Příklady netáhnou - a když ano, tak jen ty pro někoho výhodné. Ale občané to nejsou!

19. 9. 2012 / Jiří Baťa

čas čtení 5 minut

Nedávno jsem se zabýval systémem výběru a odvádění daní (registrační pokladny a Státní loterie) na Tchaj-wanu a jako příklad možnosti zlepšení výběru daní u nás jsem tento postřeh poslal jako otevřený dopis nejlepšímu z evropských ministrů panu ministrovi Kalouskovi. Jak se dalo očekávat, reakce žádná, což mě utvrdilo v názoru, že to "není to pravé ořechové", co by pana Kalouska inspirovalo v rámci obecného prospěchu. Realizovat takovou věc by znamenalo podřezat sobě či jiným větev. Zřejmě je snadnější peníze, jako vždy, tahat z kapes nebohatých občanů. Co je však tragedií, že i přes velký nesouhlas občanů a opozice se peníze sice vyberou, bohužel situaci v děravém rozpočtu to vůbec, ale vůbec neřeší. Naopak!

Dnes přicházím s další "Jobovou zvěstí", která by jako sůl byla potřebná pro naši ekonomiku. Rovněž souvisí s odvodem daní (případně registračními pokladnami) a jak se zdá, problémy s výběrem daní nemá jen Česko. Jen na rozdíl od nás tam nemají prohnaného Kalouska, jinak by např. v Rumunsku netlačili na poněkud " neetický" způsob, jak únikům ve výběru daní zabránit. Tedy: Je to tzv. "Výzva k udávání", neboť rumunské úřady plánují finančně odměňovat lidi, kteří je budou informovat o daňových únicích, jichž se dopouštějí jednotlivci i firmy. Rumunsko k tomuto opatření přistoupilo na základě kritiky a mezinárodního tlaku, aby zreformovalo svůj daňový systém a zlepšilo výběr daní v situaci, kdy ročně Rumunsko přichází i miliony eur. Podobnost s ČR čistě náhodná?

Už slyším odpůrce této myšlenky, především ze strany pravicových politiků, např. poslance M. Bendy, který má (svérázné) výhrady vždy a ke všemu. Chápu, že jim taková myšlenka či nápad připomíná jisté období, kdy "udávat" znamenalo kolaborovat s StB, resp. s komunistickým režimem. Jenže časy se mění, stejně tak se změnil režim (máme "demokracii") a v něm přístup k jistým povinnostem jak fyzických, tak právnických osob, politiky nevyjímaje. To všechno se pak v různých odvětvích ekonomiky, ale i jiných oblastech (např. v politice), projevilo v nekázni a porušování (nerespektování) zákonů, předpisů, vyhlášek, nařízení atd. V ekonomice se to v současné době projevuje v nedostatečném výběru DPH, kde ovšem ministr Kalousek dělá svými opatřeními (další zvýšení DPH) více škody, než užitku. Víme, že erární kasa zeje prázdnotou, navíc zatížená více jak bilionovým dluhem, rozpočet, s ohledem "prý" na neoddiskutovatelnou potřebu dostat HDP pod 3 %, pak i nadále ruinuje českou ekonomiku a společnost vůbec.

Z toho vyplývá, že je zapotřebí uplatnit takový způsob či systém, který donutí plátce daní k poctivosti za cenu velkých (finančních či jiných) postihů. Jedna z možností je ta, kterou jsem zmínil úvodem, tedy v možnosti zavedení registračních pokladen. (V reakci na tento článek jsem dostal názor, že jsou takoví "IT machři", že to zase nějak s naprogramováním pokladen vymyslí, aby se to dalo "oblafnout". Možná ano, ale bude toho podstatně méně než nyní, výběr daní bude efektivnější nejen pro státní rozpočet, ale potažmo pro nás všechny. A postihy? Ty by měly být nejen finanční, ale i teplákové!).

Druhá možnost je ten rumunský záměr. Jakkoliv se může zdát, že "udávat" je něco špatného vězte, že "všechno špatné je pro něco dobré". Připomíná mi to výrok jedné staré ženy ve filmu Z. Trošky která prohlásila, že "žalovat ( rozuměj udávat) nechci, ale říct to musím"! Dnes je ovšem situace taková, že udat nebo poukázat na "zlo" či "nepravost" porušování zákonů znamená podpořit dobro ve všeobecném zájmu! Notabene, není to výmysl Rumunska, neboť i oni se inspirují švédským systémem (ach, to Švédsko!), kde úřady lidi pobízí a odměňují je za poskytování informací o podezřelém majetku svých sousedů nebo firem, v nichž pracují. Podobný systém využívá i berní úřad v USA (jinak rodišti té pravé americké demokracie), který "udavačům"dává za odměnu 30 % z částky, jakou se jim na základě jejich udaných informací podaří odhalit.

Ani si netroufám pomyslet, že bych tento rumunský, potažmo švédský či americký příklad poslal panu Kalouskovi přesto, že jak jsem již několikrát zmínil, si páni ministři rádi berou příklady ze zahraničí, ale jenom ty, které vyhovují jim samotným!, Kromě jiného se domnívám, že by byl jedním z prvních, který by na takové "žalování" dojel! Že by to bylo více jak zapotřebí, snad ani nemusím připomínat, jenže v tomto případě nejspíše zůstane jen u "zbožného přání"!

Faktem však zůstává, že vzhledem k naší ekonomické situaci, s problematikou výběrů či odvodů daní by to zas tak hloupý nebo marný krok nebyl. Každý víme své, stejně jako Kalousek. Nic na tom nemění fakt, že co si on myslí, potažmo dělá není k ničemu dobrému a o to víc by toho byla potřeba. Aby se však něco podstatného změnilo, je zapotřebí jeho a celou vládu poslat do někam. A pak snad bude klid a snad také lépe.

0
Vytisknout
5064

Diskuse

Obsah vydání | 19. 9. 2012