Vláda a Vandas jsou jenom dvě strany téže mince

18. 4. 2012 / Leopold Kyslinger

čas čtení 3 minuty

Někteří čtenáři zdůrazňují, že oni CHTĚJÍ přenášet individuální vinu několika násilníků na celé romské etnikum, které nenávidí jako celek. V tom případě ovšem skutečně není rozdílu mezi nimi a německými nacisty, kteří obdobným způsobem odsuzovali - a velmi brzo pak i likvidovali - Židy, Romy a další menšiny - podivuje se Jan Čulík. Nic nového pod sluncem.

Rozdmýchávání třídní a rasové zášti je v ČR oblíbeným nástrojem pravice (vzpomeňte výrazu - "socky"). Jsou to reprezentanti bohatých, je to především sama vláda, která si do svého štítu vetkla heslo o boji proti rozpočtovému plýtvání, které pak spojila se sociálními výdaji a jejich zneužíváním. Tímto heslem stigmatizovala jak nezaměstnané, ta i Romy, jimž byla tato praktika přisouzena.

"Musíme zvýšit cílenost i spravedlnost sociálního systému - nejde jen o fiskální vyjádření, ale o skutečnou solidaritu. V Ústeckém kraji je zneužívání dávek - podle veřejného mínění - druhým největším problémem, po nezaměstnanosti" - prohlásil ministr J. Drábek na konferenci Hospodářská situace ČR a její výhled, pořádané v Senátu ČR.

Všimněte si, prosím, že pan ministr se nesnažil vysvětlit - jak by mu z titulu funkce příslušelo - že případné ztráty ze zneužívání činí bagatelní částku ve srovnání s různými úniky a i ve srovnání s částkou, kterou hodlá vláda vyvést z veřejných prostředků do tzv. druhého důchodového pilíře. Pan ministr naopak fámu o zneužívání dávek, neboť co je to jiného než fáma, podepřel odkazem na anonymní "veřejné mínění". Jak už prohlásil Jean Cocteau: "Některé anonymy jsou podepsané".

Upřít pozornost rozčilených občanů jiným směrem je oblíbená taktika. A jak jinak než vyhledáním nepřítele. Stačí stigmatizovat nějakou sociální či etnickou skupinu. Mediální kampaň pak má své vedlejší následky ve formě vlny nenávisti vůči těm nejbezbrannějším. Stačí pak posilovat vědomí sounáležitosti rozezlených a je tu fašismus, jak vystřižený. Rozdmýchané skupinové vášně, potřeba nastolit pořádek jsou jenom průvodním jevem instalace fašismu a  otázka proč rozšiřovat zášť vůči těm, kdo mají sociální problémy, se jeví jako nepatřičná.

Mocenská represe proti neprivilegovaným a sounáležitost těch privilegovaných. Na to téma existuje vynikající a rozsahem zveřejněných materiálů asi nepřekonatelný dokument - Obyčejný fašismus. Byl natočen v době chruščovovského tání, ale i tak nese znaky totalitního myšlení. Jeho klady však mnohonásobně převyšují tato negativa. Všem doporučuji shlédnutí. Film je kvalitně přemluven Miroslavem Horníčkem.

0
Vytisknout
8828

Diskuse

Obsah vydání | 20. 4. 2012