Letní škola a Schola ludus v jihočeských Nových Hradech

25. 7. 2012 / Michal Giboda

Město Nové Hrady má svůj podmanivý genius loci. Už při příjezdu vás v dálce vítá vrcholně barokní stavba poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie ležícího na severním úbočí Novohradských hor v obci Dobrá Voda. Z  terasy kostela, harmonicky začleněného do okolní krajiny nad mírně radioaktivním pramenem, je dlouhý, všeobjímající výhled na Novohradsko jako přesvědčivý důkaz, s jakou láskou a hrdostí naši předkové pečovali o duchovní hodnoty.

Věrni tradici předků už po dvanáct let pořádá v empírovém zámku v Nových Hradech letní školy nejdříve Ústav fyzikální biologie Jihočeské univerzity. Po jeho zrušení se nástupcem stala Škola komplexních systémů Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, pod niž Škola komplexních systémů spadá jako ústav.

Jen o rok mladší je jedenáct let "stará" Schola ludus, pořádaná pro VŠ studenty z celého světa. Vzdor neustálému přejmenovávání pracovišť manželé Štysovi, zejména ona pověstná paní Naďa, celá ta léta organizují Novohradské letní školy.

Vše to, o čem se celé roky jenom mluví: o interdisciplinárním vyučování, o preferenci znalosti před vědomostmi, o schopnosti myslet v souvislostech, o potřebě kontaktu s vědou a kouzlem poznání, o schopnosti obhájit své tvrzení, o pozvednutí zájmu o přírodní vědy, o propagaci přírodních věd, začali realizovat doc. RNDr. Dalibor Štys, CSc., a jeho paní Mgr. Naďa už před dvanácti lety. Nejdříve to byla Letní škola pro středoškolské studenty, původně pro studenty septimy a oktávy, později v případě vážného zájmu berou i mladší. Letos je tu 21 středoškoláků, hlavně studentů nebo čerstvých absolventů gymnázií z Čech (18), Polska (1), Rakouska (1) a Iráku (1). Scholy ludus pro vysokoškoláky se letos zúčastní 25 vysokoškoláků z Čech, Ukrajiny (3), Běloruska (4), Slovenska (1), Mexika (1), a USA (1).

Jaká je náplň letních škol?

První týden jsou exkurze po vědeckých pracovištích v jižních Čechách a Rakousku. Začíná se pracovištěm v Nových Hradech (zabývá se analýzou obrazu, laserová pracoviště, laboratoř zabývající se krystalizací proteinů a stanovením jejich struktury, biotechnologické pracoviště, laboratoř zabývající se optickou mikroskopií), následně botanická exkurze po Novohradských horách, studenti se podívají na vědecké ústavy Akademie věd a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ale také do firmy Bosch.

Z Rakouska dostali pozvání do Klosterneuburgu na novou "elitní univerzitu", Institute of Science and Technology, založenou před čtyřmi lety podle vzoru izraelského Weizmannova ústavu. Sérii exkurzí zakončil Linec, kde si studenti mohli vybrat, zda zavítají do galerie Ars Elektronika, do botanické zahrady nebo na úžasnou interaktivní výstavu českých umělců Orbis Pictus.

Od druhého týdne začínají práce na vědeckých projektech, které si studenti během března až června vybrali z nabídky. Práce na projektech probíhají pod vedením místních doktorandů, vědeckých pracovníků a dalších spolupracovníků. Program dne končí ve večerních hodinách sérií přednášek z přírodovědných oborů, IT nebo matematiky.

Příjemné zpestření pobytu zajišťují taneční večery, rockový koncert místní skupiny, večery u táboráku, ale i sportovní víkendy nebo Borůvkobraní v Borovanech. Během pobytu studenti sepsali, nacvičili a předvedli divadelní představení "Ústav".

Na závěr studenti prezentují ve dnech 26. a 27. července své práce před hodnotitelskou komisí a kolegy; ve čtvrtek 26. 7. dopoledne budou obhajovat středoškoláci, odpoledne pak vysokoškoláci a pokračovat se bude ještě v pátek dopoledne. Od roku 2011 se v pátek odpoledne pořádá posterová sekce, na níž se studenti mohou pochlubit výsledky jednoměsíčního bádání před rodiči, kolegy, nebo i širokou veřejností.

Dosavadních 12 realizovaných ročníků Letní školy pro středoškoláky absolvovalo 333 studentů gymnázií, ale i zdravotních škol, a 11 ročníků Scholy ludus pro vysokoškoláky zhruba 240 studentů různých českých i zahraničních vysokých škol.

Je úžasné, že mnozí studenti se sem opakovaně vrací, někteří strávili v Nových Hradech už sedmý červenec.

Jan Kohout, student 4. ročníku FEL ČVUT, vysvětluje, proč byl na letních školách již pošesté: "Poprvé jsem se o letních školách dozvěděl od své sestry, která na střední škole objevila někdy kolem roku 2006 pozvánku na letní školy. Když se z Hradů vrátila do Prahy, byla jako vyměněná a mluvila o letní škole velmi zajímavě. Rok na to, v roce 2007, jsem se spolu se setrou školy zúčastnil a byl jsem nadšen. Od té doby jsem tam jezdil, nejdříve jako středoškolák, dnes již jako vysokoškolák. A proč? Školy mě oslovily hlavně interdisciplinárním záběrem, což mě láká, protože se zajímám o biologii, informatiku, matematiku a fyziku. Za 3 týdny se naučíte základy vědecké práce, možnost pracovat na špičkové laboratorní technice a osvojíte si i tzv. softskills (např. kooperativnost, komunikativnost, empatii, sebekritičnost, asertivnost atd.). V neposlední řadě mě tam vždy táhne nádherná krajina Novohradských hor, krásný zámek Nové Hrady, v němž je ubytování i laboratoře. A samozřejmě skvělí lidé, organizátoři i účastníci... to vše je nejen nádherný zážitek, ale i zkušenost."

Michal, který začínal jako "student" a dnes již potřetí jako vedoucí projektu, se vrací, protože: je to unikátní akce, setkávají se tu SŠ i VŠ, je tu vstřícnost, interdisciplinarita, možnost perfektní koncentrace, nic neodvádí pozornost a dobře vybrané místo.

Martin oceňuje že potká zajímavé lidi, naučí se vždy něco nového, z lidí, kteří sem jezdí, se stávají stabilní přátelé. Jindra se vrací kvůli hezkému prostředí, zajímavým lidem, tvořivé atmosféře, proto, že za měsíc se udělá hodně práce a rozvinou se vztahy, které přetrvávají do dalších let. Je to smysluplná akce.

Docent Koukolík se v jednom fejetonu Hospodářských novin ptal, kdy děti přicházejí o radost z poznání a proč. Zveme ho do Nových Hradů, aby zde našel odpověď na svou otázku.

0
Vytisknout
3596

Diskuse

Obsah vydání | 26. 7. 2012