8518

Miloš Kaláb

Miloslav Kaláb (nar. 1929) vystudoval chemické inženýrství v Brně a v Bratislavě (1948-1952) a získal hodnost kandidáta chemických věd na Slovenské akademii věd. V r. 1962 se habilitoval na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a přešel na přírodovědeckou fakultu. Uvolňující se politická situace mu umožnila v r. 1966, aby získal zahraniční zkušenosti postdoktorátním studiem na "National Research Council of Canada" v Ottawě. Manželka se připojila se dvěma dětmi o půl roku později. Začátky v emigraci i svou vědeckou kariéru v Kanadě popsal Miloš začátkem r. 2011 v několika článcích v Britských listech.

Jako čerstvý odborník na elektronovou mikroskopii potravin založil Miloš v r. 1982 se třemi americkými kolegy v Chicagu vědecký časopis "Food Microstructure" (později "Food Structure") a řídil jej do r. 1994. Posílal jej zdarma pražskému Středisku vědecko-technických informací. Spolu s vydavatelem časopisu organizoval mezinárodní konference na téma struktury potravin. Jeho vědecká publikační činnost zahrnuje přes 150 prací a knižních kapitol.

V r. 1982 mu "American Dairy Science Association" udělila Pfizerovu cenu za práci na struktuře mléčných výrobků. O 4 roky později působil jako konzultant Organizace spojených národů na Národním výzkumném ústavu mlékařském v indickém Karnalu a v r. 1989 získal stipendium japonské vlády pro práci na Národním výzkumném ústavu potravinářském v Cukubě.

Miloš byl penzionován v Ottawě v r. 1994, ale byl ihned přijat na dálku na zkrácený pracovní úvazek pro Program potravinářského výzkumu v Guelphu. Takto pracoval až do svých 75. narozenin. Nyní se věnuje elektronové mikroskopii bez platu jako "Honorary Research Associate".

Zájem o české internetové noviny a časopisy projevil Miloš ihned po r. 1989. Po dobu tří roků psal přílohu Kanadské listy v Neviditelném psovi Ondřeje Neffa a přispíval to Futurologie Jity Splítkové. Nepravidelně přispívá do Britských listů Jana Čulíka.