Nefunční registr vozidel: Vyvoďte přímou odpovědnost!

23. 7. 2012

Registr vozidel měl být funkční od 9.7.2012. Nyní máme 23.7.2012 a systém stále nefunguje. Ministerstvo dopravy necítí vinu za aktuální situaci, což zcela určitě není překvapující. O to více je to ale zábavné - mimochodem, viděli jste 12.7.2012 Hyde Park se zástupcem MD, p. Miroslav Drobným? Jsem sice příznivcem absurdního humoru, ale něco takového by nevymysleli ani panové od Monthy Pythona... píše Lubomír Lefler.

Velice mě nicméně zaráží přístup MD, které je připraveno odškodnit POUZE ty osoby (právnické i fyzické), jež systém neuměl obsloužit, a kterým vznikly přímé vícenáklady spojené s nefunkčnosti systému jako takového - například nemožnost odjet na dovolenou nebo ušlý zisk z obchodu s vozidly. MD je pak ochotno tyto prokázané vícenáklady uhradit a účtovat je firmě ATS - Telcom. Dle vyjádření p. Drobného ve výše uvedené relaci Hyde Parku to kontrakt (neveřejný) umožňuje. Jen pro zajímavost: když pan Drobný sděloval tuto informaci národu, jeho psychomotorické reakce nazačovaly, že si není věcí vúbec jistý. Proto se nechám přesvědčit, zda-li bude ATS-Telcom skutečně účastna na odškodnění postižených osob.

Pokud by ale MD uvažovalo v takových intencích, v kterých uvažují soukromé firmy, tak by bylo zřejmé následující:

- již dva týdny nefunguje důležitá služba, kterou je nicméně třeba financovat i přes její nefunkčnost (fixní náklady na plat úředníku, energie, atd... ). Přiznám se že nevím, zda-li jsou to náklady obcí s rožšířenou púsobností, nebo náklady MD, ale nic to nemění na faktu jejich existence.

- realizace přechodu ze starého systému na systém nový byla naprosto diletantská. V soukromé firmě by změně systému předcházely měsíce testování a dolaďování, kterého by učastnily všechny složky firmy (od managementu po dělníky).

- lost opportunity costs - neschopnost dva týdny poskytovat předmět byznysu (výrobek, službu, atd...) by zcela jistě poškodila pověst firmy, notabene, pokud by její služby byly předplaceny - představte si, že by Vám dva týdny nešel internet, který jste si předplatili (tak jako si daňový poplatník předplatil služby MD). Odhaduji, že by v tom případě velká část zákazníkú přešla ke konkurenci a poskytovatel připojení by silně ztratil na obratu, ergo na zisku. Žel bohu, stát má monopol...

To jsou všechno škody (a zcela jistě by se dali najít mnohé další), které vznikly MNĚ, tedy Lubomíru Leflerovi, a které bezpochyby vznikly i dalším občanům České republiky. A to proto, že můj vztah ke státu, pokud budeme opět uvažovat analogii soukromé firmy, je vztahem akcionáře (tedy mě) a vlastněného podniku.

Proto žádám, aby byly VŠECHNY škody vyčísleny, aby byli určeni viníci, a tito nechť ze současné situace vyvodí zodpovědnost a odejdou.

Zajimá Vás proč? Protože v mojí akciovce nechci ani jednoho diletanta pitomce!

0
Vytisknout
4483

Diskuse

Obsah vydání | 26. 7. 2012