Dovedete si představit, že by takto televizní novináři v ČR honili Babiše?

11. 3. 2016

čas čtení 2 minuty


Takhle se dělá pořádná novinářská práce

Channel Four News odhalily volební podvody britských konzervativců, páchané během několika posledních let. V Británii platí zákon, že v zájmu rovnosti příležitostí pro všechny politické strany nesmí při volbách, ať všeobecných či doplňovacích, žádná strana v jediném volebním okrsku překročit svým financováním určitý minimální limit. Po každých volbách musí každá politická strana, která se jich účastnila, předložit volební komisi přesné vyúčtování svých výdajů zdokladované stvrzenkami.

Channel Four News zjistily, že Konzervativní strana v Británii nejméně v posledních několika volbách při těchto výkazech podváděla a vůbec do nich neuváděla výdaje ubytování, na diety a na dopravu stranických činitelů, kteří příjížděli před volbami do volebních okrsků přesvědčovat voliče, aby pro jejich stranu hlasovali. Kdyby se tyto výdaje řádně započítaly do povinných povolebních výkazů, vyšlo by najevo, že Konzervativní strana tvrdě porušuje zákon.

Channel Four News v této věci odvysílal už několik reportáží. Reakcí Konzervativní strany dosud bylo, že zákon neporušila - a dost. Dál však na jakékoliv otázky odmítala odpovídat. Nyní věc konečně vyšetřuje státní volební komise.

Nejnovější reportáž v této věci odvysílal Channel Four ve čtvrtek. Na ulici se jejich reportéru a kameramanu podařilo zastihnout předsedu Konzervativní strany lorda Feldmana, odpovědného za inkriminované výkazy. V odvysílaném rozhovoru se Feldman vytáčí. Moderátor po odvysílání reportáže výjimečně poděkoval kameramanovi, který vynikajícím způsobem tuto výměnu natáčel, zatímco byl nucen běžen naslepo dozadu po dobu skoro pěti minut.

Michael Crick chases down Tory party chairman

This is the moment Conservative Party chairman Lord Feldman is confronted by Michael Crick about our evidence that the party failed to declare tens of thousands of pounds of spending in a number of key Westminster electoral battlegrounds.

Posted by Channel 4 News on Thursday, March 10, 2016

0
Vytisknout
5363

Diskuse

Obsah vydání | 14. 3. 2016