Trvající vliv KSČM, jeho příčiny a důsledky

4. 6. 2014

čas čtení 4 minuty

V březnu 2014 jsme se obrátili na čtenáře Britských listů s prosbou o vyplnění dotazníku zkoumajícího současné důvody popularity KSČM. Dotazník začalo vyplňovat 7839 osob, dokončilo ho 5095 osob. Autorka dotazníku, postgraduální studentka na University of Glasgow Lani Seeliger, na jeho základě vypracovala na toto téma sociálněvědnou dizertační práci. V dizertační práci byly použity pouze odpovědi z dokončených dotazníků. Po odevzdání dizertační práce napsala Lani Seeliger pro čtenáře Britských listů tuto informaci:

Moje dizertace se zabývala otázkou, čím to je, že se KSČM podařilo udržet tak vysokou míru úspěchu v ČR po celou postkomunistickou éru. Použila jsem k tomu internetový dotazník Britských listů a rozhovory s činiteli KSČM. Dospěla jsem k závěru, že lidé většinou hlasují pro KSČM z racionálních důvodů a že úspěch KSČM bude zřejmě pokračovat i v dohledné budoucnosti.

Informace z internetového dotazníku mi pomohly zjistit, jaké skupiny voličů hlasují pro KSČM a proč, což bylo velmi cenné. Demografické informace z internetového dotazníku většinou souhlasily s jednou částí tradičního názoru na tuto politickou stranu - že jsou voliči KSČM většinou starší a více jich žije na venkově. Avšak výsledky dotazníku nepodpořily představu, že jsou voliči KSČM méně vzdělaní či méně bohatí než průměrná populace.

Rozdělila jsem odpovědi na otázku, proč se lidé rozhodli hlasovat pro KSČM, do čtyř skupin, s několika výjimkami. V rozporu s všeobecně přijímaným názorem tvořili lidé, kteří uvedli, že hlasují pro KSČM z důvodů nostalgie, nejmenší z těchto čtyř skupin. Druhá nejmenší skupina voličů se rozhodovala hlasovat pro KSČM na základě konkrétního, individuálního kandidáta, a nejčastěji uváděnými kandidáty v této souvislosti byli Vojtěch Filip a Jiří Dolejš. Další skupinou byli lidé, kteří sympatizují s ideologií KSČM, jsou to nejloajálnější voliči této strany. Největší skupinou byli občané, kteří se rozhodli hlasovat pro KSČM z protestu. Tito lidé volili KSČM, protože se jim nelíbily žádné z jiných politických stran, ale i tato skupina byla silně levicově orientována, a proto zřejmě velmi loajální vůči KSČM. Celkově zastává většina všech skupin občanů, kteří hlasují pro KSČM, názor, že život byl v mnoha oblastech před rokem 1989 lepší, i když nostalgie je málokdy důvodem, proč se rozhodli hlasovat pro KSČM.

Moje rozhovory s politiky z KSČM byly také velmi informativní, protože jsem z nich získala informace, jak aktivisté z KSČM pohlížejí na další vývoj své strany. I když je možné se dovědět skoro totéž četbou programového prohlášení KSČM, z rozhovorů s činiteli KSČM bylo zjevné, že se tato strana snaží být součástí fungujícího demokratického systému, nikoliv fungovat jako protisystémová hrozba demokracii. Z těchto rozhovorů vyplynulo, že cílem KSČM je najít novou verzi socialismu, která by se dala realizovat v rámci demokratického systému, avšak aktivistům KSČM se dosud nepodařilo jasně definovat, jak by taková verze socialismu měla vypadat.

Vzhledem k tomu, že rozhodování, které vede lidi k hlasování pro KSČM, je více racionální než emocionální, domnívám se, že je pravděpodobné, že si KSČM prozatím udrží své místo jako jedna z nejvýznamnějších stran v českém politickém systému. Jeden faktor, který však můj výzkum nemohl plně zohlednit, byl vznik ANO, kteréžto seskupení nabízí alternativu proti etablovaným stranám, a ANO by mohlo přetáhnout na svou stranu větší množství protestních voličů, kteří nyní podporují KSČM. Avšak, vzhledem k tomu, že je ANO nyní součástí vládní koalice, jeho práce nutně vyvolá obdiv i kritiku, a teprve se ukáže, jak budou voliči reagovat. KSČM zatím nikdy nebyla v situaci, kdy by se jako vládní strana mohla stát terčem obdobného obdivu i kritiky, avšak domnívám se, že je pravděpodobné, že se KSČM nakonec stane součástí nějaké vládní koalice, pokud to bude matematicky proveditelné.

Ráda bych upřímně poděkovala všem, kdo věnovali na vyplnění internetového dotazníku svůj čas. Bez vašich odpovědí bych nemohla svou dizertaci napsat. Opravdu oceňuji vaši pomoc.

Lani Seeliger

0
Vytisknout
12291

Diskuse

Obsah vydání | 6. 6. 2014