou dostat zhruba na hodnoty, které prosazuje Česko. Pokud projde navrhovaných 175 miligramů, bude to znamenat další investice. "To je z pohledu budoucích nákladů provozovatelů těchto zařízení, kteří do modernizace svých provozů investovali značné prostředky, pro nás nepřijatelné," zdůvodnila Jana Taušová z tiskového odboru ministerstva životního prostředí. (Jan Brož: Česko chce víc oxidu dusíku, in: Mladá fronta DNES, 28. dubna 2017, strana 6)

  3. https://docs.google.com/document/d/1cZW_UXBAodf0QSP9ovkg_V2Z852IHGNm5qGOplPXe6c/edit

  4. http://www.eeb.org/index.cfm?LinkServID=E3882544-5056-B741-DBB3E8DE57F619F6


0
Vytisknout
6197

Diskuse

Obsah vydání | 2. 5. 2017