Čtvrté Fórum alternativ jednalo o volbách

25. 1. 2012 / Ilona Švihlíková

Už počtvrté se sjeli zástupci občanských iniciativ a sdružení z celé republiky do Prahy na Fórum alternativ, aby prodiskutovali možnosti společného postupu a akcí. V neděli 22. ledna se sešlo v propůjčeném jednacím sále magistrátu zhruba 70 zástupců z téměř 20 iniciativ.

Na IV. fóru alternativ se pracovalo hned od rána v deseti sekcích na širokém okruhu témat, od petic a místních referend až po přípravu na volby, která většině témat dominovala. Další, jako třeba systém mediální práce občanských iniciativ a petic, přímo navazovaly na předchozí setkání a jeho Svatováclavskou rezoluci.  A co se dohodlo konkrétně?

V mediální skupině byly položeny základy Občanské rady pro veřejnoprávní média. Sekce zároveň podává stížnost na fungování ČT, které nereflektuje objektivně a dostatečně názory a aktivity občanské společnosti. Žádá také o zveřejnění rozpočtu veřejnoprávních médií a ostře protestuje proti argumentu, že tyto rozpočty nejsou pro veřejnost srozumitelné.

Sekce, která pokračuje v práci na návrhu zákona o majetkových přiznání, navrhla změnu postupu. Ve sněmovně narazila snaha o uzákonění majetkových přiznání už dvakrát hned v prvním čtení, proto podnikneme pokus získat pro návrh některé ze senátorů a zvednout váhu předlohy tím, že by šlo o senátní návrh.  Konkrétní návrh iniciativ bude představen na příštím fóru...

Na Svatováclavskou rezoluci navazovala také pracovní skupina pro petice. Vytváříme registr petic pro potřeby koordinace a dotahování akce ke konkrétnímu výsledku, včetně případných veřejných slyšení v parlamentu. Předkládáme návrh na akceptování elektronické formy petic.

Koordinaci akcí bude sloužit také speciální portál www.posun.cz, který bude zahrnovat kalendář, regionální informace apod.

Řešila se palčivá otázka financování. Řada nových zákonů zásadně mění podmínky a bude se o tom jednat  na VIII. Celostátní všeoborové konference nestátních neziskových organizací, které se občanské iniciativy zúčastní. Budeme prosazovat zavedení daňových asignací na podporu občanských aktivit. Byl také načrtnut projekt k řešení bezdomovectví v Praze.

Společnou akcí by se měl stát  9. duben 2012, kdy skupina pro přímou demokracii navrhla, aby se občanské iniciativy a alternativní skupiny připojily k tradičním mírovým pochodům a nabídly téma "Referendum nanečisto" k otázce církevních restitucí.

Iniciativy dohodly i společný postup pro případnou přímou volbu prezidenta a především pro blížící se krajské a senátní volby. Budou sledovat práci kandidátů a prosazovat zejména témata přímé demokracie a participativního rozpočtu. Vytvoří regionální skupiny ke krajským volbám. Na téma navázala i odpolední diskuse o možnostech založení občanského politického hnutí.

Organizovat spolupráci mnoha různých iniciativ z celé republiky není nic snadného. Mnohé lze vyřídit elektronicky, ale osvědčuje se také pravidelné setkávání na bázi regionální fór (tohle funguje nejlépe v Brně) a bude ustaven celostátní koordinační výbor.

  Setkávání na Fórech alternativ nemá jen pracovní charakter, kde se dolaďují výstupy, postupy a alternativy. Je to také vítaná společenská událost, příležitost k osobním setkáním, debatám, nelehkému hledání shody -- tedy těch prvků, které kultivují občanskou společnost. Po neděli 22. ledna jsme tedy zase o kus dál.   

0
Vytisknout
6769

Diskuse

Obsah vydání | 26. 1. 2012