Petráčkova reconquista a Bajezid II.

19. 8. 2017 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Zbyněk Petráček ve svém sloupku na titulní straně dnešních Lidových novin píše v souvislosti s barcelonským útokem: „Španělsko připomíná, že jsou i pohledy jiné (BC: než německý… Němcům Petráček vyčítá „potřebu odčiňovat vinu“). Nemusí odčiňovat viny genocidního režimu. Nemusí vystupovat vůči muslimům už předem jako viník, ale jako ten, kdo s nimi po celé dějiny sváděl mocenské boje. Jako ten, kdo se roku 1492 sám osvobodil ze sedmisetleté muslimské nadvlády.“

Na to jsem hleděl s otevřenou pusou. Reconquista a 21. století? Boj proti muslimům? Středověké Španělsko jako vzor?

Tak dobře. Roku 1492 byli ze Španělska spolu s muslimy vyhnáni Židé. Kdo je přijal? Osmanský sultán Bajezid II. Muslim. Vzorem pro dnešní Španělsko a civilizované země vůbec je samozřejmě muslimský sultán a nikoli středověká inkvizice, která stála nikoli jen za vyhnáním Židů, ale za úpadkem celého Španělska, jež do té doby bylo nejmocnější zemí Evropy. Osmanské říši uprchlíci pomohli k velikému hospodářskému rozkvětu. Přinesli nové myšlenky, metody, řemesla.

Kdo Španěly sesadil ze „světovládného“ trůnu? Anglie Alžběty II., která se jakožto hlava tehdy katolíky nenáviděné anglikánské církve (její hlavou je britský panovník dodnes) musela ve své hospodářské diplomacii opírat o muslimské země (https://blisty.cz/art/83736.html). Od té doby Španělsko po staletí nedohnalo Angličany, Francouze nebo Němce po stránce vědeckého, průmyslového nebo sociálního pokroku.

Mezi reconquistou a dneškem leží francouzská Deklarace práv člověk a občana z roku 1789, průmyslová revoluce, postupně prosazovaná náboženská tolerance a prosperita společnosti, postavená na svobodné rozmanitosti. Petráčkův způsob uvažování se možná hodil do dob generála Franka, ale Španělé se od té doby vydali směrem, který v moderní, poválečné Evropě ukázalo francouzsko-německé spojenectví. Němci se dnes od nich mohou učit, jak v praxi funguje gay marriage, jak funguje zdařilá integrace muslimské menšiny, ale rozhodně ne náboženské nenávisti.

Bayezid II: https://en.wikipedia.org/wiki/Bayezid_II0
Vytisknout
9980

Diskuse

Obsah vydání | 22. 8. 2017