Schwarzenberg je hlavně politickou negací

12. 1. 2013

čas čtení 5 minut

Všimli jste si, že i vlastnosti jako strohost ve vyjadřování, nepozornost v debatách, absence politického sdělení, pokročilý věk, ale i to, že je nahluchlý a senilní, či že, vůbec celkově chyby (ať už charakteru či myšleno politicky), je jeho voliči vnímáno jako plus?

Také si už dlouho lámu hlavu nad tím, "proč někteří podporují Karla Schwarzenberga". Při dnešní dlouhé cestě autobusem k volbám jsem přišla na pár možných důvodů, které zde uvádím v souvislosti s Vaším tvrzením že "Karel Schwarzenberg nemá jediný pozitivní rys", píše Lenka Vráblíková.

Karel Schwarzenberg nemá jediný pozitivní rys, a ani jej nepotřebuje. Má pouze "rysy" negativní a to v tom smyslu, že je ANTI-komunistický, respektive NEpožádal o podporu voliče KSČM. Zkrátka, NENÍ Jiří Dienstbier. To podle mého názoru voličům Karla Schwarzenberga jako racionální odůvodnění "proč volit Karla" zcela dostačuje. Představa, že by volili někoho, kdo žádá KSČM o podporu, je totiž pro tyto voliče daleko za hranicemi jejich nejodvážnější politické (oni by zřejmě řekli raději "morální") imaginace. To má za následek, že tito voliči a voličky pak mají zúženou nabídku jen na antikomunistické kandidáty a kandidátky. A zde se jim buď zdá, že Karel Schwarzenberg nemá konkurenci (ostatní jsou ať už vzhledem programu, který předkládají, či vzhledem ke své minulosti, horší než on), nebo jim ostatní anti-komunističtí kandidáti nepřijdou vhodnější z toho důvodu, že mají nízké preference, tedy nemají šanci postoupit do druhého kola prezidentské volby. Podle jejich přesvědčení tak volí nejmenší možné zlo.

To, že Karel Schwanzerberg nemá jediný pozitivní rys, také platí jen za předpokladu, že za "rysy" považujeme jeho politické angažmá (nejenom jeho politické názory a jeho "činy", ale třeba i právě ne/shodu mezi tím, co říká a co dělá). O politiku ale u tohoto kandidáta vůbec nejde (to např. dokládá i reakce na Váš článek s názvem 66881 "Schwarzenberg má mnoho pozitivních rysů"). Politiku totiž nahradila osoba Karla Schwarzenberga "jako taková", která navíc dokáže representovat, doslova odrážet, úplně všechno. Přesněji řečeno "vyprázdněné všechno". Každý si do něj může projikovat, co chce: representuje zidealizované fantazie jak o "starém dobrém řádu a pořádku" (stylizace "jsem hospodář", mám vztah k přírodě, odkazy k tomu, "jak se věci dělávaly", k předkům, používá archaismy, atp.), tak representuje pankáče a bohéma. Dokáže representovat jak vzdělance (umí pět jazyků, a tak říkajíc "to zná ve světě"), tak lidového člověka z vesnice. Je representací toho, co lidé nejsou, a čím by chtěli být -- aristokratem, tím "vyvoleným". Hlavně z tohoto, podle mého názoru, pramení jeho popularita -- snad je to "naučená bezmoc", "nevědomá" touha, ale ve skrytu duše jeho voliči věří, že je díky svému původu z definice lepší než "normální" lidé. Věří, že je doslova předurčený vládnout a tak také podle nich zosobňuje všechny kladné vlastnosti aristokrata či vladaře: čest, odvaha, chrabrost, gentlemanství. Pro "lid" je tak na jednu stranu něčím zcela nedostupným, něčím co je zcela přesahuje, je "nad nimi", současně je jim ale v těch "nejzákladnějších" věcech blízký: konkrétně řečeno, má rád pěkný holky a srandu.

Tato mimořádná schopnost Karla Schwarzenberga representovat zcela protikladné vlastnosti, které ale jsou současně a všechny interpretovány jeho příznivci pozitivně, podle mého názoru vysvětluje i jeho oblibu u valné většiny české umělecké a kulturní scény. Karel Schwarzenberg se totiž stylizoval (nebo byl stylizován) do role, která velmi nápadně připomíná postavu modernistického umělce. Ten právě bez problémů dokáže "pohltit" všemožné protiklady: reprezentuje nonkonformní síly, nicméně v čistě abstraktním, apolitickém a universalistickém smyslu, což mu současně dovoluje se dokonale sžít se zavedeným systémem buržoazní společnosti a representovat jej: přes svoji buřičskou image je totiž modernistický umělec oficiálním umělcem kapitalistického Západu (a to již od počátku 20. století). Dále pak například modernistický umělec oplývá neobvyklou virilitou, mužskou (pohlavní) silou, současně je ale žensky jemný, citlivý a zranitelný, ... právě tak jako Karel Schwarzenberg.

Navíc, a tím se zas dostávám k tomu, že je hlavně (politickou) negací, všiml jste si, že především vlastnosti jako strohost ve vyjadřování, nepozornost v debatách, absence politického sdělení (což ale také může někdo nazývat "nadhledem"), pokročilý věk, ale i to, že je nahluchlý a senilní, či že, vůbec celkově chyby (ať už charakteru či myšleno politicky), je jeho voliči vnímáno jako plus? Čípak je to asi "alter-ego" ...?

0
Vytisknout
9329

Diskuse

Obsah vydání | 14. 1. 2013