Konflikt jednadvacátého století bude uvnitř náboženství a civilizací, nikoliv mezi nimi

11. 6. 2015

Ve světě upadajících supervelmocí a sklerotických mezinárodních institucí, řady selhávajících států a hobbesovského chaosu občanských a kmenových válek se dostávají k moci náboženští extremisté, cituje britský konzervativní deník Daily Telegraph z nové knihy známého britského rabína Jonathana Sackse Not in God's Name: Confronting Religious Violence (Ne božím jménem: proti náboženskému násilí).

Drasticky poklesla podpora západní veřejnosti pro případný protiútok NATO reagující na vojenskou invazi z Ruska

11. 6. 2015

Méně než 50 procent občanů členských zemí NATO je ochotno podpořit vojenskou akci proti Rusku, v případě, že by Rusko vojensky napadlo nějakou členskou zemi Severoatlantického společenství, píše ve čtvrtek britský deník Times. Zatímco v USA a v Kanadě podporuje v takovém případě vojenský protiútok více než 50 procent obyvatel, v Británii jej podporuje jen 49 procent občanů. Nejnižší podpora pro základní zásadu aliance NATO, totiž zasáhnout vojensky proti případnému útoku vůči jedné z členských zemí NATO, je v Německu: 38 procent.

Evropané jsou zároveň přesvědčeni, že v případě útoku by Evropě přišly na pomoc Spojené státy. Průzkum provedlo Pew Research Centre v největších osmi členských zemích NATO.

Jan Hus: Další mýtus malého národa

11. 6. 2015 / Daniel Veselý

Také jsem zhlédl výpravný televizní film o Janu Husovi, který byl natočený podle scénáře Evy Kantůrkové a který režíroval Jiří Svoboda, a chvílemi si připadal jak v Jiříkově vidění. Je zjevné, že se tento neuralgický bod našich dějin neobejde bez bombastického balastu, zvlášť když si letos připomínáme 600. výročí Husova tragického skonu na inkviziční hranici u Rýna, a to za situace, kdy hlavní hrdina morálně, snad vyjma svého věrného druha Jeronýma Pražského, o sto sáhů převyšoval ostatní historické postavy včetně delirantního alkoholika, krále Václava IV.

Jan Hus prosazoval proti středověké hegemonii právo na samostatný osobní názor

11. 6. 2015 / Jan Čulík

Tak, jak píše Daniel Veselý, mezinárodní historiografie, pokud se vůbec Janem Husem zabývá (ke všem tématům ze starší české historie je nesmírně obtížné nalézt v angličtině jakoukoliv vědeckou sekundární literaturu, skoro vůbec neexistuje), ho považuje za následovníka Johna Wycliffa, nikoliv za originálního myslitele. Mezinárodní historikové a teologové poukazují na to, že na rozdíl od Johna Wycliffa Jan Hus nezpochybňoval učení církve, jeho kritika byla především kritikou morální.

Husovi nešlo o intelektuální svobodu

11. 6. 2015 / Boris Cvek

Dovolte mi malou poznámku k debatě o Husovi. Domnívám se, že intelektuální svoboda v době středověkých univerzit byla poměrně veliká a že Husovi o tuto samozřejmost nešlo. Středověk byl v katolické církvi např. mnohem svobodnější než dogmatické a do sebe uzavřené 19. století. Ve středověku by např. nebylo možné prosadit dogma o neomylnosti papeže, neboť středověcí učenci dobře věděli, že i papež může zešílet.

Evropa nesvéprávná, aneb Syndrom získané ztráty politické soudnosti

11. 6. 2015 / Karel Dolejší

Spis českého filosofa Jana Patočky "Evropa a doba poevropská" se zabýval ztrátou evropské centrality a suverenity. Vyjádřeno wallersteinovským jazykem, poválečná Evropa přestala být samozřejmým centrem kapitalistického světosystému a posunula se spíše k semiperiferii, kam některé z jejích důležitých částí (typicky např. Itálie) patřily již delší čas. Vznikem dvou alternativních mocenských center západně a východně od Evropy ovšem starý kontinent přišel také o politickou samostatnost a došlo k jeho rozdělení mezi rivalizující následníky. S koncem studené války byla pak krátce obnovena naděje na znovuzískání evropské samostatnosti. Naděje se ovšem ukazuje být lichou, protože několik generací strávilo život v Evropě podrobené a politicky nesoběstačné - a ty jednoduše nehodlají nést břemeno obrany samostatné Evropy ZDE.

Nenápadný právní systém, který umožňuje korporacím žalovat státy

11. 6. 2015

Před padesáti lety byl vytvořen mezinárodní právní systém na ochranu zahraničních investorů. Dnes jeho prostřednictvím si korporace dokáží vysoudit miliardy dolarů a kritikové varují, že se systém vymkl z rukou.

Kancelář Luise Parady je čtyři bloky od Bílého domu ve Washingtonu. Parada je jedním z hrstky právníků, kteří hájí suverenní státy proti žalobám od multinacionálních korporací.

Válka proti propagandě z Kremlu

11. 6. 2015 / Craig Proctor

Z průzkumu veřejného mínění provedeného v USA v roce 2003 na objednávku Kremlu v USA vyplynulo, že drtivá většina Američanů pohlíží na Rusko v záporném světle. Hlavní konotace, spojované s Ruskem byly kalašnikovy, Molotovovy koktejly, komunismus, KGB a ruská mafie. Kreml usoudil, že se Západ příliš soustřeďuje na protiestablishmentové osobnosti jako Vladimír Guzinskij a Michail Chodorkovskij a že se západní média často příliš mnoho věnují takovým událostem, jako bylo Chodorkovského zatčení a následný proces s ním. Moskva se rozhodla změnit západní vnímání Ruska, ať už bylo autentické, nebo si ho Kreml jen tak představoval, prostřednictvím měkké moci a zahraniční tiskové kanceláře. Tento úkol dostala bývalá zaměstnankyně a poradkyně Guzinského Světlana Miroňuková.

An English version of this article is in CLICK HERE

Rozhovor Britských listů 8:

Dluhové otroctví ve společnosti blahobytu

5. 6. 2015

Rozhovor Jana Čulíka s bezdomovcem Petrem Bukalem. Jak lidi dokáže česká společnost zničit.Rozhovor se vysílá na regionalni televizi.cz, která je k dispozici satelitem, pozemním digitálním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 5. června 2015.

Nabízíme komerční reklamu na Regionální televizi

8. 6. 2015

Vážení čtenáři,

nabízíme vám možnost třicetivteřinového reklamního spotu na Regionální televizi, která je v ČR k dispozici na kabelu a na satelitu, pokaždé před vysíláním Rozhovoru Britských listů. Cena je 1000 Kč za jednou odvysílaný spot, celková cena za pět denních repríz (noční se přidávají zadarmo jako bonus) je 4000 Kč. Předpokládáme, že zájemce dodá třicetivteřinovou reklamu podle technické specifikace Regionální televize.

Kumulativní sledovanost Regionální televize je půl milionu diváků.

Zájemci o tuto televizní reklamu, prosíme, pište na tuto adresu redakce@blisty.cz.

Fighting Back: the war against the Kremlin’s propaganda

11. 6. 2015 / Craig Proctor

A poll commissioned by the Kremlin in 2003 taken in America showed that the vast majority of the population polled viewed Russia in a negative light. The main connotations associated with Russia were with Kalashnikovs, Molotov cocktails, communism, the KGB and Russian mafia. The Kremlin’s conclusion was that the West was overly concentrated on anti-establishment Russian personalities such as Gusinsk and Mikhail Khodorkovsky with the Western media’s focus often falling on events such as Khodorovsky’s arrest and subsequent trial. Moscow decided to change the Western perception, be it real or imagined by the Kremlin, by employing soft power through the medium of a foreign news agency. http://snob.ru/selected/entry/69275 Svetlana Mironyuk, a former employee and advisor to Gusinsky, was tasked with making this happen.

Hlavní ideologové al Kajdy zuří proti Islámskému státu

11. 6. 2015

Hlavní ideologové al Kajdy, Abu Muhammad al-Maqdisi a Ayman al-Zawahiri, jež američtí analytikové charakterizují jako "nejvlivnější džihadistické teoretiky" už déle než rok ostře kritizují Islámský stát. Maqdisi vydal dlouhý traktát, v němž kritizuje Islámský stát jako ignorantský a pomatený. Obviňuje jeho stoupence, že "zničili" jeho dlouhodobý "islamistický projekt".

Jak stát "efektivně pomáhá" nemocným lidem:

Prosba o pomoc

10. 6. 2015

Aktualizace středa 21.03: Majitelé pražské ubytovny dovolili panu Lofovi v ubytovně zůstat poté, co prokázal emaily, že mu čtenáři Britských listů pomohli. Děkujeme jim všem, zejména panu Tomáši Fialovi, který přispěl na činži pana Lofa v ubytovně částkou 5000 Kč. Pan Tomáš Fiala konstatoval: "Považuji za neuvěřitelné, že se v zemi, která se považuje za civilizovanou, může něco takového vůbec dít."

Jiný čtenář, který si nepřeje, abychom uváděli jeho jméno, napsal: " Poslal jsem panu Lofovi příspěvek, ale obávám se, že spíš než chodit do práce by měl ležet v nemocnici. Aspoň při pohledu na jeho nohu. Můžete nějak zjistit, jak dlouho by trvala jeho léčba a zda by byli i další lidé ochotni ho dále podporovat, než bude schopen práce? Ne papírově, ale prakticky."

***

Aktualizace středa 19.31: Mnohokrát děkuji za pomoc v nouzi, celá situace se bude řešit ve 20.00, tak dám potom vědět, ale pevně doufám že i přesto že v současné chvíli nemám stále uhrazený celý nájem, nevyhodí mne a budu dál mít střechu nad hlavou. V tuto chvíli vím o přibližně 4500,- Kč které mi slíbili poslat různí lidē. Snad se podaří získat i zbývající peníze. Držte mi palce abych tu mohl být i zítra, píše Jiří Lof.

***

Dobrý den, obracím se na Vás všechny se žádostí o pomoc.

Od 2.6.2015 jsem oficiálně uznán jako invalida prvního stupně. Mám arterosklerozu tepen. Mám udělaný dvojitý bypass tepny . Na kotníku mám bércový vřed cca 8 cm v průměru, který mi na chirurgii vyřezali a dodnes tuto ráno hojím, k tomu nastaly komplikace a zahnisala mi šlacha vedoucí skrze tuto ránu, píše Jiří Lof.

Jarmark marnosti plus podpásovka kvůli prachům

10. 6. 2015 / Štefan Švec

Poznámky ke Sjezdu spisovatelů

O víkendu se v Praze odehrál první polistopadový Sjezd spisovatelů. Vydupala ho ze země nově vznikající Asociace spisovatelů a patří jí za to dík. Setkání ukázalo, kde se dnes česká literatura nachází. Není to místo, které by bylo na těle vepředu.

Dělá ministryně Marksová vůbec něco?

10. 6. 2015

Jiří Lof píše, že žádost o invalidní důchod si na ČSSZ podával v lednu 2015 a má ho pobírat od října. Co je to proboha za lhůtu? Šéf příslušné Okresní správy by měl vyletět na hodinu, protože lhůta k vyřízení je maximálně šest měsíců, píše Radek Mokrý.

A Inspektorát práce? Při podání podnětu na delikventního zaměstnavatele tento úřad přislíbí, že do tří měsíců v místě provede kontrolu. A skutečnost? Po třech měsících stěžovateli přijde pouze dopis, že jeho případ dostal číslo jednací a v dalších třech měsících provede kontrolu.

Ne každý postižený nečinností úřadů paní Tominové - Marksové má dost znalostí i peněz na podání správní žaloby proti příslušnému úřadu.

Prosíme, přispějte finančně na provoz Britských listů

1. 6. 2015

Motto:

"Ty budeš ty migranty živit že se jich tak zastáváš? ne? tak drž hubu zmrde..." Michal Maršík.

(Pozn. red. Přichod imigrantů do jiné země VŽDYCKY pro tu zemi znamená hospodářské oživení, protože přistěhovalci pracují daleko intenzivněji než místní lidé. Přinášejí také nové nápady a myšlenky. Např. mezi nejbohatšími Brity je celá řada přistěhovalců z třetího světa. V Británii také přistěhovalci působí ve vysoké politice, ku prospěchu země.)Britský konzervativní ministr obchodu a průmyslu Savid Javid

Britský stínový labouristický ministr obchodu a průmyslu Chukka Umunna

Vážení čtenáři,

dovolím si vám opět po určité době připomenout, že provoz Britských listů není zadarmo. Financují si ho čtenáři sami, kteří tak určují, jestli má v českém prostředí fungovat nezávislý analytický deník.

Máme zato, že v šířící se hysterii v České republice (opakovaně mi píší čtenáři, že je správné, že Němci byli v roce 1945 v Československu vražděni a vyháněni z domovů, protože - včetně malých dětí - nesli kolektivní vinu za předchozí nacistická zvěrstva! - jiní se iracionálně děsí údajné "muslimské invaze", která "zničí naši kulturu"). Třetí, protože jsou - jistě právem - nespokojeni s postkomunistickým režimem v ČR, z toho nelogicky vyvozují, že musejí podporovat ruský agresivně autoritářský režim Vladimíra Putina.

Proti hysterické hrůze z jinakosti a iracionálnímu zkratkovitému myšlení musíme trpělivě předkládat věcné a racionální argumenty.

Myslíme si, že v rychle se destabilizující České republice i Evropě je Britských listů zapotřebí dnes více než během jejich celé dosavadní téměř dvacetileté existence.

Pokud s tím souhlasíte, přispějte prosím na jejich provoz finančně.

Podle Google Analytics si Britské listy měsíčně otevře cca 300 000 individuálních čtenářů (individuálních IP adres).

Finančně však přispívá cca 150 lidí.

Za případný příspěvek děkujeme. Prosíme, pošlete ho na náš účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Jan Čulík

šéfredaktor

Takto se chová kompetentně na globálním fóru politik z malého národa:

Skotská premiérka: Pokrok! Vy jste se zeptal, zda nás můžete okupovat kvůli ropě, to USA normálně nedělají

10. 6. 2015Skotská premiérka Nicola Sturgeonová byla tento týden hostem amerického komika Jona Stewarta v jeho pořadu Daily Show.

Když Sturgeonová udělala vtip, že nařídila vyšetřování, proč skotští nacionalisté vyhráli v nedávných britských volbách "jen" 56 z 59 možných poslaneckých křesel, Jon Stewart reagoval: "Vy si myslíte, že jste Saddám Husejn, nebo co? Vy chcete 99 procent? Vždyť 56 z 59 křesel je dost dobré."

Sturgenová odpověděla, že vždycky je dobré snažit se o víc.

Jon Stewart se Sturgeonové také ptal na skotskou ropu: "Kolik té ropy ve Skotsku máte? Můžeme vás vojensky okupovat?"

Sturgeonová odpověděla za smíchu publika: "Tolik jí zase není, aby vám to za to stálo. Ale myslím si, že tohle je pokrok, protože jste právě tady Jona slyšeli požádat mě, předpokládám jménem Spojených států, jestli smějí vojensky okupovat zemi, která těží ropu. Normálně Spojené státy přece o svolení nežádají."

Rozhovor kritikové přijali velmi pozitivně.

Akce Fénix, čili Rozpočtové PR

9. 6. 2015 / Karel Dolejší

Německo vloni vykázalo ze země šéfa pobočky CIA ZDE. Není v tom ani zdaleka výjimkou, protože třeba Kanada za poslední dekádu vyhostila hned pět amerických agentů, kteří ohrožovali její zájmy ZDE.

V České republice byste ovšem marně vzpomínali na to, kdy úřady chytily a vyhodily ze země amerického agenta. Je dokonce problém najít případy, kdy byli ze země vykázáni agenti zemí, s nimiž nás nepojí žádné spojenecké závazky a jejich kauzy jsou tedy mnohem méně kontroverzní. Přitom je známo, že Praha je podobně jako třeba Vídeň mraveništěm špionů. Jeden polovičatě provedený případ po mnoha letech vyznačujících se doslova nulovou aktivitou ZDE jaro nedělá. Česká republika je pro cizí agenty, kteří shromažďují informace, infiltrují občanskou společnost, ovlivňují politický proces i bezpečnostní složky, doslova rájem na zemi.

Organizaci OSN pro uprchlíky v říjnu dojdou peníze

10. 6. 2015

Nový ředitel Organizace OSN pro uprchlíky (UNRWA) v Libanonu Matthias Schmale čelí drsným vyhlídkám: Pokud jeho organizace nezíská nové sponzory, peníze jí dojdou počátkem října. V tom případě nebude UNRWA schopna zaplatit mzdy asi 30 000 zaměstnanců, sdělil Schmale listu Daily Star.

Podejte trestní oznámení na Marka Zuckerberga

9. 6. 2015

Aktualizace úterý 16.31: Facebook po medializaci obou nacistických obrázků je v úterý odpoledne odstranil.

Pokud máte jen trochu čas (já bohužel ne), podejte trestní oznámení, píše Jan Rovenský.

Nejen na autora tohoto obrázku (to je v tomto kontextu sekundární), ale především na firmu Facebook a jejího, dosud neznámého, zaměstnance, a to podle § 24 odst. 1 písm. c ve formě spolupachatelství (pomocník), a to na některém z trestných činů podle § 352, 355 nebo 356 trestního zákoníku (viz níže - kvalifikaci bych nechal na nich).

Je fakt neslýchané, že zatímco ze soukromých alb lidem mažou fotky s bradavkami, otevřenou nacistickou propagandu pravidelně tolerují.

Háček je samozřejmě v tom, že pachatele česká policie těžko chytne.

Jde nicméně jednoznačně o trestný čin podle českého trestního zákoníku a postižitelný v českém trestním řízení (účinky zasáhly na území ČR ve smyslu § 4 trestního zákoníku ). Byla by opravdu legrace, kdyby pana Zuckerberga při případné návštěvě v ČR odchytili na letišti a obvinili...

Policajti to tutově odloží, pak je třeba podat stížnost ke státnímu zástupci - a medializovat. Mohlo by jít o zajímavý precedent.

Pozn. šéfredaktora Britských listů: Paragrafy českého trestního zákoníku, které cituje Jan Rovenský níže, platí samozřejmě i na facebookové stránky IVČRN a na nesčetné množství dalších rasistických stránek, zveřeněných na Facebooku v češtině . - Britské listy se neúčastní aktivistických akcí. Jsme noviny, proto o věcech informujeme. Je na veřejnosti, aby jednala, pokud to uzná za vhodné.

Projev věnovaný padlým sovětským vojákům. Státnický projev...

Německý prezident Gauck k 70. výročí konce války

9. 6. 2015

Zámek Holte-Stukenbrock, 06.5.2015 pietní akt u příležitosti 70. výročí konce druhé světové války. Projev německého prezidenta Joachima Gaucka na čestném hřbitově sovětských padlých vojáků na zámku Holte-Stukenbroc. Pro Britské listy přeložil Milan Lelek.

"Tady v zámku Holte-Stukenbrock, jsme si v této hodině vzpomněli na jeden z největších zločinů této války: miliony vojáků Rudé armády přišlo o život v německého zajetí - bídně umírali na různé nemoci, hynuli hlady, byli vražděni. Miliony válečných zajatců, kteří byli podle mezinárodního práva a dohod pod ochranou německého wehrmachtu."

Nemůžeme mlčet!

9. 6. 2015 / Roman Kanda

Vážím si práce, již odvádějí Britské listy v souvislosti s vlnou české xenofobie a rasismu. Ta se v poslední době vzedmula do nebývalé výše a zdá se, že mainstreamová média si jí nehodlají kriticky povšimnout, nebo ji naopak ještě přiživují (další důkaz toho, že na Západ nepatříme).

Rozhovor s ředitelem Masarykova onkologického ústavu a senátorem Janem Žaloudíkem

Zdravotnictví v ČR je stabilní. Jako ekosystém džungle...

9. 6. 2015 / Milan Mundier

Ve svých článcích pro Britské listy jsem často psal o tom, jak je důležité, aby v naší politice působily silné osobnosti, které jsou zároveň skutečnými morálními autoritami. Právě takovouto osobností a morální autoritou je pro mě pan profesor Jan Žaloudík, ředitel Masarykova onkologického ústavu a senátor za ČSSD. Jeho práci sleduji už dlouho a jelikož si jí nesmírně vážím, požádal jsem pana profesora, aby se se svými názory a zkušenostmi v oblasti zdravotnictví, sociální péče a politiky podělil také se čtenáři Britských listů. Pevně věřím, že pro ně budou stejně zajímavé a přínosné jako pro mě.

(...) média debaty o poplatcích přímo milovala a dosud se k nim rády vracejí. Byl jsem na to už alergický. Při občasných diskusích s novináři na jakékoli nosnější téma jsem nepochyboval, že řeč se zvrátí opět na poplatky. Vše ostatní bylo asi příliš složité, neznělé, nezajímavé. Ještě snad to občas přebily na chvíli otravy metylalkoholem, které se zdravotnictvím vlastně nesouvisely. (...)

Jak děsivě se argumentuje nacismem

9. 6. 2015 / Boris Cvek

Boj proti nacismu dneska opravdu slouží pro argumenty se stále podivnější logikou. Nejen že se používá k tomu, aby se ospravedlňovala nutnost zlikvidovat nějakou náboženskou či etnickou menšinu, tedy boj proti nacismu je použit jako důvod pro podporu nacistické ideologie, nýbrž boj proti nacismu může být použit také jako argument pro totalitní stát. Argument vypadá zhruba takto: tak jako většina lidí volila v hitlerovském Německu vyhlazení židů v koncentrácích, tak není možné brát ohled na většinu lidí a je třeba dbát vyšší, opravdové pravdy.

Pravidelný týdenní přehled o událostech ve vzdělávání

Mladí lidé do 25 let by měli mít garantovánu práci, nebo vzdělávání

9. 6. 2015 / Bohumil Kartous

V Paříži na výročním OECD Fóru, které proběhlo minulý týden, padaly na český diskurs velmi "radikální" myšlenky. Švédská ministryně pro strategický rozvoj Kristina Perssonová např. otevřeně prohlásila, že sociální nerovnost je pevně spojena s ideologií neoliberalismu a požadovala, aby mladí lidé do 25 let měli garantovánu práci, nebo vzdělání. Hledání nové ministryně školství bylo krátké, Bohuslav Sobotka měl pravděpodobně už dopředu vybráno. Kateřina Valachová se už stihla uvést sebevědomým výrokem o tom, že zajistí učitelům zvýšení mezd. Ministr financí Babiš ovšem nedávno oznámil, že sníží rozpočet MŠMT o 4 mld. Právě rozpočet, inkluze, maturity a zejména stabilizace ministerstva budou hlavní prubířské kameny nové ministryně. Více v pravidelném týdenním souhrnu Beduin, připravovaném vzdělávacím think-tankem EDUin.

PŘEČETLI JSME: NELIDSKOST V IDNES

Ostudy Brna: Hezkou tvář historického centra kazí bezdomovci

9. 6. 2015

Ideálních míst pro odpočinek s kávou či zmrzlinou je v Brně spousta. Turisty nejhojněji navštěvované náměstí Svobody mezi ně ale nepatří. Neodradí-li vás v parnu od posezení na lavičce chybějící stín, bezdomovci už zaručeně. Bezdomovci okupující lavičky působí nejvíc vrásek obsluze podniků. „Zkoušejí to na hosty na zahrádkách, natahují ruce a chtějí drobné či cigarety. Vyhazujeme je,“ líčí číšník z restaurace v objektu Omega Tomáš Soldán. Trpí tím i restaurace na Veselé, na schodišti poblíž hotelu Internacional se lidé bez domova také často srocují. "Strážníci je několikrát denně vykazují, pokutují, a u opakovaných prohřešků informují úřady,“ popsal iDNES.cz mluvčí strážníků Jakub Ghanem. Nejpřísnějším trestem za opakovaný přestupek je v takovém případě zákaz pobytu. „Přistihli jsme už osoby, které ho porušily. Víme o některých lidech, v jejichž případě už stihl rozhodnout i soud a skončili ve vězení,“ dodává.

Zdroj: ZDE

Západ potřebuje více rusofilů

9. 6. 2015

Současný dialog mezi Ruskem a Západem skoro neexistuje. Je to prostě soutěž jednotlivých póz a přednes seznamu stížností. Obě strany se přidržují postojů, které byly zbaveny nuancí či možnosti kompromisu. To není dobré pro nikoho. Z mnoha důvodů potřebuje Západ více nesentimentálních rusofilů, píše v deníku Moscow Times Mark Galeotti, profesor mezinárodních vztahů na New York University.

Monitor Jana Paula: Rozhovor s malířem Janem Bačkovským

8. 6. 2015 / Jan PaulJan Bačkovský, nar. 11. 6 1957 v Hradci Králové, vystavuje od 1.5 do 21.6.2015 své obrazy v galerii Václava Špály na Národní třídě 30, Praha 1. V letech 1979 až 1985 vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru monumentální malby Arnošta Paderlíka. V počátcích své tvorby se věnoval figurální malbě, nyní maluje převážně rozměrné abstraktní obrazy. Na české výtvarné scéně je nepřehlédnutelným solitérem, který se na veřejnosti presentuje velmi obezřetně a sporadicky. U příležitosti výstavy jsem ho požádal o rozhovor.

Západ se smiřuje s tím, že jeho civilizační vrchol už pominul

Vážení staří, kopete příštím generacím hrob

8. 6. 2015 / Bohumil Kartous

Jestliže je současná generace mladých lidí skutečně normalizovaná, sociálně apatická a s ohledem na technologický vývoj a zastarávající model společenské smlouvy odsouzená k velké nejistotě v budoucnosti, není to její vina. Je to jednoznačně vina těch, kdo mladou generaci vychovávají a kdo mají tu neuvěřitelnou moc ovlivňovat budoucnost právě prostřednictvím těch dospívajících. Vážení staří (řekněme 35 a výš), pokud škodolibě, se zadostiučiněním pokyvujete hlavou nad tím, jak ztracená je současná generace dvacetiletých, vysmíváte se sami sobě.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za květen 2015

2. 6. 2015

V květnu 2015 přispělo 146 čtenářů finančně na Britské listy bankovním příkazem celkovou částkou 35 258,16 Kč. Příjem z reklamy byl 23 115 Kč.

Zůstatek byl koncem května 2015 165 038,78 Kč, z toho částka na exekutorský projekt 156 375,59 Kč.

Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno nově zaslat i z mobilního telefonu nebo na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

Zavraždění ruského opozičního politika Borise Němcova | Ukrajina | Rusko za Vladimíra Putina | Dokumentární filmy Adama Curtise - hlubinné porozumění současnosti | Útok na časopis Charlie Hebdo | Prezident Miloš Zeman ve funkci | 17. listopad | Noam Chomsky v České republice | Festival dokumentárního filmu Jihlava | Dohoda TTIP | Komunální volby a senátní volby, říjen 2014 | Skotská nacionalistická strana a nezávislost Skotska | 21. srpen 1968 | Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ | Filmový festival Karlovy Vary 2014 | Otrokářský stát Česká republika | Kulturní diplomacie ve prospěch České republiky v zahraničí | Předčasné volby 2013 | Důchodci a obhajoba jejich zájmů v české politice | Rasismus | Sýrie | O likvidaci kulturního dědictví v Čechách | Ústav pro studium totalitních režimů | Daniela Drtinová | Národní divadlo a odvolání Jana Buriana, léto 2013 | Rusnokova úřednická vláda, léto 2013 | Poměry v ČSSD | Premiér Nečas, milenka Nagyová a pád vlády, jaro 2013 | Útoky bezpilotními letadly | Americký whistleblower Edward Snowden a špehování občanů | Filmový festival Karlovy Vary 2013 | Aféra Putna, jaro 2013 | Prezidentské volby 2013 | Tykadlový řidič Roman Smetana | Řádění exekutorů v České republice | Školství | Krajské a senátní volby říjen 2012 | Metanolový skandál v České republice | Církevní restituce v ČR | Žena za pultem | Byl život před rokem 1989 horší nebo lepší než dnes? | Veřejné mínění v České republice | Smlouva ACTA | Václav Havel - dramatik a politik | Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost | Hypoteční, finanční ... ekonomická krize | Egypt | Libye | Koutek reklamní tuposti | Wikileaks | Zdravotnictví a reformy | Írán | Útok na USA, Afghánistán, Irák
25930