Opojný nealkoholický rohlík

7. 12. 2011 / Jiří Baťa

Vezmeme-li v potaz známé pořekadlo s opíjením rohlíkem, pak to, co se dnes děje znamená, že vládní a političtí "výrobci" tohoto pečiva dodávají nám, občanům, nealkoholické, přesto opojné rohlíky. Ale po pořádku.

Dočítáme se dnes a denně, že bude zdraženo tohle, tamto, nebo něco jiného a všude je dovětek: zdražily se (obecně vzato) vstupní suroviny. Tak denní tisk přináší zprávu, že od 1. ledna bude zdražen nejoblíbenější český alkoholický nápoj "rum". Prý se zdražil líh. Dobře, zůstaňme u toho, že to tak je. Nedávno bylo tiskem i TV sděleno národu, že podraží pečivo, včetně chleba, snad i o 10 %. Budiž, i to lze pochopit, zdražila prý mouka, plyn, elektřina. Nicméně, po malých dávkách je nám, občanům sdělováno, že bude zdraženo to či ono, konkrétně už byla řeč o plynu, elektřině, ale zdraženo bude i vodné a stočné (že by ten "nahoře" také zdražil déšť?).

A tak bychom mohli pokračovat až k písmenu "F", když bychom se osmělili dotázat vlády, co bude ještě zdraženo. F= fšechno! Dělat analýzu příčin je zbytečné, jednak sami dobře víme, odkud vítr vane a také, že je nám to houby platné.

Můžeme zapochybovat, zda to "všechno" je opodstatněné. Jistě není, ale co s tím může MČČ (malý český člověk) dělat? Prakticky nic, tedy kromě toho, že to bude muset respektovat. Jenže to má malý háček, no malý, on je to hák jako hrom, protože pokud všichni dodavatelé a výrobci čehokoliv stihnou to "fšechno" zdražit (co nestihnou do konce roku, udělají po něm), tak máme zaděláno na pěkně "hluboko" do kapsy či do peněženky! Věci se totiž mají takto:

Protože se ví (bylo to předem vládou avizováno), že se od nového roku bude upravovat jednotná DPH na 14,5 %, podle Kalouskova či Nečasova horoskopu je dokonce možné, že to vyskočí na 19 možná až 20 %, podnikatelská sféra, aby na tom nebyla tak bita, ohlašuje už nyní (resp. postupně) zdražování z důvodů, jak výše uvedeno - tedy, kromě jiného, zdražení cen u vstupních surovin na světových trzích.

Přijde rok 2012 a DPH bude zvýšeno na zmíněných 14,5 % event. podle situace v EU i na oněch 19 či 20 %. Bůh suď! K již zvýšeným cenám pak bude nasazena upravená (zvýšená) DPH! Z toho vychází, že jak avizované zdražení zboží, potravin a služeb z důvodů výše uvedených, tak i upravená (zvýšená) DPH spolu s tímto zdražením bude znamenat, že veškeré zdražení nebude jen z titulu DPH, ale i ze zmíněného zdražování zboží, výrobků a služeb. Tedy dvojnásobné zdražení. Např. u chleba, je-li dnes konstatováno, že jeho cena se zvýší cca o 10 %, připočteme-li k tomu i případných 20 % DPH vyjde nám, že chléb bude zdražen ne o 10, ale 20 %. Stejně tak tomu bude u všeho ostatního zboží, potravin a výrobků, které budou z titulu zdražení vstupních cen surovin rovněž zdraženy. Jinými slovy, to je to "opíjením rohlíkem".

Již jsem jednou zmínil, že je značně netransparentní způsob, jak vláda hodlá zvyšovat DPH, tedy od jakého základu bude vycházet. Je totiž dost možné, že počátkem roku 2012 bude DPH zvýšeno na ohlášených 14,5 %, aby se po dvou třech měsících zjistilo, že je to nedostačující a vláda DPH zvýší např. na možných 20 %, přičemž bude vycházet ze základu 14,5 %, tedy matematicky vyjádřeno 14,5 + 20 % = 34,5 % ceny zboží ve srovnání s dnešním DPH. Netvrdím, že to tak bude, ale u současné vlády není o překvapení, podrazy, různé levárny a habaďury žádná nouze!

Mohlo by se zdát, že je to výhodné pro podnikatelskou sféru a ministerstvo financí, které vybere více na daních. Starou belu, sníží se koupěschopnost občanů, klesnou obraty, zisky a odvody budou horší, než dosud. K tomu řada škrtů, omezení a další "opatření" vlády - a výsledkem bude, že se drasticky prohloubí jak státní deficit, tak i zadluženost státu. To nezmiňuji skutečnost, že enormně naroste počet nezaměstnaných. Už dnes analytici předpokládají rozpočtový deficit více jak 230 miliard korun, místo plánovaných 135 miliard. Stručně řečeno z bláta do louže! Vláda a politici dělají sice vše, aby to "nějak" zachránili, ale dělají to jen proto, aby všechny ty miliardové chyby, které dosud způsobili, zachraňovali pomocí peněz na úkor daňových poplatníků, tedy občanů!

Jakkoliv je situace už ne vážná, ale kritická, i nadále není vláda ochotna přistoupit na zvýšení daně u vysoce příjmových kategorií, notabene přistoupit k výraznému (ne jen o 4 %) snížení svých platů, zrušení svých náhrad a jiných bonusů, případně snížit počet poslanců a senátorů a jiných neefektivních příživníků ve státní a veřejné správě a službách, zákonnou cestou výrazně snížit platy ředitelům, členům správních rad a představenstev státních a polostátních firem a podniků a jiná opatření, vedoucí k potřebné regulaci ekonomiky, rozpočtu a státního dluhu! To je jeden z mnoha důvodů, proč by měla vláda odstoupit, neboť svým konáním (a korupčními skandály) situaci neřeší (v rámci daných zákonných povinností) ku prospěchu občanů tohoto státu, ale chrání si jen svoje příjmy, politické a stranické zájmy, vlivy a z toho plynoucí moc. A to prý bojují s korupcí! Ne, tato vláda už nemůže udělat něco, co by bylo v této kritické situaci přijatelné i pro občany. Nemůže, protože prostě nechce. To je pro většinu občanů nepřijatelné a je jen otázka času, kdy svou nevoli (nenásilnou formou) vyjádří natolik razantně, že to snad politici pochopí a potáhnou ke všem čertům!

0
Vytisknout
5879

Diskuse

Obsah vydání | 9. 12. 2011