Pozvánka:

Klikaté cesty knih ke čtenáři (Trh, transformace, regulace a dílo Ivana Svitáka)

4. 3. 2015

čas čtení 1 minuta

10. 3. 2015 od 17:00 prosloví v přednáškovém sále ÚČL AV ČR (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. Na Florenci 3/1420, 110 00 Prague, Czech Republic) Roman Kanda přednášku "Klikaté cesty knih ke čtenáři (Trh, transformace, regulace a dílo Ivana Svitáka). Anotace: Těžištěm přednášky bude sledování okolností – historických, ekonomických, personálních i institucionálních –, jež se podílely na erozi ambiciózního vydavatelského projektu Ivana Svitáka, jeho dvacetisvazkových sebraných spisů. Na počátku 90. let procházela česká nakladatelství a český knižní trh fází hluboké transformace. Zhoršená ekonomická situace nakladatelství zapůsobila jako „neviditelná“, institucionálně nezakotvená restrikce, v jejímž důsledku nebyl Svitákův projekt nikdy realizován. Přednáška se na základě archivních pramenů zaměří na Svitákovo vyjednávání s nakladatelskými domy a na jeho snahu přeznačit zmíněné ekonomické regulativy na úroveň ideologické cenzury. Teoreticko-metodologickým pozadím bude koncepce Pierra Bourdiea o „protiekonomickém“ charakteru autonomního literárního pole, v němž však zároveň funguje „ekonomická“ logika.

0
Vytisknout
2886

Diskuse

Obsah vydání | 5. 3. 2015