Proč odborníci na místě Zemanovi nevysvětlili, v čem se mýlí?

20. 1. 2015

čas čtení 2 minuty

Souhlasím, píše čtenář Vladimír Hejnic, že je třeba komukoliv, i prezidentovi sdělit, že ve svém vystoupení "ujel". Jde však o to, zda, kde a kým a za jakých okolností je projev blbosti a citován, rozvíjen a komentován.

Aniž bych se jej chtěl zastávat, protože s inkulzivním vzděláváním a otázkami tolerance většinové populace se zdravotně postiženými občany mám víc než letitou zkušenost, dovolím si oponovat a sdělit následovné. V době studia mého syna v Jedličkově ústavu se řešily právě tyto otázky a názory byly velice rozporné a vyslovované osobami, které k tomu měly hodně pádné důvody.

Tvrdím, že Zeman svůj názor vyslovil na odborné půdě a i když je nesprávný, na této půdě mu mohl být vysvětlen a pochybuji, že prezident svůj názor vyslovil ve smyslu "já prezident Zeman I. zakazuji a nařizuji".

Tvrdím, že vystoupení prezidenta v Pardubicích, jakkoliv obsahově mimo moderně řešený a běžící proces, bylo jen vyslovením názoru laika, které bylo vzápětí převzato mediálními laiky na situace týkající se zdravotně a tělesně postižených lidí, ale i profesionály v propagandě a mlácení prázdnou slámou, či dubovým polenem do hlavy státu.

Má se snad Zeman stáhnout do koutka a zavřít ústa na zámek tam, kde není úplným profíkem, a nedovolit si vyslovit osobní názor?

Obávám se, že za okolností, za kterých je prezident vystaven nepřetržitě takovému tlaku, kdyby totéž zažíval každý jeden poslanec, budeme muset skutečně časem přijmout feudální zřízení, kde jedinou pravdu má kníže pán, který leští boty maximálně králi a případně svému zpovědníkovi, který je ovšem zpovědníkem dobře zaplaceným a tedy obecně "tichým".

0
Vytisknout
5870

Diskuse

Obsah vydání | 21. 1. 2015