Současná americká ekonomika nedokáže vytvořit dostatek pracovních míst

6. 8. 2013

čas čtení 3 minuty

Média, finanční trhy a investoři se upnuli na aktuální vývoj nezaměstnanosti, avšak z ekonomického hlediska jsou výkyvy tohoto ukazatele dlouhodobě irelevantní. Aby ekonomika dosáhla udržitelého růstu - tj. takového, který nepotřebuje 85 miliard dolarů měsíčně ze státní kasy jen na to, aby se zabránilo recesi - musejí být splněny dva hlavní požadavky. Za prvé, růst musí být založen na pracovních úvazcích, které přibývají rychleji než obyvatelstvo, a za druhé, zaměstnanost musí být taková, aby zahrnula většinu právě dostupné pracovní síly. V ekonomice založené na službách a outsorcování výroby to je sotva možné, píše americký konzervativní analytik Lance Roberts.

Podniky právě teď obnovují ziskovost nikoliv novými projekty, ale redukcí vlastních nákladů. A jedním z nejdůležitějších nákladů každého podniku je pracovní síla.

Jenže v jistém okamžiku se i tato cesta vyčerpá a další snižování nákladů na práci už není možné. V takovém okamžiku firmy maximalizují produktivitu zbylých zaměstnanců a pokud získají dodatečné zakázky, najmou si další, ale primárně pouze na dobu určitou.

A právě tento fenomén dnes vysvětluje ostrý dočasný pokles nezaměstnanosti v USA. Odehrává se jen na papíře, protože ti, jejichž smlouvy vypršely, místo aby byli propuštěni nebo jejich místo zrušeno, se ve statistikách neobjeví. Proto se zdá, že firmy méně propouštějí. Není to však tak docela pravda.

Poslední vládní zpráva o vývoji zaměstnanosti v USA hovoří o 162 000 nových pracovních míst. Ve stejné době vstoupilo na pracovní trh 204 000 osob.

Od Velké recese bylo v USA vytvořeno přibližně 5,52 milionu pracovních míst, avšak v současnosti existuje pouze o 270 000 míst více než v lednu 2009. Za stejnou dobu z oficiálních statistik registrujících pracovní sílu úředně "vypadlo" 9,52 milionu osob, oficiálně kvůli odchodu do penze. Kdyby to ale byla pravda, těžko by existovala rekordní závislost Američanů na státním programu potravinových poukázek.

Bez plných a trvalých úvazků přibývajících rychleji než obyvatelstvo nedojde k trvalému oživení ekonomiky. Současný stav, kdy přibývá neplnohodnotných a dočasných pracovních míst a lidé vypadávají ze statistik, není žádným důvodem k optimismu. Současné údaje používané Fedem jsou vlastně zfalšované, protože nezhrnují údaje o osobách po 52 týdnech automaticky vypadávajících ze seznamu nezaměstnaných a také o pracujících na částečné a dočasné úvazky, protože plnohodnotnou práci nemohou najít.

Klesající mzdy spolu s rostoucími životními náklady přitom omezují poptávku.

Strukturální posun v zaměstnanosti od strojírenství a výroby ke službám a ekonomice založené na outsourcingu vytvořil deviaci od trajektorie udržitelného ekonomického rozvoje, kterou bude obtížné v příštích dekádách napravit. Nerovnováha mezi poptávkou a nabídkou nenasvědčuje tomu, že by zde došlo k jakési automatické korekci. Programy nakupování dluhopisů pouze uměle nafukují ceny aktiv, ale nevytvářejí ekonomickou stabilitu pro lidi na potravinových poukázkách a nebo pracující na částečné úvazky.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
4742

Diskuse

Obsah vydání | 8. 8. 2013