Otázky pro Karla Schwarzenberga a Miloše Zemana

13. 1. 2013 / Jaroslav Čejka

čas čtení 3 minuty

"Tak nám zabili první kolo volby prezidenta," řekl by nejspíš Josef Švejk po shlédnutí předvolební superdebaty řízené panem Moravcem, paní Müllerové a já bych s ním musel souhlasit. Dozveděl jsem se z ní (a z debat předcházejících), kdo by co na Hradě podával zahraničním návštěvám, jestli by dal vyvěsit vlajku EU a jiné nepodstatné věci, ale nedozvěděl jsem se odpověď ani na jednu z otázek, které mi leží na srdci a na jazyku. Teď tedy máme čtrnáct dní na to, abychom se je dozvěděli alespoň od dvou postupujících kandidátů, ať už v rámci příští předvolební debaty v ČT, nebo jinde. Takže tady je mých 12 otázek -- a jsem si jist, že by se k nim daly přidat mnohé další:

1.

Jaký je váš postoj k Benešovým dekretům? Můžete slíbit, že byste nikdy nepodepsal jejich zrušení či změnu, která by umožnila někdejším sudetským Němcům, resp. jejich dědicům domáhat se v ČSR zkonfiskovaného majetku?

2.

Jaký máte postoj k lustračnímu zákonu, který je v rozporu s Ústavou ČR i legislativou Evropské unie? Souhlasíte s neustálým prodlužováním jeho platnosti, nebo byste inicioval jeho zrušení?

3.

Jak se díváte na tzv. penzijní reformu? Nemyslíte si, že přiměřené zvýšení odvodů na sociální pojištění by bylo správnější než nabízet občanům, aby svěřovali část svých odvodů na sociální pojištění penzijním fondům, ve kterých se se svými penězi už taky nemusí nikdy shledat?

4.

Jak se stavíte k poklesu porodnosti v ČR a co byste navrhoval pro její opětovné zvýšení?

5.

Budete i nadále podporovat účast českých vojenských jednotek na ozbrojených konfliktech v zahraničí nebo se ji budete snažit omezit?

6.

Dal byste jako nejvyšší velitel českých ozbrojených sil armádě rozkaz, aby zasáhla proti občanským nepokojům vyvolaným neúnosnou sociální situací?

7.

Jaký je váš názor na přímou demokracii? Jste pro její postupné rozšiřování, nebo ne?

8.

Budete v případě svého zvolení prezidentem ČR hájit ústavní právo občanů na bezplatnou zdravotní péči?

9.

Hájil byste zachování práva na bezplatné vzdělání včetně vysokoškolského?

10.

Jak se díváte na masové rozšíření lichvy a hazardu v ČR? Myslíte si, že opravdu není v silách státu lichvu zakázat -- a poté odpovídajícím způsobem také stíhat -- a hazard omezit?

11.

Myslíte si, že může stát udělat něco proti narůstání počtu žebráků a bezdomovců?

12.

Jak se díváte na myšlenku, že předvolební kampaně by se měly omezit na osobní vystoupení kandidátů na mítincích, v tisku, rozhlase, televizi a na internetu, zatímco využívání placených reklamních prostředků, které nemajetné kandidáty diskriminuje, nebo je nutí k hledání sponzorů, kteří v případě jejich zvolení mohou očekávat nějaké "protiplnění", by mělo být zakázáno? Nebo si myslíte, že politické programy jsou také jen spotřební zboží a bez reklamních triků se neobejdou?

0
Vytisknout
8578

Diskuse

Obsah vydání | 14. 1. 2013