Stanovisko ČHV

Rozsudek Nejvyššího soudu ve věci Romana Smetany je pro nás zklamáním

31. 8. 2012

tisková zpráva

Český helsinský výbor (ČHV) podal letos dne 23. dubna podnět, jímž vyzval ministra spravedlnosti, aby podal Nejvyššímu soudu (NS) stížnost pro porušení zákona v trestní věci proti tehdy již odsouzenému Romanu Smetanovi. ČHV v něm vysvětlil, proč podle jeho právního názoru okresní soud v Olomouci (samosoudkyně Markéta Langerová) porušil zákon ve Smetanův neprospěch.

Soud ho uznal vinným trestným činem poškození cizí věci a odsoudil k obecně prospěšným pracím a po jejich nevykonání k trestu odnětí svobody na sto dní proto, že na volebních plakátech politických stran, vylepených na městských autobusech, které v Olomouci řídil, přimalovával kandidujícím tykadla, mj. i kandidátu ODS a tehdejšímu ministru vnitra Ivanu Langerovi, manželu soudkyně, viz náš podnět.

Ministr stížnost pro porušení zákona podal, NS nařídil přerušení trestu odnětí svobody a nyní, dne 30. srpna, oznámil, že ji zamítl. Rozsudek zatím nezveřejnil. Neradi zde poznamenáváme, že zveřejňování plných textů rozsudků je u NS, na rozdíl od rozhodnutí soudu Ústavního a Nejvyššího správního velmi zdlouhavé (až několik týdnů).

Z tiskové zprávy vydané mluvčím NS ing. Petrem Knötigem plyne, že NS se vůbec nepokusil vést hranici mezi dvěma konkurujícími si ústavně zaručenými základními právy -- na ochranu majetku podle čl. 11 Listiny základních práv a svobod a na svobodu projevu podle jejího článku 17. V Listině jsou podmínky pro zákonné omezení těchto práv vyjádřeny odlišně. NS dokonce ani neuvažoval o přiměřenosti výroku o vině.

NS hlavně nijak nerozptýlil naše pochybnosti, že trestní stíhání nemělo být vůbec zahájeno (šlo nanejvýš o přestupek). Podle našeho názoru nevznikla pokreslením plakátů žádná škoda. Plakáty byly i po pokreslení srozumitelné a čitelné, pouze na nich "přibylo" sdělení voliče.

Jsme také přesvědčeni, že soud byl povinen utvořit si vlastní úsudek o podjatosti soudkyně Langerové a neměl se v této věci odkazovat na výroky Romana Smetany u soudu a v médiích.

Vzhledem k ústavněprávní povaze celé otázky doporučíme Romanu Smetanovi, aby podal stížnost Ústavnímu soudu. V řízení před ÚS by mohly být vyřešeny či alespoň probrány některé otázky, které NS pominul.

Na vědomí:

Roman Smetana

Pavel Blažek, ministr spravedlnosti

Jiří Pospíšil, bývalý ministr spravedlnosti

Stanovisko nemůžeme poslat soudům senátu NS, který ve věci jednal a rozhodl, protože jejich jména nemůžeme z webu NS zjistit.

Za správnost: Anna Šabatová, předsedkyně ČHV

V Praze 30. srpna 2012

0
Vytisknout
8837

Diskuse

Obsah vydání | 3. 9. 2012