V Českých Budějovicích proběhla veřejná diskuze ProAltu

25. 3. 2012

čas čtení 4 minuty
Tisková zpráva sdružení ProAlt

Českobudějovická skupina iniciativy ProAlt uspořádala ve čtvrtek dne 22. 3. 2012 v DK Metropol v Českých Budějovicích veřejnou panelovou diskuzi na téma Ekonomická krize, příčiny a dopady. Setkání se zúčastnilo asi 40 pozorných a v diskuzi aktivních posluchačů.

S úvodním příspěvkem vystoupil ekonom Jiří Šteg (mluvčí ProAltu), který se zaměřil na vysvětlení příčin krize, jako realizaci neoliberálního konceptu, který upřednostňuje individualistický přístup, snižuje úlohu státu, vyvádí finanční prostředky ze státních rozpočtů. Nelze redukovat hlavní cíl společnosti jen na dosažení vyrovnaného rozpočtu bez dopadu na celou společnost. V tomto smyslu kritizoval reformy současné vlády, které vedou jen k další destrukci státu a ve svém důsledku krizi neřeší, ale jen ji prohlubují.

Pedagog Petr Vogeltanz (Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia) pak uvedl, že ekonomická krize je důsledkem toho, že se více spotřebovává, než produkuje, že v rámci boje o konkurenceschopnost na přesyceném trhu práce narůstá míra umělých pracovních aktivit, roste nabídka nadpotřebných služeb a vyrábí se zbytečné spotřební výrobky. Plýtvá se se zdroji, namísto toho, aby se lidé podělili o přístup k základní práci a mzdě. Za příčiny krize označil krizi hodnot ve společnosti, odcizení společnosti, jehož důsledkem je hon za výrobou čehokoli a prací pro mzdu a na straně druhé ztráta schopnosti se věnovat prosociálním aktivitám přímo, jakož i zdravému životnímu stylu, rodině, přírodě.

Jan Švec z odborového svazu KOVO se zaměřil na dopady krize, na změnu podmínek práce, konkrétně ve vztahu k zaměstnancům a na úlohu odborů v těchto změněných podmínkách.

Na závěr úvodní části sociolog Ondřej Lánský (mluvčí ProAltu) uvedl, že neoliberální koncept vznikl v 70. letech jako reakce na přesuny ve vlastnické struktuře v USA, a následně se rozšířil i do Evropy. Projevuje se mimo jiné v nastolování předem určených témat ve veřejném prostoru a omezování účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech v řízení státu. Tento diskurz lze rozbít jen větší účastí občanů na veřejném životě.

V odpovědích na dotazy účastníků setkání se řešila úloha občanů a občanských iniciativ ve vztahu k politické reprezentaci. Z diskuze vyplynulo, že není nutné rušit politické strany, ale je nezbytné posílit nástroje přímé demokracie, jako jsou referendum, odvolatelnost politiků, apod. Občané mají právo využívat různé způsoby, jak dát najevo své zájmy, jako jsou organizace petic, oslovení politiků, happeningy, přednášky a veřejné diskuze, účast na demonstracích. Úloha odborů je ve společnosti nezastupitelná a nelze ji redukovat jen na prosazování boje za "benefity", ale mají právo se vyjadřovat k celospolečenským problémům. Diskuze byla ukončena po více než 2 hodinách výzvou k větší účasti občanů na veřejném životě.

Českobudějovická skupina ProAltu vznikla na podzim roku 2011 u příležitosti organizace setkání nespokojených občanů před KD Metropol v rámci série akcí proti vládním reformám u příležitosti výročí 17. listopadu pořádané společně s Regionální radou odborových svazů Jihočeského kraje. Skupina ProAlt v Českých Budějovicích rozšiřuje činnost iniciativy ProAlt do jihočeského regionu a kromě organizace a podpory protestních akcí kritizujících reformy současné vlády, chce nabízet alternativní pohledy na aktuální situaci formou přednášek a veřejných diskuzí.

Iniciativa ProAlt úzce spolupracuje s odbory a asi 40 dalšími organizacemi na přípravě protestního týdne v dubnu, který vyvrcholí připravovanou demonstraci v Praze 21.4. Do této přípravy se zapojí i regionální skupiny, včetně ProAltu v Českých Budějovicích. Připravujeme petiční stánek, promítání filmu s besedou a další akce.

Vyzýváme občany, občanské iniciativy, odbory a zájmová sdružení, kterým není lhostejný vývoj v naší zemi, aby se připojily a podílely se na přípravě těchto akcí.

Nebuďte ovčané, připojte se!

Společnost se škrtnout nedá!

0
Vytisknout
4888

Diskuse

Obsah vydání | 26. 3. 2012