Zrušení ČSSD v Mohelnici je účelovým trestem za kritiku kandidátky a podporu předsedy Sobotky

30. 10. 2013

čas čtení 4 minuty

Tisková zpráva

Podle neoficiálních informací mělo na včerejším jednání 0kresního výkonného výboru ČSSD v Šumperku dojít ke zrušení místní organizace ČSSD v Mohelnici, která je dlouhodobě nejpočetnější buňkou v celém okrese Šumperk a jejíž členové patří mezi kritiky poměrů v krajské ČSSD v Olomouci a způsobu jednání okresního výboru strany v Šumperku.

Mohelničtí straníci kritizovali před volbami způsob sestavení kandidátky ČSSD pro parlamentní volby, nelíbil se jim utajený způsob rozhodování o pořadí kandidátů, ani to, proč byli bez jakéhokoliv zdůvodnění z kandidátky odstraněni lidé, nominovaní právě mohelnickou buňkou ČSSD. Pořadí na kandidátní listině v Šumperku sestavili lidé, kteří se ocitli na prvních místech okresního pořadí, totéž se opakovalo na krajském výboru v Olomouci. Nespokojení členové se pak obrátili s žádostí o řešení na krajský výbor, ten vzal žádost jen na vědomí. Rovněž tak žádný výsledek za několik měsíců nepřineslo ani jednání Ústřední kontrolní komise ČSSD.

Mohelničtí pak neměli žádnou možnost, jak se dobrat zjednání nápravy, než se obrátit na soud. I když Obvodní soud pro Prahu 1 žádosti o předběžné opatření nevyhověl, porušení Stanov ČSSD v procesu schvalování kandidátky v Olomouci potvrdil. Proto byla podána řádná žaloba, o níž nebylo dosud rozhodnuto.

Vzhledem k soudnímu projednávání nabídl advokát mohelnických členů ČSSD možnost jednání, přijel i do Šumperka na jednání kontrolní komise, tam ale nebyl vpuštěn. Naopak, všichni kritici byli doporučenými dopisy pozváni na jednání okresního výboru, nebylo jim ale předem řečeno, jaká záležitost se má projednávat, že má dojít ke zrušení celé organizace v Mohelnici, to se straníci jen domnívali. Na žádost advokáta o jiný termín jednání a o umožnění účasti právníka na jednání orgánů strany nepřišla žádná odpověď. Na požadavku, aby se právní zástupce mohelnických jednání účastnil také, však tito členové trvali, nechtěli být "vyslýchání" bez svého zástupce, v době, kdy běží soudní spor a vše, co by řekli, mohlo být zneužito u soudu proti nim.

Zrušení mohelnické buňky ČSSD považují straníci v Mohelnici za účelový krok, za akt pomsty vůči nim za to, že kritizovali sestavení poslanecké kandidátky. Volební výsledek v Mohelnici ale není žádným propadákem, ani ve srovnání s celostátním průměrem, ani ve srovnání s jinými městy v okrese Šumperk či v celém Olomouckém kraji. Podle Stanov ČSSD lze také zrušit organizaci jen v případě, kdy se buňka ČSSD dopustí závažného porušení Stanov nebo programu ČSSD. Mohelničtí si nejsou vědomi žádného takového pochybení. Rovněž je zarážející, jak se jednání okresního výboru v Šumperku spěchalo, že nebylo možno projednání odložit na jiný termín, kdy by se jej advokát členů ČSSD v Mohelnici i členové samotní mohli zúčastnit. Podle názoru mohelnických to souvisí s blížící se senátní konferencí, kam mohelnická organizace vyslala své zástupce a kam také navrhla kandidáty, kteří se zřejmě opět někomu "nehodili".

Zrušení ĆSSD v Mohelnici tuto stranu poškodí, minimálně v komunálních volbách. To si zřejmě okresní výbor vedený neúspěšným kandidátem do Sněmovny Martínkem neuvědomili. Nebo možná si to uvědomili velmi dobře. A o to je to horší.

V době, kdy ČSSD poškozují vnitrostranické spory centrálního vedení, v době, kdy je třeba přestat řešit vnitřní spory, v této době dochází ke stranickým čistkám. Zrušení organizace ČSSD v Mohelnici je i trestem za to, že tato organizace otevřeně podpořila předsedu Sobotku, neboť její členové patří dlouhodobě mezi Sobotkovy příznivce, na rozdíl od představitelů krajské a okresní ČSSD, stojících za místopředsedou Haškem.

Vedení krajské ČSSD nadále tají, jak konkrétně byla sestavena krajská poslanecká kandidátka, a proč na ní nebyli žádní zástupci organizace v Mohelnici. Proto nezbývá mohelnickým než se znovu obrátit na soud, nyní tedy formou správní žaloby, kdy budou žádat, aby celý proces sestavení kandidátky ČSSD prověřil Nejvyšší správní soud v Brně. Tam bude žaloba podána v horizontu několika dnů. Jak se ukazuje na případu včerejšího jednání okresního výboru ČSSD v Šumperku, další jednání o mimosoudním řešení zřejmě nemá smysl.

Pavel Němec, advokát zastupující členy MO ČSSD Mohelnice

0
Vytisknout
4049

Diskuse

Obsah vydání | 30. 10. 2013