Pět tezí k Ukrajině

9. 12. 2014 / Karel Dolejší

čas čtení 3 minuty

I. Nevěřte poplašným zprávám, že Západ chystá kvůli Ukrajině vojenský útok na Rusko. Není na nic takového připraven, vojensky ani psychologicky. Nemá nic takového v úmyslu, Ukrajina postrádá pro Západ význam, nebude kvůli ní riskovat velkou válku. Nejvyšším společným jmenovatelem západního postupu proti Rusku v této záležitosti jsou ekonomické sankce - ale i tento jmenovatel má pouze omezenou životnost. A Moskva to velmi dobře ví. Strašení válkou používá na Západě jako nástroj psychologické války proti tamním vládám, podobně jako podporu evropské ultrapravice.

II. Pochopte, že Putinova neústupnost, přístup "Vnutím svou vůli všem za jakoukoliv cenu", ve skutečnosti neumožňuje klasické diplomatické řešení, jehož základem je kompromis. Dokud to Kreml opravdu silně nezabolí, bez účinného přinucení se nesmíří s ničím menším než s právem veta nad zahraničněpolitickými a ekonomickými rozhodnutími úřadů v Kyjevě. Všechny smlouvy, které to nezajišťují, jsou jen přechodnými zastávkami na cestě k předem stanovenému cíli, získávají čas a snižují vnější tlak na Rusko. Dříve či později budou "přizpůsobeny" nebo porušeny za účelem dosažení primárního cíle.

III. Po ukradení dvou milionů občanů na Krymu mají na Ukrajině většinu západně orientovaní voliči. Nevěřte, že jakékoliv vlády volené tímto elektorátem budou někdy souhlasit s omezením suverenity, které si na nich chce Moskva vynutit. Bude to pro ně zcela nepřijatelné přinejmenším do té doby, dokud na Ukrajině v nynějších hranicích budou probíhat svobodné volby.

IV. Existují dva zásadní hráči s velkými sázkami v ukrajinské krizi: Ukrajina sama a Rusko. Pouze ti jsou motivovaní a vytrvalí. Mnoho Evropanů a v zásadě téměř všichni Američané jsou ochotni prodat Ukrajince Moskvě za mísu čočovice hned zítra, pokud by to nevyvolalo nepříjemný poplach a paniku mezi východními členy EU a NATO. Vedle toho existují i kruhy, které vítají vyhlídky na závody ve zbrojení, především z ekonomických důvodů. Ale důvodů ke zbrojení, jichž lze snadno propagandisticky využít, mají dnes k dispozici velký nadbytek i bez Ukrajiny.

V. Dokud Putin doma výrazně neztrácí popularitu, ekonomické důsledky západních sankcí samy o sobě rozhodně nevyváží význam, který ruské vládnoucí kruhy Ukrajině přikládají. Kontrola Ukrajiny je pro ně klíčem ke znovuzískání velmocenského postavení a ekonomické ztráty v porovnání s tímto ideologickým lákadlem mají jen minimální vliv. Pokud západní sankce vydrží do poloviny příštího roku a Putinova popularita doma poklesne, bylo by namístě opatrně doufat, že by Moskva za určitých okolností mohla přistoupit i na mírné revize svých plánů ohledně Ukrajiny. V současnosti tomu ale naprosto nic nenasvědčuje. To, co sledujeme, je další vlna diplomatických krycích manévrů.

0
Vytisknout
7875

Diskuse

Obsah vydání | 10. 12. 2014