Tiskové prohlášení Festivalu za demisi vlády

23. 9. 2011

čas čtení 2 minuty

My občané sdružení v neformální občanské Iniciativě za demisi vlády ve spolupráci s dalšími sdruženími prohlašujeme, že naše dnešní akce Festival za demisi vlády je první z řady akcí organizovaných s cílem umožnit občanům projevit nesouhlas s vládou České republiky a jejími kroky, jež vedou ke zhoršení kvality života v naší zemi.

Rádi jsme se setkali s řadou občanů, kteří sdílejí naše postoje a obavy z možné ekonomické i politické budoucnosti. Průběh tohoto setkání nás utvrdil v tom, že naše úsilí není zbytečné a jsme proto rozhodnuti aktivně podpořit i další iniciativy a hnutí s nimiž budeme rádi spolupracovat.

Tento Festival byl naším příspěvkem na cestě ke změnám, které si kladou za cíl narovnat volební podmínky, umožnit lepší kontrolu politiků občany, zavést trestněprávní odpovědnost politiků za jejich činy a zajistit větší podíl občanů na rozhodování s důrazem na prvky přímé demokracie.

Odmítáme žít v zemi, která je hračkou v rukách arogantních stranických sekretariátů a kapitálových skupin mnohdy mafiánského charakteru. Odmítáme žít v zemi, kde vítězové voleb přistupují ke správě země jako k dělbě kořisti. Proto chceme politikům připomenout, že podle platné Ústavy České republiky jsme my zdrojem veškeré moci ve státě. Oni tedy musí být vykonavateli naší vůle a ne my být obětí jejich svévole.

Vyzýváme všechny spoluobčany, kterým není lhostejný náš společný osud a budoucnost našich dětí: Pojďte s námi a společně změňme uspořádání naší země na skutečně demokratické, zajišťující důstojný život všem občanům. Vydejme se společně na cestu k dosažení těchto změn s vědomím, že tato cesta může být dlouhá, ale my nesmíme couvnout. Protože kdo couvne jednou, bude couvat pořád.

To je důvod, proč trváme na naplnění našeho práva na veřejnou diskusi o problémech, které se týkají nás všech.

0
Vytisknout
5349

Diskuse

Obsah vydání | 23. 9. 2011