I Gándhího bychom ztloukli

20. 4. 2012 / Lubomír Molnár

čas čtení 4 minuty

Španělská pravicová vláda si je vědoma, že řetězec úsporných opatření, který je už v plném běhu, bude mít dramatický dopad na postavení sociálně slabých vrstev obyvatelstva. Nezaměstnaných přibývá a je otázkou zda se míra nezaměstnaného práceschopného obyvatelstva zastaví na 25%.

Již dnes se uvádí, že v zemi je přes dva miliony obyvatel bez jakéhokoliv zdroje příjmu.

Moudrá vláda ví, že šetřit se za takové situace nemůže všude. Stranou škrtů zůstává katolická církev (jak by také lidovci mohli!) a policejní složky.

Hnutí 15. května, neboli také "indignados" (rozhořčení), o sobě dalo vědět vloni ještě za vlády socialisty Zapatera, ale s pouličními nepokoji ve Valencii koncem února a bitkami v Barceloně v den generální stávky 29. Března, se již musela vypořádávat nová vláda.

Akce "indignados" sice v květnu a v červnu loňského roku proběhly v desítkách španělských měst bez násilností a výtržnictví, ale poučením pro státní moc se staly. Tak či onak se jednalo o projev občanské neposlušnosti. Lidé obsazovali veřejný prostor spontánně bez splnění povinností daných shromažďovacím zákonem. Pokud k násilí nedošlo, či jen ve velmi omezené míře, pak tomu bylo proto, že státní moc nezasáhla.

Únorová Valencie byla o několikadenních policejních manévrech a Barcelona v den generální stávky byla svědkem srážek s policií, vandalismu, rabování i požárů.

11. dubna vystoupil ve španělském parlamentu ministr vnitra Jorge Fernández Díaz a informoval, že s ohledem na nedávné zkušenosti jeho rezort připravuje návrh reformy trestního zákoníku. Sdělil rovněž, čeho by se reforma měla týkat.

Novela trestního zákoníku má svolávání "násilných aktů" pojímat jako činnost zločinecké organizace.

Akty, které narušují veřejný pořádek, svolávané jakýmkoliv médiem společné komunikace, budou vyhodnocovány jako příslušnost ke zločinecké organizaci. Pro takové činy je minimální sazba dva roky vězení a tak budou moci prokurátoři požadovat okamžitou vazbu.

"Tento stále šířící se fenomén nemá v současnosti odpovídající odezvu v právním řádu," uvedl ministr. Pro účastníky demonstrací proti systému užíval termín "městská guerila". V novele trestního zákoníku bude uvedeno, že za trestný čin útoku na veřejného činitele budou považovány jak činy násilí, tak i pasivní resistence demonstrantů. "Zastáváme názor, že je třeba upevnit právní postavení těch, kteří jako jediní ze zákona mají výlučné právo použití síly. Není akceptovatelné, aby policisté byli uráženi a napadáni, aniž by následoval trest", uvedl ministr.

Změna tak příštím "indignados" může přivést překvapení v tom, že budou zatčeni a uvězněni sotva vstanou od svého počítače. Žádné sedánky a diskuze na náměstích španělských měst nebudou. Leda, že by protisystémoví aktivisté přijali postavení členů zločineckých band.

Šestý celoplošný kanál španělské televize odvysílal v neděli 15. dubna publicistický pořad "Hodný polda, zlý polda", jehož obsahem byla návštěva sídla barcelonské policejní zásahové jednotky a rozhovory s odpovědnými lidmi včetně minstra vnitra katalánské vlády Felipa Puige. Oblíbený a vysoce erudovaný redaktor Jordi Évole vedl náročný rozhovor s velitelem jednotky Sergi Pla, který kvalifikovaně a na úrovni vyložil práva a povinnosti jednotky. Vyjadřoval se k videozáznamům zásahů ve Valencii a Barceloně. Zdůvodnil míru zásahů a jejich oporu v zákoně. Tam kde to nešlo, připustil nepřiměřenost použití síly a provedl kritiku zasahujících policistů. Trapnou však byla odpověď, že zákon ukládá policistovi ve službě mít číselné označení, avšak neukládá, že musí být vidět. To je právě situace, kdy si policisté zásahové jednotky přes uniformu navlečou neprůstřelnou vestu.

Vrcholem pořadu byl výklad velitele Sergi Pla k pojmu pasivní resistence. Pokud pokojně sedící občané neuposlechnou rozkazu uniformovaného policisty, aby opustili veřejný prostor, pak se nejedná o pasivní resistenci, ale aktivní odpor.

"Vy byste tedy zmlátili i Gándhího!" replikuje redaktor.

"Ano, my bychom ztloukli i Gándhího," odpovídá s věcným klidem Sergi Pla.

0
Vytisknout
7453

Diskuse

Obsah vydání | 23. 4. 2012