Kulatý stůl na téma Mluvme spolu o domácím násilí:

Ekonomické dopady domácího násilí

28. 3. 2012

čas čtení 1 minuta
Tisková zpráva proFem

Násilí na ženách je vážným společenským problémem, který neustále nabírá na intenzitě, stále před ním však velká část veřejnosti i ústavních činitelů zavírá oči. A to i přesto, že s sebou nese velmi vysoké finanční náklady, které každoročně odčerpávají desítky milionů ze státního rozpočtu. Cílem dnešní diskuze je na tuto skutečnost poukázat a představit dílčí výsledky analýzy zabývající se ekonomickými dopady domácího násilí, kterou díky finanční podpoře Avon Cosmetics připravila společnost proFem.

"Celá problematika domácího násilí bude vyčíslena jako výdajová položka, lze tedy předpokládat, že tato informace povede k systematičtějšímu přístupu nejen v prevenci tohoto jevu," tvrdí ředitelka proFemu Jitka Poláková. "Souhrnné výsledky této studie budou k dispozici v červnu tohoto roku, už nyní však mohu prozradit, že se jedná o mimořádně zajímavá čísla, která nutí k zamyšlení."

Svoji společenskou zodpovědnost si uvědomuje kosmetická společnost Avon, která již několik let aktivně bojuje proti domácímu násilí a na projekty proti němu věnovala v ČR více než deset milionů korun, získaných z prodeje speciálních produktů. "Jako společnost pro ženy se nehodláme smířit s faktem, že jsou miliony žen po celém světě denně vystavovány fyzickému a psychickému násilí," neskrývá své rozhořčení PR manažerka Avon Cosmetics Alena Pytlíčková. "Analýza ekonomických dopadů domácího násilí, kterou s naším přispěním realizovala společnost proFem, by měla otevřít diskuzi o legislativních změnách a vůbec o celkovém postoji k tomuto závažnému společenskému problému."

0
Vytisknout
4527

Diskuse

Obsah vydání | 28. 3. 2012