Krnovské lesy opět ničí motorkáři

26. 3. 2012 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Otevřený dopis paní starostce města Krnov

Vážená paní starostko,

začalo jaro a krnovské lesy jsou znovu terorizovány nelegálně motoristy, od motorkářů přes čtyřkolkáře po automobilisty. Do našeho ježnického lesa je omezen vjezd závorami se značkami zákazu vjezdu motorových vozidel. Tyto závory jsou ale často ležérně otevřené, protože lidem, kteří je odemkli a mají legální přístup do lesa, bylo zjevně zatěžko zastavit po vjezdu do lesa, vystoupit z auta a závoru znovu zamknout. Jak by se taky mohlo jinak stát, že jsem dnes v ježnickém lese kousek od závory vyfotil dvě obludné čtyřkolky (kolem 14:40), jejichž fotky zasílám? Motorová vozidla, pokud nemají výjimku, nesmějí do českých lesů vůbec vjet, jinak porušují zákon:

Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích: v paragrafu 53 zakazuje vjezd a stání motorových vozidel v lesních porostech i na účelových lesních komunikacích, dále ve stejném paragrafu zakazuje rušit v lese klid a ticho nadměrným hlukem.

Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti v paragrafu 9 zakazuje plašit zvěř, rušit ji při hnízdění a kladení mláďat, a to i hlukem a pojezdem motorovými vozidly.

Zákon č. 140/1961 Sb. trestní zákon upravuje v § 257 poškozování cizí věci a v § 258 zneužívání vlastnictví.

Tento víkend jsem kromě zmíněných dvou čtyřkolek, jedoucích těsně za sebou, slyšel v lese i několik příšerně řvoucích motorek. Apeluji na radnici, aby jednak ve spolupráci s Policií ČR častěji konala v lesích namátkové policejní akce, které by měly motoristy odradit, dále aby Lesní správa Krnov dbala o zavírání závor (k čemu tam potom ty závory jsou, když jsou stále otevřené?) a aby také došlo k osvětovým akcím, kdy bude veřejnost informována o tom, že jezdit v lese motorovými vozidly je protizákonné a že je ve veřejném zájmu zločinné motoristy na to upozorňovat, fotit je a fotky medializovat a předávat Policii ČR. Mohu na svém osobním příkladu dosvědčit, že Policie ČR se takovými podněty zabývá a pokud se podaří vyfotit SPZ vozidla, předvolává si majitele vozidla k podání vysvětlení.

Již třetím rokem bojuji proti zločinným a bezohledným motoristům, ničícím protizákonně české lesy, a dává to smysl. Připojte se ke mně i Vy, paní starostko, a ostatní občané města Krnov, kterým záleží na krnovských lesích, na zákonnosti a slušném občanském soužití. Motoristé se ostatně často chovají v lesích tak, že ohrožují zdraví a životy rekreujících se občanů a zejména našich dětí.

S přáním všeho dobrého

Boris Cvek, občan města Krnov

0
Vytisknout
8196

Diskuse

Obsah vydání | 28. 3. 2012