Jsou Maďaři nejméně trpělivým národem?

19. 11. 2018

čas čtení 2 minuty
Mezi maďarskými politiky je populární rétorika ohledně budování "národního charakteru". Existuje něco takového vůbec?, ptá se Péter Licskay. Německý výzkumný tým sestávající z ekonomů publikoval studii srovnávající 76 zemí, pokud jde o individuální a společenské preference v korelaci s ekonomikou. Maďaři jsou výjimeční jak v (ne)trpělivosti, tak v ochotě podstoupit riziko.


Jedna z široce rozšířených ekonomických teorií tvrdí, že individuální rozhodnutí jsou víceméně určena stabilními preferencemi, které jsou součástí osobnosti. Dvěma hlavními faktory jsou časová preference (jak jste trpěliví) a preference rizika (jak mnoho rizika jste ochotni na sebe vzít).

Přirozeně že časová preference i preference rizika závisí zejména na individuálních vlastnostech (pohlaví, věk, poznávací schopnosti), ale existují také velké rozdíly mezi státy. Je zjevné, že ve srovnání s jinými evropskými státy jsou lidé v Maďarsku výrazně netrpělivější a více se vyhýbají riziku.

Pouze Gruzínci, Rwanďané a Nikaragujci jsou netrpělivější než Maďaři, zatímco nejtrpělivější lidé žijí ve Švédsku, Nizozemsku a USA. Náš vztah k riziku je také extrémní, ačkoliv nejméně ochotni riskovat jsou Portugalci, zatímco my jsme na čtvrté pozici.

Jsou to jen malé útržky barvitých informací, nebo tyto preference mají hlubší dopad na ekonomická rozhodnutí? Ačkoliv tyto studie jsou teprve v počátcích, zdá se, že spíše platí to druhé. Například trpělivost znamená nejen to, že dokážete déle stát ve frontě, ale že jste ochotni přijmout oběti za účelem vyšší kvality života později. Existuje několik jiných studií, které ukazují, že trpělivější lidé mají vyšší vzdělání a jsou ochotnější spořit.

Tento přístup orientovaný na budoucnost má velký dopad na rozvoj ekonomiky v daném státě.

Ale není tomu tak proto, že bohatší země nebo jedinci si mohou dovolit činit trpělivější rozhodnutí? To je z velké části vyvráceno faktem, že úroveň vzdělání a výše mzdy souvisí s trpělivostí dětí a dospívajících. Kromě toho tato korelace je také přítomna, když vezmeme v úvahu účinky jiných faktorů na rozvoj a trpělivost. Jak mnoho jsou lidé ochotni riskovat má také hluboké ekonomické důsledky. Tento faktor ukazuje korelaci mezi ochotou podnikat a produktivitou v dané zemi.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
6600

Diskuse

Obsah vydání | 22. 11. 2018