Podzemní řeka

5. 5. 2013 / Lenka Procházková(Proslov na demonstraci v Brně svolané HzPD dne 4. května 2013)

Každý projev vypadá důležitěji, když má nějaké motto. Tak já vám na úvod přečtu jednu svou krátkou básničku. Napsala jsem ji asi před třiceti lety:


Jsme tu
ale dlouho tu nebudem
I náš hrob rozfoukne kosmický van
A jenom tomu kusu země se nějaký čas
bude říkat Čechy
Nikdo už nebude vědět proč
A v cizí hranaté řeči uvízne
slovo j a v o r
(název pro punčochy
zdobené pestrými pentlemi)
Ale i oni příští
budou nad našimi mrtvými hlavami
žít jen tak dlouho
dokud i je neposedne přizpůsobivost
A z jejich řeči se zachová slovo s t ů l
a bude znamenat v jazyku
tamtěch dalších vodu.

Keňané vyjednávají s britskou vládou o odškodné za jejich mučení v britském gulagu

5. 5. 2013

Britská vláda vyjednává o finančním odškodném pro tisíce Keňanů, kteří byli vězněni v padesátých letech v britském gulagu v Keni a britští činitelé je tam krutě mučili. Povede to zřejmě k velkému množství odškodného pro mnoho dalších britských obětí po celém světě.

Poté, co pokusy britské vlády blokovat žádosti o odškodnění za mučení od kdysi Brity vězněných Keňanů u soudů opakovaně selhaly, zahájili nyní britští právníci historické rozhovory s obětmi britského mučení o výši odškodného.

KATOLÍCI, ČESKÁ TELEVIZE NENÍ VAŠE. JE VŠECH. I ATEISTŮ

5. 5. 2013 ŽIVĚ: Kardinál Duka se modlí za Českou televizi --- ČT ho o to sama požádala...

5. 5. 2013 / Štěpán Kotrba

To aby občané zapomněli na 68. výročí Pražského povstání proti nacistickým okupantům. Mohlo by je inspirovat. Takto inspirovalo pracovníky multimediální redakce Českého rozhlasu při "kulatém" výročí bojů o rozhlas v roce 2005.

Nicméně se domnívám, že kdyby se církev katolická modlila za oběti Pražského povstání a oběti 2. světové války, byla by to veřejná služba, proti které bych nenamítal vůbec nic. Ani vůči jejímu přímému přenosu Cěskou televizí.. Ale takto veřejné přivinutí se České televize ke katolické propagandě vůči své vlastní agendě je něco, co se mi hnusí. Nesnáším servilitu. A myslím, že nejsem sám. Co v katedrále například dělá logo dětského kanálu ČT:D? Dukovu mši koncelebrují "mediální" kněží - Tomáš Halík, Zbygniew Czendlik, Vladimír Málek a bývalý předseda Rady ČRo Jiří Florian, dnes zaměstnanec náboženské redakce ČT. Slavnostní čtení zazní z úst zástupců České televize, například redaktorky Hany Scharffové.

"Bohoslužbou chceme poděkovat a pomodlit se za existenci a službu České televize, která v letošním roce slaví významné výročí svého vysílání," říká kreativní producent Patrick Diviš, jehož Tvůrčí producentská skupina náboženské tvorby přenos zajišťuje. "S návrhem bohoslužby za sdělovací prostředky jsem se na kardinála Dominika Duku obrátil koncem loňského roku. Za jeho vstřícnost jsem velmi rád, dal tak najevo, jak významnou roli ve společnosti zaujímají média v čele s Českou televizí," dodává Patrick Diviš na sebechvalných stránkách České televize. To je ukázka nedostatku vkusu. Takže Česká televize si sama požádala arcibiskupství o děkovnou mši za svoji existenci. Rozumím tomu správně? Byly i ostatní církve požádány Českou televizí, aby se za ni modlily - židé, evangelíci, husité, muslimové? Odmítly? A co ateisté, kterých je v České republice naprostá většina?

Ještě že se katolický kardinál nemodlí za přežití ředitele veřejnoprávní katolické České televize Dvořáka...

Mediář: Hodně absurdní marketingové divadlo ZDE

PS: Nova také dává motlitbu. Rowan Atkinson v kostele jako Mr. Bean... The church orgiasist. (1990) Nejspíš taková malá zlomyslnost programového ředitele.

Za co se Duka (ne)pomodlí

5. 5. 2013 / Marek Řezanka

Dne 5. května bychom si měli připomenout 68. výročí Květnového povstání českého lidu proti německé okupaci. Válka již byla téměř u konce. Lidé ale umírali dál. Stačí si projít Prahu a koukat se po pomníčkách. Najdou se ve Stromovce, v Letenských sadech, na Hradčanech. Zkrátka, na řadě míst (nejen) hlavního města. Pátého května 1945 nacisté vyhladili obec Javoříčko. Pátého května 1945 byl mj. také osvobozen koncentrační tábor Mauthausen-Gusen.

Mainstreamová média se s tímto výročím ovšem hodlají vypořádat po svém. Na den 12. května připadá Světový den sdělovacích prostředků. V neděli 5. 5. od 10:00 bude ČT2 přenášet Bohoslužbu za sdělovací prostředky. Z katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha bude zvláště vzpomenuto 60. výročí zahájení vysílání ČST.

 9441

Veřejnoprávní média nejsou dudlíkem

5. 5. 2013 / Alena Gajdůšková

Česká televize slaví šedesáté výročí vysílání. Připomeňme si však posledních 23 let. Během nich jsme totiž objevili význam veřejnoprávního vysílání, které není dudlíkem před spaním. S větším či menším úspěchem naše televize začala plnit funkci informační, ale v posledních plánech kulturního a dětského kanálu i funkci pojistnou.

Aktuální význam květnového povstání

5. 5. 2013 / Milan ValachProjev na demonstraci HzPD v Brně 4.5. 2013

Video záznam kratší verze projevu z demonstrace: ZDE

Na konci II. světové války v dubnu 1945 byla na území Čech a Moravy dislokována mohutná Schörnerova armáda s 900 000 muži, více jak 2 200 tanky, tisícem letadel a další těžkou výzbrojí. Jejich cílem bylo bránit se v tomto prostoru ještě nejméně tři týdny. Nacistický teror, kterým trpěli naši předkové po celých pět let okupace, ke konci války neslábl. Spíše naopak. 19. dubna byla za podporu partyzánů vypálena obec Ploština, 5. května 1945 Javoříčko.

Nacisté neváhali vraždit muže, ženy a děti ani v poslední dny války. Podle R. Heydricha byli obyvatelé tohoto prostoru Slované, kteří ani sami nechtěli, aby byli považováni za lidi.

Za této situace se zdálo, že povstání proti nacistické okupaci je zcela nemožné. Ale jaké bylo moje překvapení, když jsem vzal do ruky jednu z posledních publikací na toto téma, práci Kuralovu a Štěpánkovu "České národní povstání v květnu 1945". Všichni víme o Pražském povstání, ale to je jen jedno ohnisko, i když největší. Již 1. května dochází k povstání v Přerově a povstalecká vlna se šíří po celé Moravě a Čechách, na Českomoravské vysočině vznikají celé oblasti osvobozené partyzány a místními občany. Řada ohnisek povstání je v Podkrkonoší a na mnoha dalších místech.

Zaneřáďme přírodu!

5. 5. 2013 / Milan Kohout

(Proslov na demonstraci v Brně svolané HzPD dne 4. května 2013)

Milí přátelé a spolulidé na této zeměkouli!

Filosofie PŘÍMÉ demokracie by se měla mimo jiné také stavět PŘÍMO k našemu životnímu prostředí.

Měli bychom PŘÍMO, na rovinu a neústupně žádat od našich soukromých podnikatelů-kapitalistů, aby nám vrátili špínu do našich řek a nedýchatelný smrad do našeho ovzduší.

Lesy by měly opět trpět pod vodopády dešťů plných kyselin.

V řekách by měly od znovuobnovených papíren a továren plynout rakovinotvorné chemikálie, závaly plastových láhví, igelitové tašky, kondomy a krásné duhové olejové skvrny obklíčené dehtovými sraženinami. Jezera by měla být mrtvými vodami, kde nepřežije žádný živočišný druh a měla by zapáchat až do dalekého okolí a jejich odér by měl prostupovat naše domovy a schovávat se pod našimi peřinami. Vzduch by měl být nedýchatelný, vyvolávající záchvaty kašle a naše děti by měly co nejvíce trpět astmatem a záněty průdušek a chraptivě se ptát rodičů po zemích, kde je čistý a svěží vzduch.

Reformy jako exekuce

5. 5. 2013 / Michal Rubáš

Naše tzv. ekonomické reformy, které se tu provádějí od počátku 90.let, nevymyslel Václav Klaus.

Byly pod názvem Programy strukturní adaptace od 70. let vnucovány rozvojovým zemím, které - v důsledku způsobu, jakým byly podřízeny ekonomikám bohatých států Severu - už nemohly splácet své dluhy. Tyto programy strukturní adaptace byly něco mezi nucenou správou a exekucí. Jejich obsah byl následující: velkoryse privatizovat, devalvovat měnu, seškrtat veřejné a sociální výdaje, zlikvidovat vnitřní trh, orientovat se na export založený na mzdovém dumpingu, otevřít ekonomiku dokořán, aby se zamezilo skutečné adaptaci nebo vytváření vlastní průmyslové základny.

Jak nedělat novinařinu aneb jak vyrábět a šířit fámy

4. 5. 2013 / Jan Kavan

Nejdříve mi dovolte, abych se představil. V komunistickém Československu jsem úspěšně uzavřel čtyři ročníky na novinářské fakultě a v posledním roce jsem byl vyloučen z politických důvodů. Novinářskému řemeslu jsem se pak učil i jako elév v Mladé frontě pod dozorem a s pomocí Drahuše Proboštové, pozdější chartistky a redaktorky samizdatových Lidovek. Hodně jsem se naučil i v časopisu Univerzita Karlova i díky šéfredaktorovi Jaromíru Hořcovi. Naučené jsem pak uplatnil během dvacetileté emigrace v Británii, kde jsem redigoval prestižní čtvrtletník East European Reporter a pravidelně přispíval do Timesů, Observeru, Guardianu a dalších kvalitních periodik. V letech 1993-94 jsem mj.vedl i kurz o sdělovacích prostředcích na univerzitě v New Yorku. V rámci těchto svých přednášek jsem ilustroval směšování zpravodajství s ovlivňujícím komentářem, neobjektivitu prezentace zpráv i neschopnost a neochotu si ověřovat fakta na odstrašujících příkladech některých článků z tehdejších Lidovek.

Tajemství za všechny prachy...

5. 5. 2013 / Ladislav Žák

Žijeme v tržním prostředí a trh je mírou všeho. To nám vtloukají do hlavy naši volení i nevolení vyvolení a jejich vědečtí a mediální nohsledi. Nabízím nejen jim k zamyšlení okolnost, že přes obecně dumpingovou cenu, za kterou nabízel jejich přísahou vázaný zpravodajský důstojník důležité státní tajemství, zůstala jeho nabídky bez poptávky. Nechci zkoumat zpravodajské prostředí a nuance, kterými k této skutečnosti přispělo, ale myslím si, že to podstatné zůstává.

Naše státní tajemství nikoho nezajímá a nikdo ho nechce.

 9436

Otřesné bláboly o "svobodě kouřit" v České televizi

4. 5. 2013 / Jan Čulík

Neuvěřitelné bláboly o "svobodě kouřit" zazněly v České televizi. Je to dalším, otřesným důkazem, jak se provinili v devatenáctém století čeští obrozenci. Způsobili totiž, že v české kotlině hovoříme obskurním jazykem a jsme izolováni od vnějšího světa. K problémům, které jsou všude jinde dávno vyřešeny a k nimž existují jasná, nezvratitelná fakta, zastáváme v "české kotlině" prostě pitomé, neinformované názory. Přitom by trvalo asi 1 vteřinu najít si k tomu informace na netu a NEŽVANIT.

Argumentem, proč je ve většině zemí v Evropě kouření v restauracích zakázáno, je toto:

Pobyt v zakouřeném prostředí škodí zdraví zaměstnancům restaurací a způsobuje jim chronickou bronchiditu a rakovinu. Rok po zavedení zákazu kouření v restauracích v Británii se zbavilo chronické bronchitidy velké množství číšníků a číšnic v restauracích. Slušná země nemůže tolerovat, aby zlozvyk jedněch vážně škodil zdraví jiným. Kuřáci mají plné právo kazit si vlastní zdraví (i když je otázka, proč za jejich léčbu rakoviny a cévních onemocnění, způsobených kouřením, mají platit ostatní daňoví poplatníci), avšak v žádném případě nemají právo ničit zdraví jiným lidem. Proto platí zákaz kouření ve veřejných místnostech ve většině zemí Evropy.

Nejde o svobodu něco dělat, ale o svobodu ubližovat druhému. Civilizovaná společnost svými zákony znemožňuje, aby jeden člověk ubližoval druhému. Nikdo nezakazuje kouření jako takové, ale brání tomu, aby kuřáci poškozovali zdraví druhých lidí.

Asi za dvě vteřiny najdete na webu informace o tom, že

Zákaz kouření v restauracích ve Skotsku vedl k rychlému a zlepšení zdraví číšníků a barmanů ZDE Článek uvádí:

U zaměstnanců restaurací, hostinců a barů ve Skotsku došlo k radikálnímu zlepšení jejich zdravotního stavu do dvou měsíců po zavedení zákazu kouření v restauracích v březnu 2006. Před zákazem kouření v restauracích trpělo potížemi s dýchacími cestami 79,2 procent zaměstnanců restaurací. O jeden měsíc později po zavedení zákazu kouření v restauracích mělo tyto potíže už jen 53,2 procent zaměstnanců restaurací, tedy došlo k poklesu potíží o 26 procent. Po dvou měsících mělo tyto potíže už jen 46,8 procent zaměstnanců restaurací, došlo tedy k zlepšení zdravotního stavu u 32,4 procent těchto zaměstnanců.

Jiný článek na toto téma, potvrzující zlepšení stavu zaměstnanců restaurací po roce po zavedení zákazu kouření je ZDE

Zákaz kouření v restauracích ve Skotsku vedl o obrovskému poklesu infarktů (za jediný rok o 17 procent!) ZDE

V amerických, kanadských a evropských městech, která zavedla zákaz kouření v restauracích, došlo všude k poklesu infarktů o 17 procent za první rok po zákazu (CNN) ZDE

Počet hospitalizací dětí na astma poklesl po zákazu kouření o 18 procent ZDE

ZDE najdete důkazy o tom, jak obrovské množství chorob způsobuje vystavení kouření druhých a informace od právní firmy, specializující se na vymáhání odškodného za to, že vám někdo poškodil zdraví, jak se domoci odškodného za poškození vašeho zdraví kouřením druhých. Že by něco takového existovalo v ČR, to je asi utopie, že?

V Brně jsem viděl ve středu člověka nesoucího igelitku s nápisem British American Tobacco. (To je ta firma, pro kterou pracuje radarový pan Klvaňa.) Nikde jinde než v Česku by něco takového nebylo možné. Firma British American Tobacco totiž skutečně vážně poškozuje zdraví milionů lidí a na Západě je zcela zdiskreditovaná - a zdiskreditován by byl i člověk, který by jí nošením jejich igelitky dělal reklamu. Vzpomínám jak šokovaný byl komentátor deníku Guardian George Monbiot, který se jednou účastnil v Praze Havlova Fóra 2000 a s hrůzou tam zjistil, že akci sponzoruje právě tato tabáková společnost. Napsal mi, že kdyby to věděl, nikdy by to Prahy na Fórum 2000 necestoval - a tím je akce zdiskreditována.

PS. Pan Řezáč mě obviňuje z rasismu, ale reakce některých (všech!) (českých!) diskutérů na facebooku na toto téma jsou, s odpuštěním, pozoruhodné svou zabedněností. Argument, že kouření ve veřejných místnostech je skoro všude v rozvinutém světě zakázáno, protože to poškozuje zdraví jiných lidí, a tedy omezuje to svobodu druhých, diskutéři zcela pomíjejí. Naopak argumentují:

 • Kouření v restauracích není třeba zakazovat, protože na Ostravsku je taky smog.
 • Kouření v restauracích se nesmí zakazovat, protože potraviny jsou taky škodlivé. :)
 • Škodlivost kouření není prokázána. Je to jen názor. :)
 • Není prokázáno, že kouření zkracuje život o 12 - 15 let a není prokázáno, že kouření škodí nekuřákům :)
 • Zaměstnanci restaurací žádnými chorobami dýchacích cest netrpí :)
 • Rázovité venkovské české hospody by utrpěly zákazem kouření a strejci by do nich nechodili (Kupodivu rázovité anglické vesnické hospody zákazem kouření neutrpěly a strejci tam nepřestali chodit.)
 • Ve svém majetku si mohu dělat, co chci

Toto říkají čeští čtenáři. Ne jiní, dosud se nikdo z českých diskutérů neozval, kdo by byl informován o faktech a o tom, že v této věci mezinárodně veřejná debata už skončila a je směšné hájit názory, o nichž bylo před lety beze sporu dokázáno, že jsou nesmyslné.

Doporučuju zastáncům práva dělat si ve svém majetku, co chci, aby usilovali o zrušení předpisu, že je v automobilu nutno používat bezpečnostní pásy. Konec konců je přece automobil vaším soukromým majetkem, takže si tam přece můžete dělat, co chcete, ne? A vlastně, protože je automobil vaším soukromým majetkem, jakým právem vás stát nutí, abyste měli k řízení automobilu řidičský průkaz! Pryč s řidičskými průkazy, které, stejně jako možný zákaz kouření v restauracích, jsou hrubým omezením individuální osobní svobody!

Také samozřejmě má vlastník restaurace či obchodu podle tohoto přístupu na základě neomezené individuální osobní svobody plné právo zakázat vstup do restaurace osobám jiné pleti nebo některých národností. Zákon, postihující v těchto případech rasismus, musejí zastánci kouření taky nechat zrušit, protože hrubě omezuje jejich individuální svobody a práva.

Je asi opravdu škoda, že je tato diskuse uzavřena do nesrozumitelného jazyka, protože kdyby byla mezinárodně přístupná, mnoho lidí by se bavilo.

Možná, pane Řezáči, že bych oželel tu Boženu Němcovou, a možná, že by ji oželely i ty desetitisíce lidí, kteří v ukrutných bolestech bez zájmu médií umírají právě teď v Česku na rakovinu způsobenou kouřením. Význam kultury někde končí a je menší než určité jiné věci.

 9439

ČR je v kouření světově na 12. místě, kopíruje zvyky z periferie Evropy

5. 5. 2013

< Evropa podle počtu kuřáků. Čím temnější červená, tím víc kuřáků. Z mapky je zjevné, jak je kouření vázáno na socioekonomické poměry v dané zemi.

Pozoruhodné je, že ČR je v počtu cigaret vykouřených na jednoho obyvatele podle Wikipedie na 12. místě (2125 vykouřených cigaret ročně), mezi Ruskem, Bulharskem, Běloruskem, Španělskem, bývalou Jugoslávií a Řeckem. Dokonce i Slovensko je až na 34. místě, je tedy dnes podstatně civilizovanější zemí. Ze západních zemí je Německo na 45. místě, Spojené státy jsou na 51. místě, dokonce i kdysi silně kuřácká Francie je dnes na 58. místě (854 vykouřených cigaret ročně) Británie je na 72. místě (750 vykouřených cigaret ročně).

Nejvíc se kouří v Rusku, na Balkánu (ale ne v Rumunsku!) ve střední Evropě a v Číně. Překvapivě nikoliv v třetím světě! Západní Evropa se závislosti na smrtících cigaretách úspěšně zbavuje. Do Česka to nedošlo.

Wikipedie dále uvádí: V rozvinutých zemích procento kuřáků buď klesá, anebo se stabilizuje, v rozvojových zemích procento kuřáků stoupá asi o 3,4 procenta ročně. Ve Spojených státech od r. 1965 do r. 2006 počet kuřáků poklesl o polovinu, ze 42 procent na 20,8 procent. Nejčastěji kouří osoby postižené socioekonomickým znevýhodněním (chudí lidé). (JČ)

Zdroj: ZDE

Ranking Country Number of cigarettes
per adult per year 1  Armenia 2,861 2  Bulgaria 2,822 3  Greece 2,795 4  Russia 2,786 5  Moldova 2,479 6  Ukraine 2,401 7  Slovenia 2,369 8  Bosnia and Herzegovina 2,278 9  Belarus 2,266 10  Montenegro 2,157 11  Lebanon 2,138 12  Czech Republic 2,125 13  South Korea 1,958 14  Republic of Macedonia 1,934 15  Kazakhstan 1,934 16  Azerbaijan 1,877 17  Japan 1,841 18  Kuwait 1,812 19  Spain 1,757 20  Switzerland 1,722 21  China 1,711 22  Austria 1,650 23  Tunisia 1,628 24  Croatia 1,621 25  Serbia 1,620 26  Cyprus 1,620 27  Poland 1,586 28  Estonia 1,523 29  Hungary 1,518 30  Italy 1,475 31  Belgium 1,455 32  Denmark 1,413 33  Romania 1,404 34  Slovakia 1,403 35  Turkey 1,399 36  Malta 1,378 37  Jordan 1,372 38  Cuba 1,261 39  Albania 1,116 40  Portugal 1,114 41  Trinidad and Tobago 1,106 42  Egypt 1,104 43  Indonesia 1,085 44  Tajikistan 1,046 45  Germany 1,045 46  Argentina 1,042 47  Georgia 1,039 48  Monaco 1,038 49  Israel 1,037 50  Australia 1,034 51  United States 1,028 52  Syria 1,013 53  Ireland 1,006 54  Vietnam 1,001 55  Kyrgyzstan 942 56  Iraq 864 57  Chile 860 58  France 854 59  Oman 852 60  Philippines 838 61  Libya 818 62  Canada 809 63  Saudi Arabia 809 64  Lithuania 804 65  Netherlands 801 66  Mauritius 787 67  Latvia 785 68  Andorra 784 69  Algeria 775 70  Uruguay 770 71  Brunei 751 72  United Kingdom 750 73  Sweden 715 74  Finland 671 75  Papua New Guinea 670 76  Bahrain 661 77  Iran 657 78  North Korea 650 79  Nauru 626 80  Paraguay 619 81  United Arab Emirates 583 82  Comoros 583 83  New Zealand 579 84  Seychelles 565 85  Thailand 560 86  Mongolia 555 87  Singapore 547 88  Malaysia 539 89  Namibia 534 90  Norway 534 91  Fiji 530 92  Costa Rica 529 93  Brazil 504 94  Gabon 501 95  Morocco 500 96  Venezuela 317 97  Iceland 477 98  Pakistan 468 99  South Africa 459 100  Cambodia 452 101  Uzbekistan 449 102  Laos 435 103  Nepal 420 104  Angola 414 105  Colombia 412 106  Yemen 402 107  Senegal 398 108  Equatorial Guinea 391 109  Nicaragua 377 110  Antigua and Barbuda 375 111  Mexico 371 112  Belize 367 113  Saint Vincent and the Grenadines 351 114  Barbados 344 115  Cape Verde 339 116  Dominica 339 117  Botswana 336 118  Djibouti 309 119  Togo 307 120  Swaziland 303 121  The Bahamas 288 122  Saint Kitts and Nevis 287 123  Jamaica 283 124  Qatar 281 125  Madagascar 260 126  Saint Lucia 249 127  Guatemala 235 128  Dominican Republic 234 129  Grenada 229 130  Ecuador 227 131  Honduras 217 132  El Salvador 209 133  Mozambique 200 134  Panama 197 135  Sri Lanka 195 136  Myanmar 189 137  Zimbabwe 189 138  Bolivia 179 139  Sierra Leone 177 140  Maldives 170 141  Bangladesh 154 142  Ivory Coast 148 143  Kenya 144 144  Burundi 137 145  Peru 137 146  Turkmenistan 135 147  Tanzania 132 148  Mali 127 149  Bhutan 120 150  Nigeria 116 151  Liberia 113 152  Burkina Faso 109 153  Democratic Republic of the Congo 105 154  Central African Republic 102 155  Haiti 100 156  Guinea-Bissau 97 157  India 96 158  Rwanda 94 159  Cameroon 93 160  Chad 86 161  Mauritania 86 162  Gambia 85 163  Sudan 75 164  Eritrea 74 165  Zambia 74 166  Benin 71 167  São Tomé and Príncipe 69 168  Somalia 67 169  Lesotho 62 170  Afghanistan 61 171  Suriname 57 172  Niger 52 173  Guyana 49 174  Malawi 48 175  Tonga 48 176  Ghana 44 177  Vanuatu 43 178  Ethiopia 42 179  Samoa 34 180  Tuvalu 29 181  Uganda 24 182  Kiribati 22 183  Solomon Islands 18 184  Guinea 9 185  Federated States of Micronesia -- 186  Marshall Islands -- 187  San Marino -- 188  Palau -- 189  Niue -- 190  Cook Islands -- 191  Congo -- 192  Timor-Leste --

Kouřím a jsem zdravý jako řípa

5. 5. 2013

Předpokládám, že jste nekuřák, pane Čulíku.Tolik pitomostí a hloupých argumentů, bych od nikoho jiného, než nekuřáka, nečekal. Kouřím od svých devatenácti let, sportuji od svých sedmi a je mi šestapadesát. Nekuřáckých restaurací je dost. Nechodím do nich. Zrovna tak Vy nemusíte do restaurací kuřáckých. Tečka. Nekuřáckou obsluhu jsem snad ještě ani neviděl. A tím je, myslím si, řečeno vše. Ještě jsem zapomněl dodat, sportuji dodnes a jsem zdráv, jako řepa, na rozdíl od nekuřáků, hlavně mladých, kteří si válejí zadky při počítačích a videohrách. Těším se, na Váš další ,, objevný"článek, napsal čtenář, který se podepsal jako Karidis.

Úmrtnost způsobená kouřením

5. 5. 2013

Kouření je hlavní odstranitelnou příčinou předčasné smrti.

Kouření cigaret způsobuje ve Spojených státech každoročně 20 procent všech úmrtí. Přitom v USA se vykouří každoročně jen 1028 cigaret na jednoho obyvatele, v ČR více než dvojnásobek, 2157 cigaret na jednoho obyvatele.

"V České republice na následky kouření umírá ročně 18.000 - 22.000 lidí, což znamená 50 - 62 úmrtí za den. Na následky kouření tak umírá každý 6. občan naší země." (Vzhledem k tomu, že v ČR kouří více než dvojnásobné procento občanů než v USA, zdá se tato statistika výrazně podhodnocená.) Zdroj: ZDE

Na kouření cigaret umírá každoročně v USA

 • 443 000 osob (včetně osob umírajících na sekundární kouření)
 • 49 400 osob umírá každoročně na sekundární kouření
 • na kouření každoročně umírá 269 655 mužů
 • na kouření každoročně umírá 173 940 žen

Dospělí, kteří kouří, v průměru umírají o 14 let dříve než nekuřáci. Na kouření zemře předčasně 25 milionů Američanů, z nich 5 milionů osob mladších 18 let.

Sekundární kouření (vdechování kouře nekuřáky v přítomnosti kuřáků) způsobuje každoročně v USA smrt přibližně 50 000 osob.

Podrobnosti ZDE

O kouření, o jazycích a o češtině

5. 5. 2013 / Petr Wagner

Debata o kouření již skutečně proběhla a to dávno. Už v roce 1984 jsem se na medicíně učil, že pokud vykouříte za život 150 000 cigaret a více, enormně Vám stoupá riziko rakoviny. Burgerova choroba a statní muži končí jako trupy jakbysmet. To se týká v určité vazbě i pasivního kouření.

Následky nebo spíše důsledky těchto velkých studií vidíme v řadě oblastí. Jednak v obrovských procesech s výrobci cigaret ve Spojených státech, končících odškodným v řádu stovek milionů dolarů. V zákazu tabákové reklamy například při závodech Formule 1 nebo moto GP.

V trvajícím poklesu kuřáků v USA a přesunu výroby velkých tabákových koncernů například i do ČR. V Kutné Hoře otevíral tabákovou továrnu prezident!!! Je vcelku asi nabíledni čí peníze a kdo asi stojí v pozadí. O lidskou svobodu opravdu ale opravdu nikomu nejde. Rozhodně ne v našich podmínkách.

O diskursu, obrozencích a mediálním působení tabákového průmyslu

5. 5. 2013 / Karel Dolejší

Jan Čulík se pozastavil nad tím, jak Česká televize propaguje "svobodu kouřit". Vyjádřil názor, že je to dáno odtržením českého diskursu od zbytku světa, protože v západních zemích je běžné odmítání kouření. Jenže možná, že se to s celou věcí má úplně jinak.

Britská Sky Television se od roku 2004 podílí na natáčení komerčně velmi úspěšné "americké Aeneidy" - vědeckofantastického seriálu z fiktivní dávné minulosti lidstva Battlestar Galactica. V tomto seriálu prakticky všechny lidské postavy neustále kouří, včetně lékařů (tuším že s jedinou výjimkou jednoho z leteckých mechaniků na mateřské lodi a pak až nemluvňat) a s nevelkou nadsázkou tak lze říci, že každý nekuřák=nepřátelský android (Cylon). Během pořádně nastavované kaše (předfilm a prozatím čtyři série) se lidé například potýkají s nedostatkem vody nebo trpí hladem, takže velmi riskantním způsobem získávají z neznámé planety zásobu vodních řas; tabák jim však nedojde vůbec nikdy.

Tržní nátlak na kouření má pozoruhodně selektivní dopad

5. 5. 2013 / Jan Čulík

Není pochyb o tom, že nadnárodní tabákové společnosti se snaží o prosazování svého vlivu ve všech zemích světa, je však pozoruhodné, podíváme-li se na mapu Evropy, že se jim to daří ve střední Evropě nejlépe jen v České republice. Čímpak to asi je, že se nejméně kouří ve skandinávských zemích, v Holandsku, ve Velké Británii a ve Francii, relativně střední měrou ve střední Evropě pak v Rumunsku, na Slovensku, v Maďarsku a v Rakousku, a nejhorší je situace v Česku, v Bělorusku, v Moldově, v Bulharsku, v Kosovu, ve Slovinsku a v Řecku.

Všimněte si, že nejvíce se kouří skoro všude v zemích, kde obyvatelstvo nezná cizí jazyky, a je tedy uzavřeno do vlastního, domácího diskursu. Samozřejmě, že tabákové společnosti se nejvíce prosadí i v zemích, kde je nejvíc korupce ve vládě a ve státní správě - a to jsou zase shodou okolností především země, které jsou uzavřeny do domácího diskursu.

Nebral bych handicap češtiny a neznalosti cizích jazyků na lehkou váhu. Čtenáři ve svých reakcích na blok článků o šokujícím stavu kouření v České republice píší tak neuvěřitelné pitomosti, jaké by se znalostí mezinárodního diskursu o problematice kouření - který, jak píší i lékařští odborníci, byl už před desetiletími uzavřen v neprospěch kouření jako nejvážnější příčiny předčasného úmrtí obyvatelstva - nemohli vypustit z klávesnice.

"Dávat gangrénu do souvislosti s kouřením v restauracích je pitomost" - poznámka jednoho čtenáře na Facebooku. Skutečně? Takže ono kouření v restauracích podle tohoto čtenáře drastická onemocnění jaksi nezpůsobuje?

Za co všechno mohou obrozenci?

4. 5. 2013 / František Řezáč

Mánie může být kuřácká, ale také intelektuální, například přesvědčení, že se Češi a Moravané měli raději poněmčit, aby si nedělali v Evropě a ve světě komplikace se svým nesrozumitelným jazykem. Kdyby Němcová psala německy, mohla být bohatá z velkých nákladů svých knih. Jenže, vona se holt, k rozčilení pana Čulíka, rozhodla jinak...

Kvůli nějakému blbci typu Kubery, který si pustí hubu na špacír v pořadu ČT, na který se slušný člověk nedívá, se spláchne celá národní kultura do záchodu. Naštěstí byli a jsou jiní jiného názoru. Například J.W. Goethe, který fandil češtině právě v dobách, kdy se obrozovala. Zarytí čechožrouti vždycky vyčítali Herderovi i Goethovi, že svým přemýšlením a dílem pomohli vzkřísit český národ, který, podle jednoho pána, nemá konec konců v tomto prostoru co pohledávat. Tato reakce na článek Otřesné bláboly... není o kouření. Je reakcí na otřesný blábol, který vyvolává velký otazník nad intelektuální konzistencí autora s jeho články proti rasismu. Jdu si zakouřit...

K debatě o češtině

4. 5. 2013 / Boris Cvek

Chtěl bych se jen krátce připojit k debatě o češtině, nikoli k debatě o kouření, protože k té není co říci. Jsem člověk, který češtinu miluje a obdivuje, jenom v ní jsem plně sám sebou, psal jsem v ní básně a dramata, četl jsem v ní tu největší světovou literaturu a filozofii od antiky po dnes. A právě tam podle mého názoru čeština dosáhla svého vrcholu, kde se dokázala stát domovem takovým dílům, jako je třeba Rabelaisův Gargantua a Pantagruel.

Poděkování

5. 5. 2013 / František Řezáč

Děkuju panu Cvekovi za pochopení, že jsem ve své replice nepsal o kouření.

(Dokonce, tuše, jak bude reagováno, jsem to tam přímo napsal). Také mu děkuju za upozornění na české překladatele, mezi něž lze snad počítat i obrozence Jungmanna nebo Kollára. Tento typ obrozenců jsem měl na mysli, nikoli nějaké nadšené veršotepce oné doby. Také já překládám a nasírám se, když vidím, jak v onom oboru, o nějž jde, Česká republika zaostává. Ovšem abych kvůli tomu vinil například Otokara Fischera, že si dovolil přeložit Fausta, to mě věru nenapadlo.

O intelektuální mánii

4. 5. 2013 / Jan Čulík

Výrokem

Mánie může být kuřácká, ale také intelektuální, například přesvědčení, že se Češi a Moravané měli raději poněmčit, aby si nedělali v Evropě a ve světě komplikace se svým nesrozumitelným jazykem.

pan Řezáč zkreslil význam toho, co jsem napsal. Nevyjádřil jsem přesvědčení, že "se Češi a Moravané měli raději poněmčit, aby si nedělali v Evropě a ve světě komplikace se svým nesrozumitelným jazykem". Evropě je, s odpuštěním, naprosto jedno, co dělají Češi, vůbec je neřeší a nezajímá se o ně. Poukázal jsem na to, že si uzavřením domácího diskursu do jinde nesrozumitelného jazyka dělají Češi problémy SOBĚ, protože kdyby jejich diskurs byl součástí diskursu mezinárodního, nesmysly, které jsou běžně vyřčeny v ČR bez korekce, by v silné konkurenci mezinárodního prostředí prostě neprošly. Velmi obdobný problém má například i Itálie, viz její současná politická situace. Musím ale poopravit, že by se neozval nikdo z Čechů, kdo nesdílí mnou výše kritizovaný názor na podporu kouření v rámci svobody. Jan Hoffman napsal:

Jako dlouholetý čtenář a třeba i komentátor Vašich listů (píši si s několika autory), reaguji na Váš mírně emocionální vstup na téma cigaret a kouření.

Plně se s ním (a to je, prosím, co se týče Vaší osoby a názorů, poprvé) ztotožňuji. Podobenství, které bylo citováno v souvislosti s močením na jednom konci společně sdílené veřejné plovárny je prostě trefné. Jsem bývalý kuřák, závislák.

Dnes nemám problém si jednou za týden dát s návštěvou pod rozkvetlou třešní jednu cigaretu. Ale co nesnáším a značně mne vzdaluje od lidí, když jdu do hospůdky, kde ostatní kouří, na dvě piva s přítelem či kamarádkou, na pokec ... a po návratu domů se musím na zápraží vysvléci donaha, šaty včetně spodků, vrchního ošacení i bundy či kabátu dát do pračky ... a celé tělo, vlasy a vousy pod sprchou vyšamponovat a pořádně omýt. Nehledě k tomu, že se ráno probudím nepříliš osvěžený, sucho v hrdle, jako praštěný ... a sliznice se regenerují dva tři dny. Chudáci číšnice.

V tomto jsme zatím, jak se dříve říkalo, barbaři.

Souhlasím s panem Řezáčem

4. 5. 2013

Na okraj článku pana Čulíka "Otřesné bláboly" bych chtěl říci jen tolik: jakkoli mi většinou jsou články pana Řezáče proti srsti, tentokrát, myslím si, má stoprocentní pravdu on, a nikoli pan Čulík. Není to totiž poprvé, co pan Čulík své články pranýřující existující nešvary (a není sporu o tom, že kouření otřesným nešvarem je!) spojí demagogicky s nějakým špílcem proti tu české řeči, tu proti české povaze, tu proti české kultuře aj, píše Pavel Tučka.

Proč to dělá? Těžko říci, ale svádět současné patologické názory části společnosti stran kouření na obrozence, no promiňte, ale to je silné kafe. Copak oni můžou za to, že někdo po stopadesáti letech má tak zvrácené představy o svobodě jednotlivce? Není to spíše vina popřevratového uvažování, kdy spousta lidí nabyla přesvědčení, že je svoboda, demokracie (sic!), tak že si můžou dělat, co chtějí, a nikdo jim do toho nemá co mluvit? Copak obrozenci můžou za to, že současný parlament j e jen žvanírna, která není schopna za dlouhá léta přijmout nějaký smysluplný zákon proti kouření a jeho propagaci? Božena Němcová to, zda se bude v restauracích kouřit, či ne, neovlivní, a vzdávat se jí a ostatních osobností formujících české povědomí, český jazyk a českou kulturu je jako vzdávat se své identity. Český jazyk, česká kultura a tvořivost, to je to, co nás v Evropě odlišuje od ostatních národů a dává nám právo na přežití. A za to, kolik lidí na následky kouření zemřelo a ještě zemře, ten „nesrozumitelný jazyk“ (jak vznešeně češtinu názývá pan Čulík) a jeho nositelé 19. století opravdu nemohou.

POZVÁNKA:

Protest proti vystěhování obyvatel Přednádraží

4. 5. 2013

V pondělí 6. května před ostravskou Novou radnicí bude zřízen petiční stánek s peticí proti vystěhovávání obyvatel z ul. Přednádraží do předražených ubytoven. Petice bude ve 13:00 hod. předána Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Současně budou představitelé tohoto městského obvodu vyzváni k okamžitému jednání s cílem zajistit obyvatelům ul. Přednádraží důstojné bydlení, a to i v bytech patřících obci.

OSN odsoudila násilné vyživování hladovkářů v americkém vězení Guantánamo

2. 5. 2013

Kontroverze ohledně vězení v táboře Guantánamo se náhle zintenzivnila poté, co experti OSN odsoudili nucené vyživování tamějších věznů americkými úřady a bývalý právník z Bílého domu se vyjádřil, že útoky bezpilotními letadly se používají jako alternativa k věznění osob, podezřívaných ze spolupráce s al Kajdou.

V americkém táboře Guantánamo odmítá potravu více než 100 vězňů. Čtyři vysocí experti OSN pro lidská práva a Meziamerická komise pro lidská práva požadují ukončení věznění osob v táboře Guatánamo na dobu neurčitou. Požadují, aby byli tito vězni buď obžalováni z nějakého zločinu, aby byli převezeni jinam, anebo aby byli okamžitě osvobozeni.

POZORUHODNÉ:

Luboš Palata v IDnes obdivuje americké vraždění na dálku

3. 5. 2013

Pilot dronu - práce snů. USA jich už trénují více než stíhačů

Je to dnes asi nejžádanější vojenská profese, alespoň pokud jde o americkou armádu. Má totiž oproti všem ostatním jednu výhodu, pilotům dronů, dálkově řízených bezpilotních letounů, nehrozí, že za svou chybu či útok nepřítele zaplatí smrtí nebo zraněním.

Přitom není nijak náročná, sedíte před obrazovkou, máte před sebou přístrojovou desku. A to, co děláte, se podobá tak trochu "střílečkám", které hrají miliony dětí po celém světě. S tím rozdílem, že toto je realita.

Má totiž oproti všem ostatním jednu výhodu, pilotům dronů, dálkově řízených bezpilotních letounů, nehrozí, že za svou chybu či útok nepřítele zaplatí smrtí nebo zraněním.

Drony neboli bezpilotní letadla se během minulých let staly doslova zbrojním a vojenským hitem.

Zdroj: ZDE

Zatímco po celém světě se média zabývají americkou politikou vraždění osob v cizích zemích na dálku pomocí bezpilotních letadel jako činností zločinnou, mj. porušující suverenitu napadených zemí, která způsobila smrt tisícům nevinných osob (viz opakované a důrazné protesty pákistánské vlády proti americkým leteckým úderům na území Pákistánu), Luboš Palata v IDnes jásá nad tím, jaké je to moderní a lukrativní zaměstnání. Obscénnější cynismus je k zaznamenání málokdy. Jak by se vám líbilo, kdyby se Spojené státy rozhodly, že je nutno vyvraždit pár Čechů, a začaly nad ČR posílat svá bezpilotní letadla... nikdo by si nemohl být jistý, že unikne smrti. Palatovi se to vraždění však zjevně líbí, zatím se ho to netýká... (JČ)

Korupce je všude

3. 5. 2013 / Boris Cvek

Možná se může zdát už přehnané, jak stále přemýšlím nad korupcí, ale nad zprávami z médií tomu nelze jinak. Když si novináři a společnost uvědomili, jak nebezpečnou rakovinou je pro fungování státu korupce a ekonomická kriminalita, a pátrají po realitě, docházejí bohužel k diagnóze, že celá česká pseudodemokracie je prorostlá skrz naskrz. Právě dnes se objevila zpráva o tom, že protikorupční policie konečně obviní v případu Promopro 12 lidí a že tam jde o únik 388 milionů korun z veřejných peněz do soukromých rukou.

Evropě chybí investice za bilion eur nutné k odvrácení energetické krize

3. 5. 2013

Evropská unie musí do konce dekády investovat bilion eur, aby se vyhnula energetické krizi, upozorňuje zpráva shrnující osmiměsíční šetření britské Sněmovny lordů věnované energetickému sektoru v EU.

Zpráva vychází z údajů Evropské komise, energetických společností a environmentálních organizací.

Nízkouhlíkové zdroje, vzájemně propojené a inovativní energetické systémy vyžadují bilionové investice do infrastruktury. Podle zjištění Sněmovny lordů lze od institucionálních investorů takové prostředky získat, avšak chybí jasná politika a vůle podobné projekty realizovat.

Zpráva No Country is an Energy Island: Securing Investment for the EU's Future ZDE

Britští euroskeptici zaznamenali skvělé vítězství v anglických komunálních volbách

3. 5. 2013

Ultrapravicová euroskeptická strana UKIP (United Kingdom Independence Party) zaznamenala ve čtvrtečních komunálních volbách v Anglii největší vzestup malé, tj, čtvrté politické strany od druhé světové války. Podle odhadů BBC získala ve volebních obvodech, v nichž měla kandidáta, 26 procent hlasů.

V pátek ráno byly sečteny hlasy jen v 7 z 35 volebních okrsků. Labouristická strana uvedla, že jsou její volební výsledky slušné. Konzervativci přišli o kontrolu nad dvěma ze sedmi těchto volebních okrsků a liberální demokraté také ztrácejí křesla.

Konzervativní strana obhajovala ve čtvrtečních volbách téměř dvě třetiny (1477) z 2362 křesel v komunálních radách. Očekávala těžké ztráty, protože obhajovala křesla získaná v roce 2009, kdy byli konzervativci populární.

Podrobnosti v angličtině ZDE

David Cameron: "Nemá cenu se posmívat straně, která získala téměř čtvrtinu hlasů"

3. 5. 2013

Britský konzervativní premiér David Cameron učinil vstřícné gesto vůči voličům strany UKIP, United Kingdom Independence Party, což je ostře euroskeptická, rasistická a ultrapravicová strana. Získala ve čtvrtečních komunálních volbách v Anglii téměř čtvrtinu volebních hlasů.

Premiér Cameron před několika lety označil UKIP za politickou stranu "šílenců" a "rasistů". Nyní se vyjádřil, že "nemá cenu" urážet stranu, pro kterou hlasovalo tolik voličů. Zapřísáhl se, že je získá na svou stranu.

Pozvánka na Pražský Microfestival

3. 5. 2013

V polovině května se v Praze uskuteční pátý ročník Pražského Microfestivalu. Tato událost stojí za pozornost především jako příklad úspěšné neziskové aktivity zaměřené na podporu živého umění. Cílem festivalu je dát prostor inovativní umělecké tvorbě a přesáhnout hranice národních literatur. Letos se na něm sejde 18 spisovatelů a básníků spolu s hudebníky a performery z různých zemí světa. Festival probíhá v češtině a v angličtině, ale neomezuje se jen na umělce z českého a anglosaského světa.

Na festivalu se můžete setkat s básnířkou Alice Notley, autorkou nekonformní poezie s prvky eseje a prózy, nebo s konceptualistou Paalem Bjelke Andersenem, který chápe umění jako nástroj společenského a politické ho komentáře. Každý den festivalu je doprovázen koncertem. Kromě spojení se zvukem bude festival hostit poezii také ve spojení s vizuálním uměním, například v kooperaci Zuzany Husárové a Amalie Roxany Filip. Tito a další tvůrci budou na letošním festivalu prezentovat inspirativnost živé kultury a potenciál umění pro společenskou reflexi.

Festival bude probíhat 12.-14.5. v pražském klubu K4. Vstupné se tradičně nevybírá.

Více informací najdete ZDE

Itálie by měla využít zlaté rezervy a vynutit si změnu evropské politiky

3. 5. 2013

World Gold Council doporučil Itálii, aby uplatnila svých 2 000 tun zlata a zbavila se úsporných opatření diktovaných eurozónou, upozorňuje v deníku The Telegraph Ambrose Evans-Pritchard.

Využitím čtvrtých největších zlatých rezerv na světě ke krytí případných ztrát věřitelů by Itálie mohla na kapitálových trzích získat 400 miliard eur a na nějaký čas sama rozhodovat o své budoucnosti.

Kauza "letecké záchrané služby" a Julínkovo IQ

3. 5. 2013 / František Štván

Měla armáda a Policie ČR v době Julínkova rozhodnutí (převést leteckou záchranou službu z beder státu na privátní sektor) vrtulníky? Měla piloty schopné tuto službu vlasti zvládnout? Investovala do jejich vyškolení státní peníze? Musí i v době míru vojenský či policejní pilot s posádkou povinně nalétat určité hodiny, i za cenu toho, že by k udržení bojových schopností jen kroužil nad Kokořínem? Bylo pro státní kasu výhodnější, když místo bezduchého létání státní piloti a osazenstvo vrtulníku plnili službu leteckých záchranářů?

Ruské nevládní organizace bojují proti statutu zahraničních agentů

3. 5. 2013

Podle nových zákonů se ruské nevládní organizace dostávají pod rostoucí tlak a bojují o přežití. Vláda přitom po libosti využívá soudů. U krajského soudu v Moskvě právě probíhá soudní proces s Golosem, nezávislou organizací zabývající se monitorováním voleb. Ta čelí obvinění, že se coby "politicky aktivní" sdružení financované ze zahraničí neregistrovalo jako "zahraniční agent".

Golos je v popředí organizací, které tento status odmítají a tvrdí, že v Rusku to fakticky znamená obvinění ze špionáže. Golos vloni získal prestižní Cenu svobody Andreje Sacharova udělovanou Norským helsinským výborem v hodnotě 10 000 dolarů. Peníze Golos fakticky odmítl převzít a poté co mu je Norové omylem převedli na účet je kompletně vrátil. Od doby, kdy vešla v platnost nová legislativa, Golos žádné finance ze zahraničí nepřijal.

Nicméně soudce shledal žalobu oprávněnou.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

USA zvažují dodávky výzbroje syrským povstalcům

3. 5. 2013

Ministr obrany Chuck Hagel připustil, že jeho vláda již nevylučuje možnost vyzbrojení syrských povstalců. Je to poprvé, co něco takového zaznělo z úst vysoce postaveného amerického představitele.

Vloni prezident Obama odmítl podobný návrh prosazovaný Hillary Clintonovou.

Mezitím se objevily zprávy z povstaleckých zdrojů, které hovoří o popravách civilistů údajně provedených syrskými vojáky ve vesnici al-Bajda města Banjás. Ve čtvrtek v této oblasti propukly prudké boje.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

Syrští povstalci mohou prohrát i s americkými zbraněmi

3. 5. 2013

Zatímco Obamova administrativa debatuje o vyzbrojení syrské opozice, analytici dospěli k závěru, že takové dodávky nemohou změnit poměr sil natolik, aby Asadův režim byl povstalci svržen. Fakticky k tomu vůbec nemusí dojít. I když USA dodají spoustu vojenského materiálu, od přenosných protiletadlových střel přes komunikační systémy až po obrněná vozidla, může to konflikt prodloužit a zabránit Asadovi, aby povstalce zničil - ale není pravděpodobné, že to povede k rozhodující porážce Asada. Ten má na své straně řadu výhod: Adaptabilní padesátitisícovou armádu, kompletní převahu ve vzduchu a chemické zbraně - a tak tomu zůstane, i kdyby Obama otočil kohoutkem zbraňovodu. Změna poměru sil by si vyžádala přinejmenším nasazení západního letectva - a to je krok, jemuž se chce Obamova administrativa vyhnout, zejména proto, že hrozí riziko sestřelení íránských letadel.

(Pozn. red.: Američtí pozorovatelé v místě konstatují, že prakticky neexistují sekulárně orientované povstalecké jednotky; všechny patří k té či oné odnoži radikálního islamismu usilujícího o zřízení emirátu. Proti nim stojí na straně Asada většinová koalice zahrnující šíitské muslimy, alávity, křesťany a část sunnitů. Vládu politicky i dodávkami zbraní podporují Írán a Rusko.)

Podrobnosti v angličtině: ZDE

Managerialismus nese své ovoce

Šikana v BBC je systémová a institucionalizovaná

2. 5. 2013

Šikana je ve společnosti BBC "systémová" a "institucionalizovaná". Konstatují to činitelé odborových svazů, kteří charakterizovali svědectví neférového zacházení s řadou zaměstnanců jako "naprosto šokující".

Ve čtvrtek zveřejnila BBC zprávu, která je výsledkem interního vyšetřování kultury šikanování. Vyšetřování bylo zahájeno poté, co se provalil sexuální skandál s Jimmym Savilem, dlouholetým populárním bavičem BBC, který léta zneužíval ženy a dívky, včetně nezletilých osob. Když skandál vyšel najevo, BBC na něj reagovala velmi neohrabaně a nekompetentně. Stížnosti na sexuální obtěžování od Jimmyho Savila a jiných "celebrit", stejně jako stížnosti na šikanu, byly zcela ignorovány. Bylo to především proto, že v BBC, stejně jako v řadě jiných britských veřejných institucí (univerzity, státní zdravotnictví) vznikla kultura astronomicky placených manažerů, kteří si v důsledku svých milionových platů myslí, že jsou nadlidi, a nekomunikují už s normálními zaměstnanci. (Totéž platí dnes i o britských univerzitách a institucích zdravotnictví a je to varováním pro Českou republiku před jakýmikoliv snahami importovat absurdní a neefektivní manažerský model. S drsným šikanováním mají zkušenost v posledních letech i mnozí vysokoškolští učitelé na Glasgow University, poznamenává Jan Čulík.)

Můžeme brzy sami sebe vyhubit. Stačí, když věcem ponecháme volný průběh

2. 5. 2013 / Karel Dolejší

V českých médiích se začínají objevovat stručné zmínky o studii oxfordského matematika Nicka Bostroma, která přináší pro mnohé zřejmě překvapivou zprávu: Lidstvo možná přežije hladomory či dokonce světovou válku, ale už během příštích padesáti či sta let nemusí přestát důsledky nepromyšleného rozvoje některých technologií, které jsou dnes považovány za "progresívní" a politici si od nich slibují obnovení růstu Růstu. Ve světovém akademickém provozu je ale zatím otázce přežití lidstva věnována mnohanásobně menší pozornost než třeba snowboardingu. Příslušníky české politické třídy, které takové "okrajové" téma jako přežití zajímá, by ovšem člověk spočítal nanejvýš na prstech jedné ruky - a dost možná ruky amputované. Horizont úvah ani v těch nejspecializovanějších vlivných analýzách zde zpravidla nepřekračuje dvacet let a naprostá většina rozhodnutí je přijímána maximálně s ohledem na aktuální volební období.

Mayský kalendář byl zábavnější...

2. 5. 2013 / Štěpán Kotrba

reakce na rešerši práce Nicka Bostroma od Karla Dolejšího, zveřejněnou pod titulkem "Můžeme brzy sami sebe vyhubit. Stačí, když věcem ponecháme volný průběh"

Ekoalarmismus už známe. Od studie Římského klubu Meze růstu (Limits to Growth) v roce 1972, Překročení mezí (1995) a Faktor čtyři (Ernst Urich v. Weizsacker, Amory B. Lovins. 1998) ekologicky radikální levicoví futurologové každoročně varují před limity neomezeného exponenciální růstu ekonomiky, vyhladověním lidstva, které plýtvavý západní kapitalismus spojený s plundrováním přírodních zdrojů bývalých kolonií nenasytí a nenapojí. Světová populace se ve srovnání s rokem 1900 ztrojnásobila a ve srovnání s rokem 1950 zdvojnásobila. Dnes už jsme měli podle předpovědí ze šedesátých let umírat hlady na poušti sluncem sežehlé a vyprahlé Evropy. Nyní se máme snažit dosáhnout dvojnásobného blahobytu s poloviční spotřebou přírodních zdrojů, praví toto zelené evangelium. Máme být vůči Bohu (Gaia, ekosystém) pokorní a pěstovat jen tu mrkev, kterou sníme. Peklo rozežrané budoucnosti hrozí. Vždy nejméně do deseti, maximálně do dvaceti let od data vydání publikace.

Jak řekl zakladatel Římského klubu Aurelio Peccei, "vynalézání budoucnosti je nejdůležitějším a nejobtížnějším vynálezem lidstva." Každého futurologa vždy dostihne k stáru jeho předpověď z mládí. Jen spisovatelé scifi, knih o konci světa a jiné náboženské literatury se mají na co vymluvit. Proč jim ty předpovědi stále nevycházejí...

O Klausovi a o abolici

2. 5. 2013 / Boris Cvek

Představa, že na konečné, skandální podobě Klausovy amnestie/abolice se nepodílelo jenom jeho nejbližší okolí, nýbrž také ministerstvo spravedlnosti řízené místopředsedou ODS Blažkem mi přijde zcela málo překvapivá. Premiér a jeho ministr mohou dávat od Klausova aktu sebevíce ruce pryč, nic to nemění na tom, že je v něm ztělesněn dlouholetý "étos" ODS, podle něhož by se policie a justice neměly moc rýpat ve "svobodném podnikání" a už vůbec ne v podezřelém financování politických stran.

Mozkový hypothalamus zřejmě reguluje rychlost stárnutí

2. 5. 2013

Vědci se domnívají, že nalezli "zdroj stárnutí". Je to podle nich hypothalamus, malá část mozku o velikosti mandle. Vědcům se podařilo zrychlovat a zpomalovat stárnutí u laboratorních myší tím, že měnili chemické signály, které ovlivňují hypothalamus. Ten hraje klíčovou roli při růstu, rozvoji rozmnožování a metabolismu.

"Vědci už dlouho chtějí vědět, zda k stárnutí dochází v různých tkáních v těle nezávisle, anebo zda je to aktivně regulováno nějakým tělesným orgánem," řekl Dongsheng Cai z Albert Einstein College of Medicine v New Yorku a dodal:

Vědci jsou znepokojeni virem ptačí chřipky H7N9, který usmrcuje 20 procent nakažených osob

2. 5. 2013

Nový virus ptačí chřipky v Číně vyvolává vážné problémy. Usmrcuje dvacet procent osob, které nakazí. Zatím je virus H7N9 přenášen na lidi pouze od slepic, avšak vládnou obavy, že by mohl zmutovat ve formu, která by se přenášela mezi lidmi. Na to by nynější viruz H7N9 muset zmutovat pětkrát - dvě z těchto mutací u tohoto viru už proběhly. Pokud dojde k všem pěti mutacím, virus by se rozšířil po světě jako smrtelná pandemie.

Podle Světové zdravotnické organizace bylo zaznamenáno 126 případů výskytu tohoto viru, všechny až na jeden v Číně. Jeden případ se vyskytl na Tchajwanu u muže, který tam přicestoval z Číny. Dosud zemřelo 20 procent nakažených lidí, 20 procent se uzdravilo a ostatní jsou stále ještě nemocní. Světová zdravotnická organizace to považuje za vážnou hrozbu. Lékaři vyvíjejí diagnostické nástroje a vakcíny proti tomuto viru.

Rogoff a Reinhardtová: Zadluženost je problém, ale dá se odstranit různými způsoby

2. 5. 2013

Je znepokojující, že nedávná debata o globální ekonomice je velmi zjednodušená, píší v deníku Financial Times Kenneth Rogoff a Carmen Reinhartová, ekonomové, kteří byli nedávno přistiženi při numerické chybě, která údajně znamená, že silná zadluženost neochromuje hospodářský růst států, jak oba ekonomové původně tvrdili.

Někteří lidí dnes argumentují, že jen proto, že se nedá stoprocentně dokázat, že velmi vysoká zadluženost ochromuje hospodářský růst (i když z celkového objemu dat pořád vyplývá, že tomu tak je), vysoká zadluženost není problém.

Zlikvidovány továrny na odírání lidí

2. 5. 2013 / Boris Cvek

Šokovala mne tato slova z dnešních Novinek.cz paní exministryně Kovářové:

"V době, kdy se přísudková vyhláška připravovala, jsem působila v poradním orgánu České advokátní komory. Pokoušeli jsme se ministerstvo od tohoto kroku odradit. Namítali jsme, že vznikne problém s odlišnou výší skutečné odměny a paušálu. Ministerstvo ale doufalo, že přijetím přísudkové vyhlášky budou účastníci výchovně motivováni k tomu, aby řízení neprotahovali. To, že vznikne trh s pohledávkami kvůli nákladům řízení, nikdo nepředpokládal. A ke zkrácení řízení stejně přísudková vyhláška nevedla."

Likviduje se unikátní dětská léčebna v Janských Lázních?

2. 5. 2013

Údajně se Státní léčebné lázně Janské Lázně, s. p. rozhodly UKONČIT v září 2013 provoz unikátního komplexu dětské léčebny Vesna, píše Michal Vyskočil.

Informace proběhla pouze krátce večer na konci zpráv TV Nova (zastíněna pochopitelně zprávami o výbuchu v Praze), kdy na situaci upozornili spíše rodiče dětských pacientů po rozhovorech se zaměstnanci. ZDE

Další informace k tomuto tématu nejsou k dispozici, resp. osobně jsem nenašel na SLL Janské Lázně a.s., ani MF nebo na MZ.

V Evropě a v Asii se prvomájových protestů účastnily tisíce osob

2. 5. 2013

Dělníci v Bangladéši požadovali spolehlivější bezpečnostní opatření, poté, co tam spadla budova továrny, zatímco tisíce lidí demonstrovaly v Evropě za ukončení politiky škrtů

Tisíce dělníků demonstrovaly na prvního máje ve středu Dhaky. Požadovali bezpečnější pracovní podmínky a trest smrti pro majitele budovy továrny na oděvy, která minulý týden spadla, usmrtila 402 lidí a zranila jich asi 2500. Úřady v Bangladéši mezitím pohřbily 18 neidentifikovaných mrtvol a papež František kritizoval pracovní podmínky v bangladéšském textilním průmyslu, který má hodnotu až 20 miliard dolarů ročně a který dodává oděvy mnoha obchodním řetězcům v Evropě i v Americe.

Závažná pochybení ministerstva zahraničí ČR při vydávání osob do Gruzie a do Ruska

2. 5. 2013

tisková zpráva

Český helsinský výbor je velice znepokojen vývojem v extradičních případech, které dlouhodobě monitoruje. Jde o řízení, jejichž předmětem je vydání dotčených osob k trestnímu stíhání nebo výkonu trestu do zemí bývalého Sovětského svazu, zejména Ruské federace a Gruzie. Ministr spravedlnosti totiž v nedávné době rozhodl o povolení vydání těchto osob k trestnímu stíhání nebo výkonu trestu do Ruské federace či Gruzie přesto, že nezávislé vládní i nevládní mezinárodní organizace, monitorující situaci v Ruské federaci a Gruzii, se ve vztahu k dodržování práva na spravedlivý proces a vězeňským podmínkám v těchto zemích staví stále velmi kriticky.

Neexistující citát a podpora pro politika, který dělá činy, s nimiž nesouhlasím, jako vzor tolerance...

2. 5. 2013 / Jan Čulík

Štěpán Kučera píše ve čtvrtek 2. května v příloze deníku Právo Salon, že "Jan Čulík v Britských listech nejotevřeněji prohlásil, že voliči Karla Schwarzenberga jsou hloupí - protože logicky, kdyby nebyli, nemohli by ho přece volit."

Je to opravdu hloupý citát a jistě si řeknete, to je blbec, ten Čulík, že může něco takového napsat.

Jenže Jan Čulík ale nikdy nenapsal, že jsou nějací voliči hloupí - bylo by to proti základnímu principu Britských listů, jímž je respekt vůči názorům obyčejných lidí. Kolikrát jsme v Britských listech přece zdůrazňovali, že voliči mají vždycky pravdu.

Ó zazni písni vznešená...

1. 5. 2013 / Ilona Švihlíková

Svátek práce je jedním z pojmů, kterým musíme vrátit zpět jejich pravý obsah. Podobně jako např. družstevnictví, či Mezinárodní den žen, které se stále potýkají s negativními konotacemi z doby před rokem 1989.

Máloco je nyní tak zoufale aktuální a zároveň tak opovrhované jako práce. Zbohatnout poctivě prací je převážně mladou generací bráno jako ta nejhloupější cesta -- mnohem snazší je něco překoupit, prodat, vyspekulovat. Práce ve smyslu manuální činnosti je už úplně na dně politické prestiže, což je dobře patrné na vývoji učňovského školství a zájmu o řemesla vůbec.

Mám sedm zaměstnání a mám je rád. Důvody, proč to budete mít také tak

1. 5. 2013 / John Robb

"Můj otec strávil celý svůj život v jediném zaměstnání, já jsem jich měl sedm a mé děti budou mít sedm zaměstnání současně. (Henry Mason-Seth Godin)

Ten citát je přesný. Řekl jsem to samé přinejmenším tucetkrát, ale nikdy tak stručně.

Abyste tomuto citátu trochu lépe porozuměli, zde jsou dva příklady, jak by mohlo být možné vykonávat sedm zaměstnání a přitom si užívat života.

Na okraj mytologie práce

1. 5. 2013 / Karel Dolejší

V Kritice Gothajského programu (1875) Karl Marx odmítl maloměšťáckou mytologii práce, která se v té době stala úhelným kamenem programu německé sociální demokracie - a zůstala jím na celé tradiční levici prakticky až dodnes. Práce byla prohlášena za moderního spasitele, který změní svět a uskuteční všechny utopické sny raného socialismu odvozené z raného křesťanství. Dělníkovou starostí prý není, upozorňuje Marx, co se stane s výsledkem jeho činnosti poté, když svou práci dodělá; a proč taky, jestliže práce sama o sobě byla prohlášena absolutní hodnotou a drží se představa, že pokrok je cosi automatického, jakýsi veliký stroj dějin, jenž dělník svou poslušnou existencí veverky běhající v kole v potu tváře pohání vpřed. "Práce je zdrojem veškerého bohatství a veškeré kultury", psalo se v Gothajském programu sociálních demokratů. Marx s tím ostře nesouhlasil.

Selanka v družstevním zemědělství

30. 4. 2013

(Reakce na článek.)

Pane Slámo!

Chvála bolševickému zemědělství, kterou jste vyjádřil Vaším článkem v Britských listech mne nesmírně zaujala. I když jsem selanku združstevňování prožíval, netušil jsem v té době, jak to bylo krásné. Domnívám se, že chvála je dobrý prostředek k motivaci, k zlepšení nálady, ke kariéře v dobrém smyslu, i v tom špatném. Jakmile se začne chválit jednostranně, je to vždy špatné. Nabízím pohled trochu odlišný, píše Rudolf Bláha.

Pravda je, že po válce zavládla euforie ze svobody i na vesnicích. Vzrostla pracovní iniciativa podporovaná i státem podle prvorepublikového vzoru. Zemědělci, především ti menší, zakládali družstva, aby mohli konkurovat větším podnikům. Jejich činnost spočívala v tom, že si společně a za státem stanovených výhodných podmínek kupovali stroje.

Mezi škrtismem a stimulantstvím, aneb Do dubu mluviti

30. 4. 2013 / Karel Dolejší

"Namísto fakt, pravdy, logiky a zdravého rozumu, konzumujeme emoční "inteligenci" optimismu a pesimismu, jakož i manifestní lži o "světle na konci tunelu"; ta světla patří protijedoucímu expresu transformace, který nestaví na každé stanici. Dělící čára mezi pesimismem a pravdou je dnes nejméně tak tenká, jako dělící čára mezi optimismem a lží. Vytrvale opakujeme stejná opatření, fiskální i monetární, v blahé naději, že konečně dostaneme odlišný výsledek", píše kritik klausovské transformace od samého začátku profesor Milan Zelený z Fordham University. Jeho tvrzení, že západní ekonomiky neprocházejí běžným hospodářským cyklem, ale zásadní strukturální transformací, a nelze tedy postupovat stejně, jako bychom se nacházeli uprostřed běžného cyklického poklesu a mohli přitom spoléhat na brzké oživení, není dnes ničím výjimečným. Podle nedávného výzkumu Commerzbank 88% německých malých a středních podniků hodnotí možnosti dalšího hospodářského růstu v Evropě velmi skepticky a jen o málo méně jich nevěří ani v dobré vyhlídky eurozóny. 85% dotázaných proto plánuje posilovat přednostně aktivity na mimoevropských trzích. Na nich ovšem hraje významnou roli cenová konkurence. Pro subdodavatelskou ekonomiku na východ od Aše tohle znamená jediné: Další vystupňování tlaku finalistů na snižování cen.

Úsvit, nebo soumrak?

30. 4. 2013 / Marek Řezanka

Říká se sice, že do stejné řeky se dvakrát nevstoupí, ale to nemusí platit o voličích v České republice. Zapomene se na vše. I na dobu předvolební euforie, kdy se našel "svěží vítr", který měl odfouknout politické dinosaury a změnit politickou kulturu v zemi. Kde se vzaly tu se vzaly - do politiky vstoupily Věci veřejné, se kterými Nečas již před volbami počítal jako s možným koaličním partnerem -- a za které dával po volbách ruku do ohně přes všechna varování, že jsou pro zemi bezpečnostním rizikem.

Jsou to Věci veřejné -- rozkročené do opozice i vládního subjektu LIDEM, s jejichž pomocí je krajně asociální a korupčními skandály doprovázená vláda P. Nečase realizovatelná.

Kromě líbivé tváře Radka Johna a slibu, že politické fosilie budou nahrazeny čerstvými kuklami, vsadily Věci veřejné na propagaci prvků přímé demokracie.

Mediální priority a pondělní výbuch plynu v Praze

30. 4. 2013 / Jan Čulík

Vzhledem k tomu, že se normálně do zahraničních médií nedostane o České republice jediná zprávička, jak je rok dlouhý, a zpráva o výbuchu plynu v Divadelní ulici se do zahraničních, především anglosaských médií dostala, je zajímavé uvažovat o tom, jaký je mechanismus "informování" o světě. Pracovník anglického vysílání Českého rozhlasu Rob Cameron na facebooku poukázal na nespravedlnost, spočívající v tom, že před několika dny bylo usmrceno několik lidí výbuchem plynu ve francouzském městě Reims a do amerických zpráv se to nedostalo. Jiní poukazují na to, že v Rusku vybuchuje plyn v domech skoro jednou každý měsíc a ať to lidi usmrtí nebo ne, do mezinárodních zpráv se to taky nedostane.

Důvod, proč se něco stane mezinárodní zprávou, mívá v sobě prvky propagandy: tak se Čechoslovákům během druhé světové války podařilo udělat z nacistického vyhlazení Lidic celosvětové téma a symbol nacistického zvěrstva, nacisté ovšem likvidovali stejným způsobem četné vesnice na Ukrajině a v Rusku, to se už do médií nedostalo. Je nesmírně zajímavé zkoumat, co vede editora zahraničního média k rozhodnutí publikovat nějakou zprávu o České republice. V případě výbuchu plynu v Divadelní ulici, který zjevně neměl naprosto žádný mezinárodní význam, hrála pravděpodobně roli blízkost s nedávným atentátem v Bostonu, takže si editoři nemohli být jisti, zda nejde o "teroristický" čin (ještě v úterý ráno otiskla Mladá fronta na titulní straně bulvární titulek "Výbuch..." - aniž by uvedla, že vybuchl plyn), pak také skutečnost, že byly velmi rychle publikovány obrázky z Divadelní ulice po výbuchu na Twitteru, a zřejmě i to, že si Američané pletou Česko s Čečenskem... :)

Opakované žádosti Džochara Carnajeva o právníka byly ignorovány

30. 4. 2013

Deník Los Angeles Times informuje o tom, že Džochar Carnajev v nemocnici opakovaně požadoval právníka, avšak agenti FBI mu ho odepřeli a po dobu 16 hodin ho vyslýchal speciální tým FBI bez právníka. Glenn Greenwald upozorňuje v deníku Guardian, že to je vážné porušení práv amerického občana. Teprve až později dostal Carnajev právníka, který ho informoval, že nemá povinnost vypovídat a může mlčet. Od té doby Carnajev mlčí.

V Americe musí být obžalovaná osoba předem informována o svých právech (je to tzv. "varování Miranda"), jinak případ nemůže jít k soudu. V Carnajevově případě se argumentuje, že Carnajev nebyl předem informován o svých právech v důsledku veřejného zájmu, kvůli otázkám veřejné bezpečnosti. Jenže, jak upozorňuje Greenwald, odpírat zatčenému vězni po mnoho hodin právo na právníka, je něco úplně jiného a opravdu vážného. Znamená to hrubé porušení občanských práv amerického občana.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Britský daňový úřad protizákonně pronásledoval whistleblowera

30. 4. 2013

Činitelé britského daňového úřadu zneužili investigativních pravomocí, určených pro vyšetřování vážných trestných činů, ve snaze chytit whistleblowera, který dokázal, že šéf daňového úřadu protizákonně odpustil finanční firmě Goldman Sachs úrok z nezaplacených daní ve výši 10 milionů liber.

Daňový úřad prohledával emaily a záznamy telefonních rozhovorů právníka britského daňového úřadu Osity Mby a záznamy telefonních rozhovorů jeho manželky Claudie. Byly tak zneužity pravomoci, které mají být používány k zjišťování velkých daňových podvodů. Daňoví inspektoři totiž Ositu Mbeho podezřívali, že informace o nezákonnostech na britském daňovém úřadu prozradil deníku Guardian.

 9434

SKANDÁL, KTERÝ OTŘESE ODS, NEJEN V PRAZE 4

Advokátka iniciativy "Delfín patří do moře" Klára Samková: Otevřený dopis Arturu Kaiserovi

30. 4. 2013 / Klára Alžběta Samková

Vážený pane, obracím se na Vás jménem iniciativy "Delfín patří do moře" a dalších občanů, kteří zastávají názor, že zákony platí pro všechny a mají také být všemi dodržovány. Dle informací, které lze získat z médií, lze usoudit, že Vaše proponované jednání v souvislosti s akcí "Delfíni v Praze" postrádá právní základ a svou podstatou je porušením řady právních předpisů - tedy civilněprávní deliktem v nejširším slova smyslu. Protože svoje jednání, postrádající prvky ctění práva a zákonů této země, soustavně mediálně propagujete, je zřejmé, že s protiprávním aspektem svého jednání jste zcela srozuměn a nepovažujete dodržování zákonů za důležité.

Tímto způsobem podrýváte funkčnost právního státu, což mnohé značným způsobem znepokojuje.

Delfíní show - porušení zákonů ČR TÉMA BL

Otevřený dopis poslankyně ministru životního prostředí Tomáši Chalupovi

Kateřina Konečná: delfíni můžou být do Česka transportováni načerno, náklady ponese stát

30. 4. 2013 / Kateřina Konečná

Vážený pane ministře, v krátké době se na Vás již podruhé obracím ve věci záměru pana Artura Kaisera vybudovat v Praze "dočasné" vnitrozemské delfinárium a provozovat v něm veřejné komerční vystoupení velkých mořských savců. Transfer delfínů, podobně jako některých dalších druhů živočichů, podléhá mezinárodním úmluvám i platným zákonům České republiky. Bohužel se ukazuje, že se v české legislativě nacházejí mezery, které mohou vyústit ve velmi závažnou situaci.

Delfíní show - porušení zákonů ČR TÉMA BL

 9435

Sponzorovi Věcí veřejných má český CITES získat bývalý stínový ministr životního prostředí ČSSD

30. 4. 2013 / Štěpán Kotrba

JUDr. Ing. Petr Petržílek, člen ČSSD a její bývalý odborník na životní prostředí má být tím, kdo má sponzorovi Věcí veřejných Arturu Kaiserovi, kterého podporuje i senátor za volební obvod č. 25 - Praha 6 a 17 Petr Bratský (ODS) získat klíčové povolení, aby mohl dovést delfíny, a mrože z Ukrajiny. Petržílek své angažmá v tomto cirkuse potvrdil na přímou otázku Britských listů s tím, že Kaiser je jeho klientem teprve týden. Získat stavební a jiná povolení prý ve smlouvě s klientem nemá.

Podle názoru odborníků BL, pokud by měly úřady postupovat podle zákona, nemůže Kaiser povolení CITES k dovozu delfínů do ČR dostat, neboť pravým a veřejně známým účelem jejich dovozu společností "Cirkus Cirkus" má být komerční cirkusové představení pro veřejnost, což CITES v případě delfínů zakazuje. Výstavba je podle starosty Prahy-Libuš Jiřího Koubka prováděna bez stavebních a jiných povolení, tedy načerno. Dělat cirkus není legrace, v tom má Kaiser pravdu.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za únor 2013

19. 3. 2013

V únoru 2013 přispělo finančně na Britské listy 217 osob bankovním příkazem celkovou částkou 61 486.45 Kč, dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilu v říjnu 2012 částkou 4206.67 Kč. Příjem z reklamy byl 5000 Kč.

4 čtenáři Britských listů přispělo v únoru 2013 na projekt ke zcivilizování exekutorské praxe částkou 900 Kč. Konečná částka k dispozici Britským listům k 28. 2. 2013 byla 238 003.10 Kč, z toho na exekutorský projekt 166 375.59 Kč a na na provoz Britských listů 71 627.51 Kč.

Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno nově zaslat i z mobilního telefonu nebo na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

31031