V Česku jde do tuhého. Kdo podá trestní oznámení?

12. 9. 2016 / Jan Čulík

čas čtení 3 minutyV České republice, jako ve většině zemí světa, je trestným činem hanobit jakékoliv náboženství a vyvolávat nenávist vůči němu i jeho věřícím. "Právnička" Klára Samková to dobře ví, níže uvedené paragrafy trestního zákona musí znát nazpaměť. Její rozhodnutí přímo v rozporu s těmito paragrafy zhanobit jedno náboženství knižní publikací, je tedy fackou českému právnímu řádu a pokus vyzkoušet, zda od nynějška bude v České republice přípustné, aby trestné činy, které mají být podle zákona potrestány tříletým vězením, budou beztrestné.

Kdo podá na Kláru Samkovou, JUDr. (!) Miroslava Fořta, právního zástupce nakladatelství, které tuto "knihu" vydalo, i na pracovníky nakladatelství, trestní oznámení?

Zůstanou-li občané v nečinnosti, příští kniha bude hanobit Romy. Další bude hanobit VIetnamce, třetí třeba evangelíky, čtvrtá židy. Tam už jsme ale jednou byli. A po verbálních trestných činech následuje krveprolévání a vraždění.

ČR se nemůže vyčlenit ze společenství civilizovaných národů beztrestným vyvoláváním nenávisti proti nevinným věřícím určitého náboženství. Brzo pak bude následovat vyvolávání nenávisti proti třeba modrookým lidem. Nebo plavovlasým.

Dopustíte to?

* * *

§ 355

Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

(1) Kdo veřejně hanobí

a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo

b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a) nejméně se dvěma osobami, nebo

b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

§ 356

Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo

b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.

0
Vytisknout
8317

Diskuse

Obsah vydání | 15. 9. 2016