Soros: Vnucení škrtů Evropě v době, kdy to není vhodné, povede k dlouhodobé krizi

27. 10. 2011

Z diskusního pořadu rozhlasové stanice BBC Radio Four, který se vysílal ve středu, jsme vybrali vysoce zajímavé odpovědi finančníka, miliardáře a filantropa George Sorose.

George Soros: Samozřejmě, bankéři a makléři provozují banky a finanční instituce, ale pravidla, podle kterých hrají, určují úřady a myšlení úřadů je velmi silně ovliňováno teoretickými ekonomickými argumenty. Jsem přesvědčen, že teoretické ekonomické argumenty, které nám určují cestu už dlouhou řadu let, jsou zásadním způsobem chybné. Ekonomie se snaží být přírodní vědou, ale je velký rozdíl mezi přírodními vědami a společenskými vědami. Protože společenské vědy se zabývají lidmi, kteří jednají na základě nedokonalého porozumění věcem. A veškerá teoretická ekonomie se snaží jaksi vytvořit umělý svět, v němž tyto nedokonalosti nehrají žádnou roli. Vytvoříte tak falešný svět, a v tomto falešném světě žijí ekonomové.

Reportérka: Bylo nesprávné důvěřovat finančníkům, že se postarají o své banky, protože je v jejich vlastním zájmu, aby fungovaly?

Soros: Ano, bylo. Už jako velmi mladý člověk jsem si vytvořil svou vlastní teorii odrazu -

Reportérka: - vědomí, že účastníci činů si vytvářejí svou vlastní realitu, které jsou pak součástí, není to reálný svět...

Soros: Abych to vysvětlil jednoduše. V ekonomii existuje tenhle pojem rovnováhy. Ten má velmi málo co společného s finančními trhy. Finanční trhy jsou málokdy v rovnováze. Předpokládá se, že finanční trhy směřují k rovnováze, a to je pravda po polovinu doby. Ale v ostatní dobu se finanční trhy vzdalují rovnováze. Takže tahle představa, že lidé, kteří prosazují své vlastní zájmy, jsou zárukou nejefektivnější alokace zdrojů, je podle mého názoru zcela falešná.

Reportérka: Ale kdyby během této doby k vám přišly regulační orgány, v té době, kdy jste velmi vydělával v důsledku toho, jak dobře se vám dařilo analyzovat trhy, a řekly "Obáváme se, že se záležitosti začínají vymykat z rukou. Nedůvěřujeme vám, makléřům, nemyslíme si, že byste měli používat tyto finanční nástroje," jak byste býval reagoval? Protože většina regulačních orgánů se to bála říct.

Soros: To je pravda. Já jsem to viděl a nebyl jsem jediný člověk, který to viděl. Bylo jasné, že to všechno špatně skončí. Samozřejmě jsem se vlastně mýlil, protože jsem si myslel, že to celé zkolabuje daleko dřív. Kdybych byl schopen správně předpovědět průběh událostí, falšoval bych tím svou vlastní teorii. Nikdo není dokonalý. A to je právě ono. Nedostatek porozumění, neporozumění, falešná dogmata, hrají při utváření událostí velmi důležitou roli.

Soros: Vezměme si něco naprosto jednoduchého. Úvěr. S úvěry se děje něco velmi špatného. Protože my půjčujeme peníze proti jistině. Dáváme lidem půjčky, pokud je mají čím garantovat. Předpokládáme, že ta záruka, ta jistina je bezpečná. Že má pořád stejnou hodnotu. Ale ona nemá pořád stejnou hodnotu. Protože hodnota, řekněme domu, závisí na ochotě bank půjčovat peníze. Když máte bezproblematickou finanční situaci a můžete dostat lehce půjčku, pak hodnota domu či bytu se tím zvýší. A vy si můžete proti té hodnotě vašeho domu či bytu půjčit víc. A v Americe finančníci vytvořili všechny ty chytré instrumenty, jejichž prostřednictvím jste dostávali zisky v důsledku toho, že se vám zvýšila hodnota domu a bytu, a právě tyto zisky se staly motorem hospodářského rozkvětu. Jakmile tedy začnete používat úvěry, vzniká tím proces, který je založen čistě sám na sobě. Ten proces se sám sebou rozvíjí, získává sílu ze své vlastní virtuální existence, až do chvíle, kdy už to nejde dál, a pak nakonec vznikne proces, který začne jít opačným směrem. A tohle je podstatou finanční krize. Podstata krize je součástí samého pojmu úvěru.

Soros: Problém v ekonomice je to, že lidé nejsou schopni uznat, že jejich poznání reality je nedokonalé a že vládnou falešné představy a nedorozumění. Totéž platí v politice. Euro bylo špatně vytvořeno. Euro je založeno na falešné představě, jak fungují měny. Euro bylo vytvořeno špatně. Jenže na tom není nic mimořádného. Všechny naše pojmy jsou nedokonalé. Euro bylo jen ještě o hodně nedokonalejší než všechny ostatní pojmy. Euro bylo vytvořeno na základě představy, že nerovnováha se vyskytuje jen ve státní sféře. Takže problémy mohou nastat, když začne mít stát příliš velký deficit. Že se do finačních potíží mohou dostat vlády, ne soukromé podniky. Jenže problémy v eurozóně pocházejí také ze soukromého sektoru. A celá konstrukce eura na tuto skutečnost vůbec nebyla připravena. Tím že ústřední banka vytvořila společnou měnu, přijala státní obligace všech těch jednotlivých vlád eurozóny za stejných podmínek a byla ochotná zase začít půjčovat, proti úvěrům. Takže se všechny vládní obligace začaly používat jako jistina pro půjčky úplně stejně. V důsledku toho se úrokové míry v různých zemích eurozóny začaly sbližovat v jednu. Rozdíly mezi úrokovými měrami v jednotlivých zemích se snížily na minimum. Trh zacházel s těmito obligacemi, jaky by měly všechny stejnou hodnotu, ale ony stejnou hodnotu neměly. A to vytvořilo obrovský hospodářský rozkvět ve Španělsku, v Irsku, a tak dále. A nyní jsme zjistili, že ty obligace v různých zemích vůbec nemají stejnou hodnotu. A nyní se ty úrokové míry v jednotlivých zemích začínají silně rozrůzňovat. A to je právě podstatou dnešní krize.

Je to velmi obtížné, protože Německo má naprosto odlišný postoj a představu o roli ústřední banky než jiné země. Hlavně jde o to, že neuvěřitelně traumatickým zážitkem Německa byla jeho zkušenost hyperinflace, dvakrát v jejich historii. Strach z nezvládnutelné inflace. A v jiných zemích jde hlavně o strach z nezaměstnanosti a z ekonomické krize. A ústřední banka, kterou v podstatě vytvořilo Německo, je nesymetrická. Jejím účelem je pouze chránit společnosti před inflací. Udržet hodnotu měny. Anglosaským ústředním bankám jde také o hospodářskou prosperitu, o udržování zaměstnanosti. Takže existují dvě zcela rozdílné vize.

Reportérka: Georgi, vy jste říkal, že jediným řešením této krize je fiskální unie. Mimo Německo znamená fiskální unie "získáme peníze Německa", uvnitř Německa to znamená "zabránit ostatním zemím, aby vytvářely deficity".

Soros: Máme situaci, kdy existuje jediná ústřední banka, protože existuje jediná měna, a pak máte různé vlády. A ty vlády si vlastně půjčují nikoliv ve své vlastní měně, ale v cizí měně, v euru, protože euro neovládají. V důsledku toho nesou vládní obligace evropských zemí vyšší riziko, než třeba vládní obligace v Británii. Hospodářská situace v Británii je ve skutečnosti o hodně horší než ve Španělsku, ale riziková přirážka u španělských obligací je vyšší, protože Španělsko si nemůže tisknout vlastní peníze. Británie si může tisknout vlastní peníze, a to je obrovský rozdíl. Evropa je obrovský problém. Buď vytvoří těsnější, společnou fiskální politiku, anebo se rozpadne. A jestliže se rozpadne, důsledky budou zdrcující. Nejenom pro eurozónu, ale pro Británii a pro Ameriku a pro Čínu. Jinými slovy pro celý svět.

Rozpad Evropské unie je opravdu možný, ale doufám, že se Evropa takovému rozkladu vyhne. Avšak důsledek vnucení škrtů Evropě, v době, kdy to není vhodné, povede k dlouhodobé krizi.

Zdroj ZDE

0
Vytisknout
8321

Diskuse

Obsah vydání | 31. 10. 2011