ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR:

Cizinci, zaměstnávaní v Rádiu Svobodná Evropa a Rádiu Svoboda, nemají zaměstnanecká práva

30. 8. 2012

čas čtení 8 minut

Doplnění ke stanovisku Českého helsinského výboru: "Zaměstnávání cizinců v Rádiu Svobodná Evropa"

Snježana Pelivan, Anna Karapetyan Tisková zpráva Českého helsinského výboru, Praha 30. 8. 2012

Dne 4. června 2012 zveřejnil Český helsinský výbor (ČHV) "Stanovisko: Zaměstnávání cizinců v Rádiu Svobodná Evropa", kde zejména uvádí: "Považujeme praxi Rádia Svobodná Evropa za nemorální."

Faktická situace -- faktická neexistence ochrany zaměstnance -- cizince

RFE/RL svým zaměstnancům (cizincům) nabízí standardizovanou pracovní smlouvu, která uvádí:

"Podmínky pracovního poměru se řídí příslušnými ustanoveními práva Spojených států amerických, práva District of Columbia (DC) nebo vnitřními předpisy/politikami Společnosti".

Ve skutečnosti stovky cizinců zaměstnaných u RFE/RL v Praze, které vysílá do 21 zemí v 28 jazycích, pracující pro amerického zaměstnavatele v zahraničí, jsou vyloučeni od jakékoliv ochrany stanovené pro Američany americkými pracovními a občanskými zákony a zásadami ochrany lidských práv. Pro cizince zaměstnané u RFE/RL nejsou aplikovatelné zejména Fair Labor Standards Act, Equal Pay Act, U.S. Civil Rights Act nebo DC Human Rights Act. ZDE

Na tyto zaměstnance se vztahuje pouze "Politika společnosti" zahrnutá do Manuálu politiky RFE/RL. RFE/RL předvádí další akt podvodu: ani jediný zaměstnanec RFE/RL nebyl při najímací proceduře seznámen nebo ústně informován o zaměstnanecké, kázeňské politice či o politice ukončení pracovních poměrů. Toto pravidlo chybí v pracovní smlouvě a není ani k nalezení v jakémkoliv americkém federálním zákoně nebo zákoně okresu Columbia či v jiném normativním právním aktu:

"Volný pracovní poměr (Employment at will)

Vztah RFE/RL ke svým zaměstnancům se řídí filosofií "volného pracovního poměru". To znamená, že ... kterákoliv strana může kdykoli ukončit smlouvu z jakýchkoliv důvodů."

Manuál politiky rovněž uvádí, že "RFE/RL může kdykoliv změnit svoji politiku", a to bez jakékoliv konzultace s těmito zaměstnanci, jejichž pracovní poměry se touto politikou regulují. Na žádost českých odborů má RFE/RL pro české zaměstnance úplně jiný Manuál politiky. Ten zajišťuje českým zaměstnancům právní ochranu podle české právní úpravy, neobsahuje doktrínu "volného pracovního poměru" a může být americkým zaměstnavatelem změněn nebo doplněn pouze při výslovném souhlasu českých odborů.

Je nesprávné předpokládat, že tato "filosofie volného pracovního poměru" je morálně akceptována i v USA.

"Doktrína volného pracovního poměru činí zaměstnance zranitelnými zlomyslným, nemorálním a svévolným propouštěním. ... Akademická opozice je téměř jednotného názoru vůči tomuto pravidlu. Existuje nejméně 74 článků odsuzujících toto pravidlo jako nesprávné, nemorální ve svém důsledku, a nespravedlivé." ZDE

V přísežném prohlášení pro české soudy americký právník Talin V. Yacoubian uvádí:

"Americká Komise pro rovné pracovní příležitosti (EEOC) odmítla posuzovat nároky cizinců, kteří jsou zaměstnáni u amerických společností v zahraničí. RFE/RL nemůže uplatňovat vůči svým neamerickým zaměstnancům v České republice americkou právní doktrínu volného pracovního poměru, která je zahrnuta do příručky RFE/RL o zaměstnávání (Policy manual) a která vyplývá ze zákonů neaplikovatelných na tyto zaměstnance.(...) Cizinci zaměstnaní u RFE/RL v České republice jsou v podstatě v právním vzduchoprázdnu."

Faktická situace -- neposkytnutí ochrany ze strany českých soudů

Soudy České republiky činí rozporuplná rozhodnutí ohledně zákonů, které mají být uplatněny vůči cizincům pracujícím pro RFE/RL -- zda uplatnit české zákony vylučující zejména svévolné ukončení pracovního poměru a chránící české zaměstnance RFE/RL nebo Manuál politiky RFE/RL, který chrání zaměstnavatele. České soudy hrají tento ping pong "s pro i proti" ve věci lidských osudů už mnoho let. Čeští soudci budou nárok Anny Karapetyan, matky tří nezletilých dětí, projednávat už po šesté.

Kauza Snježany Pelivan byla projednávána čtyřikrát. Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 16. března 2009, sp. zn. I. ÚS 491/09, "neshledal právní úpravu aplikovanou zaměstnavatelem umožňující rozvázat pracovní poměr bez udání důvodu za příčící se českému ordre public". Ústavní soud podle Snježany Pelivan přiznal zjevnou neexistenci právní ochrany cizinců zaměstnaných u RFE/RL v Praze jako kompatibilní se zásadami společenského a státního zřízení a právního řádu České republiky.

Ve své stížnosti adresované Evropskému soudu pro lidská práva obvinila Snježana Pelivan Českou republiku - zemi, která na svém území hostí americkou RFE/RL - z tolerování politiky "žádná práva cizincům" a opakovaného porušování Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Tato porušení konkrétně zahrnují "právo na spravedlivý proces" a "zákaz diskriminace".

Pro ilustraci znevýhodňovaní cizinců pracujících pro RFE/RL uvádí Snježana Pelivan kromě jiného tento případ: cizinka pracující pro RFE/RL dostane mateřskou dovolenou podle organizační a pracovní příručky RFE/RL. Tato mateřská dovolená je téměř o tři měsíce kratší než mateřská dovolená, která je podle zákonů České republiky poskytována všem zaměstnancům v České republice včetně českých zaměstnanců pracujících pro RFE/RL. Avšak zahraniční zaměstnanec RFE/RL si nemá komu stěžovat -- ani americkým ani českým soudům.

Faktická situace -- politický rozměr

Současná vláda České republiky, stejně jako její předchozí vlády, si je jasně vědoma tohoto právního vakua, které na území České republiky vytvořila a udržuje RFE/RL. Parlament České republiky projednával nepřípustné pracovněprávní předpisy RFL/RL už dvakrát -- v červnu 2009 a v únoru 2010. Interpelace vládám premiérů Mirka Topolánka a Jana Fischera byly iniciovány komunistickým poslancem Václavem Exnerem.

Rozhořčení v souvislosti s nezákonnými a nemorálními kroky jde napříč celým politickým spektrem České republiky. Senátor Parlamentu České republiky Jaromír Štětina se v únoru 2010 obrátil na americké senátory otevřeným dopisem "Opatření Rádia Svobodná Evropa poškozují Českou republiku a Spojené státy americké". O rok později v dopise Hillary Clintonové nazvaném "Od slávy k ostudě: zastavte porušování lidských práv a národní diskriminaci zahraničních zaměstnanců v Rádiu Svobodná Evropa / Rádiu Svoboda" označuje pracovní předpisy RFE/RL jako "nemravné, nespravedlivé, cynické a pokrytecké".

O dopisech senátora informovaly české a zahraniční sdělovací prostředky a nemohly uniknout pozornosti minulým vládám nebo vládě současné. Senátor Štětina neobdržel z Washingtonu žádnou odpověď.

Tento dopis senátor Štětina, místopředseda senátorského klubu TOP 09, adresoval osobně předsedovi strany TOP 09 a ministru zahraničních věcí Karlu Schwarzenbergovi:

"...Vaše osobní oslovení ministryně zahraničí USA Hillary Clinton, která je členkou státní Federální Rady ředitelů rozhlasového vysílání (BBG) a rovněž Rady ředitelů RFE/RL, ukončí porušování lidských práv na americkém RFE/RL a související soudní spory: případ chorvatské novinářky Snježana Pelivan versus Česká republika u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku; případ občanky Arménie, matky tří nezletilých dětí, Anny Karapetyan, který bude již počtvrté projednáván českými soudy.

Tyto soudní případy, které jsou pravidelně komentovány jak českými, tak i zahraničními hromadnými sdělovacími prostředky, škodí mezinárodní pověsti naší země jako samostatného demokratického státu. Tyto spory mohou a musí být na přímý pokyn Washingtonu neprodleně ukončeny.

Jsem si také jistý v tom, že Vaše autoritativní oslovení Hillary Clinton v jakékoli formě by pomohlo rychlému řešení i druhého v podstatě docela jednoduchého politického a morálního, jen ne právnického problému -- problému diskriminace stovek cizích zaměstnanců RFE/RL na území České republiky."

Vláda České republiky však nic neučinila. Vláda se ve skutečnosti vědomě zdržuje toho, aby se obrátila na Washington s politickou výzvou ve věci praktik, které RFE/RL provádí na území České republiky.

0
Vytisknout
6150

Diskuse

Obsah vydání | 31. 8. 2012