"Velemoudrá" slova poslankyně Kohoutové (ODS)

27. 10. 2011 / Jiří Baťa

ťObecně je dlouhodobě nemožné držet se na vlně všemožných sociálních dávek a neplatit své dluhy. Není možné dlouhodobě podporovat ty, kteří odmítají převzít plnou odpovědnost za svůj život, a tedy platit i své dluhy. Každý z nás má platit své účty. Každý z nás má být odpovědný vůči společnosti například tím, že společnosti nic nedluží.,Ť řekla poslankyně za ODS Lenka Kohoutová.Slova, která hovoří za vše.

Slova, která jsou alfou a omegou pravicové politiky ODS, stejně jako TOP09/STAN a více méně i VV, ale rovněž výrazem opovržení a arogance k realitě dneška. Pro ně nejsou podstatné důvody, pouze příčiny, notabene politiky, kterou oni sami realizují. Jistě by měla pravdu v případě, že by ekonomická situace byla příznivě konstantní, vyvážená a vyrovnaná, bez všech těch turbulencí, které naši ekonomiku otřásají. Tedy bez korupce, lichvy, lobbyismu, klientelismu, neodpovědnosti za činy politiků, stejně jako tendencí praní špinavých peněz (to se netýká pana prezidenta, ten disponuje "už" jen čistými penězi), tunelování, umělých bankrotů, insolventností, předražování, nehospodárným plýtváním státními prostředky atd.

Nedávný průzkum veřejného mínění dal jasně najevo, jaký má veřejnost názor na korupci v našem prostředí. Přesněji, 80 % občanů je přesvědčeno, že se korupce jako taková, podílí na veškeré ekonomické činnosti státu. Ve svém důsledku to znamená, že korupce, tedy uplácení či podplácení především na státních zakázkách jsou ony peníze, které chybí, obecně řečeno, v rozpočtu. Sumy, nikoliv částky, jdou do miliard. Ví to všichni, ví to i politici z ODS, TOP09, VV, ví to i opozice. Jediná, kdo na tyto skutečnosti však bezprostředně (a bezvýsledně) reaguje je opozice. Pravda, paní místopředsedkyně vlády K. Peake (VV) nějakými prostředky proti korupci bojuje, nicméně bez vydatné a především chtěné pomoci koaličních partnerů se nikam nedostane. Její snaha je něco na způsob házení hrachu na zeď. Možná, že to myslí upřímně, ale vláda a poslanci si nejspíše myslí, "nechte ji, ať si hraje"!

Paní poslankyně Kohoutová zřejmě, jak z jejího konstatování vyplývá, nesdílí osud těch, o kterých mluví. Jistě má pravdu, že dluhy se mají platit. Je tu ale problém. Paní poslankyně mluví o dluzích občanů vůči státu, o sociálních dávkách, o dlouhodobé podpoře lidí, aniž by oni sami převzali plnou zodpovědnost za svůj život, tedy platit své dluhy. Zvláště pozoruhodná jsou slova: Každý z nás má být odpovědný vůči společnosti například tím, že společnosti nic nedluží. Nezbývá než se paní poslankyně zeptat, zda ona společnosti něco dluží nebo ne. Tady totiž nejde jen o dluh finanční, ale také o dluh morální. Ten je totiž příčinou všech negativ dnešní české společnosti, plynoucí z amorálního jednání politiků, včetně poslanců. Ti totiž mají nemalý podíl na všech spásonosných opatřeních vlády, jejích reforem, škrtů a omezení, které zadlužené lidí ženou tam, kde jsou.

Paní Kohoutová mluví jako kniha. Vůbec jí nenapadne otázka, jak ti lidé ke svým dluhům přišli, zda úmyslně či nechtěně, zda mohou či nechtějí dluhy platit, zda mají či nemají práci, jaké mají podmínky rodinné, zdravotní apod. Je jedním z těch politiků, kteří vykřikují na veřejnost nesmysly, jako že "kdo chce pracovat, práci si vždycky najde", nebo že "za své zdraví je každý sám zodpovědný" a odtud i výkřik paní Kohoutové, že "Každý z nás má platit své účty"! Vláda jim jako pomoc nabízí sice žebřík(!), ale bez šprušlí. Tady máš, občane, vyškrábej se ze svých dluhů, jinak ti i ten žebřík vezmeme! A neuvědomělý občan (ovčan) místo toho, aby se "snažil dluhy platit" ještě drze natahuje ruku.

Právem, protože od toho je tady stát, aby se o něj postaral nejen v případě jeho osobní, jiným subjektem nezaviněné situaci, ale o to víc, že situaci přivodila bezohledná, arogantní a neodpovědná politika koaliční vlády, jistou část parlamentu nevyjímaje. Je běžné v demokratických státech, že přes tvrdý kapitalistický systém je praktikován i tzv. princip společenské solidarity. Slušná společnost (mnohdy i s neslušnými politiky), nezapomíná o péči o chudé, nemocné a staré a jakkoliv se může systém zdát tvrdý, přesto je nenechá na pospas, nenechá je umřít. Jak se zdá, naše politiky to nezajímá, proto také na r. 2012 bude omezená péče o nemocné, protože VZP umí hospodařit, jak výsledky ukazují, od deseti k pěti. Opět bez jakékoliv osobní odpovědnosti a následků. Ovšem občan, mezi něž se politici již nepočítají, ten je odpovědný za sebe, tedy i za dluhy! Vlastně za všechno!

Nejednou bylo řečeno, že ekonomická situace po listopadu 89 byla víc než příznivá, že jednotlivé rozpočtové kapitoly oplývaly dostatkem, zvláště důchodové pojištění, zdravotnictví a školství. Že tomu dnes tak není, za to mohou občané, paní Kohoutová? Jak se na tyto skutečnosti má dívat občan důchodce s důchodem cca 10 tisíc korun, nebo pracovník se čtyřčlennou rodinou s příjmem 15 tisíc? Jak má platit dluhy, které mu nadělí stát ve formě daní, nájmu, služeb, poplatků atd.? Prožrali to občané, nebo rozkradli úspěšní politici, podnikatelé, bankéři, korupčníci, lobbyisté?

Mohu si jen postesknout, že škoda je, že tyto a podobné fakta a argumenty nejen neslyší, ale ani jinak se jim nedostanou k dispozici. Třeba jako povinné čtení, místo těch novin, do kterých celé dny s prominutím čumí i v době jednání Sněmovny. Kdyby totiž byli tímto prostřednictvím více spjati se životem "těch tam dole", kdyby neviděli jen sebe a falešnou loajalitu své partaji, měli tolik kritizovaný pocit odpovědnosti, sociálního cítění, morálky a cti, mohlo by být tak, jak si paní Kohoutová přeje. V tom je totiž celý problém, oni jsou strůjci toho, co vyčítají nám občanům. Oni jsou "já nic, to všechno oni", my si dluhy platíme! Aby ne, s jejich platy! Jenže dluhy ve zklamanou důvěru lidí , k těm se nejen nehlásí, ale obcházejí je velkým obloukem. A ještě je (nás) mají za nezodpovědný póvl!

0
Vytisknout
9895

Diskuse

Obsah vydání | 31. 10. 2011