Němečtí cykloturisté míjejí ČR

29. 3. 2013 / František Řezáč

Jak vyplývá z analýzy Německého všeobecného klubu cyklistů ADFC, je podíl České republiky na cestách německých cyklistů do ciziny zanedbatelný. Přestože se cestování na kole stává v západní Evropě i v Německu významným hospodářským faktorem a Německo má s ČR nejdelší hranici, přesto, že je ČR pro Německo v jiných oborech významným partnerem, způsobuje zaostávání cyklistické infrastruktury v naší zemi, že se jí cykloturisté, nejen němečtí, vyhýbají. Názorně to ukazuje přiložený graf ze zveřejněné analýzy ADFC za rok 2012. Na možnost tohoto zaostávání jsem upozornil přede dvěma lety. Nyní se tedy stalo skutečností. Není třeba ani vyvěšovat na hraničních přechodech cedulku: Cyklisté nevítáni - Radfahrer unerwünscht. Němečtí cykloturisté a nejen oni to vědí a ČR se vyhýbají. V oblíbenosti je u nich první Rakousko, dále Nizozemí, Jižní Tyroly, Švýcarsko, Francie, Malorka, Dánsko, Toskánsko, Itálie jako celek a Alsasko. Zaostávání v cykloturistice se přirozeně odráží i v podílu cyklistické dopravy na jejím celkovém objemu v té které zemi. Zatímco v Evropě se již pohybuje nad 10 procenty se všemi příznivými vlivy na zdraví obyvatel, čistotu ovzduší a přívětivost života ve městech, u nás se jízda na kole stále považuje za zábavu nebo nouzi pro socky. Z českého prostředí je tak eliminován jeden ze zdrojů zdravého hospodářského růstu.

0
Vytisknout
6037

Diskuse

Obsah vydání | 4. 4. 2013