Dva vysocí činitelé Murdochova mediálního impéria budou trestně stíháni

24. 7. 2012

Britská prokuratura konstatuje, že má důkazy, že existovalo kriminální spiknutí v Murdochově listě News of the World, jehož cílem bylo hackersky proniknout do mobilních telefonů více než 600 osob, včetně mobilu zavražděné školačky Milly Dowlerové. Na spiknutí se podíleli i vysocí pracovníci listu Andy Coulson a Rebekah Brooks. Osm bývalých zaměstnanců Murdochova listu News of the World bude pohnáno před soud.

Andy Coulson pracoval po odchodu z listu News of the World jako tiskový mluvčí konzervativního premiéra Davida Camerona. Rebekah Brooksová byla s Cameronem v těsném přátelském styku.

Rupert Murdoch tento týden oznámil, že odchází z vedení svých listů v Británii. Zdá se, že se pokouší opustit potápějící se loď. Jak na to poukázala celá řada komentátorů, Murdochovy listy praktikují zvláštní způsob "novinářské práce", založený na trestných činech hackerství a na uplácení svých informantů v policii, ve státních úřadech i jinde.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vrchlický by nevyčetl nic

Jak deník Právo kolaboruje s vládnoucí mocí

24. 7. 2012 / Marek Řezanka

Staré latinské úsloví Audiatur et altera pars nabádá, aby v každém sporu byly vyslyšeny obě strany. Minimálně to by člověk očekával v deníku, který by mohl do jisté míry považovat za levicově orientovaný. Kdo si ale projde rozhovory v deníku Právo v posledních dvou měsících, zjistí, že v sedmi z devíti rozhovorů figurují buď přímo vládní představitelé, či lidé pravicově orientovaní a vládní kroky schvalující. Dokonce hned dvakrát se zde objevují vysocí představitelé katolické církve obhajující církevní restituce.

Rozpoutá-li se aféra, v níž jde o podstatu demokracie, jako je kauza CASA a role ministra Kalouska, jenž zpochybnil policejní postupy i důvěryhodnost osoby policejního prezidenta, hodilo by se uveřejnit nejenom názor pana Kalouska, ale spolu s ním v tom samém vydání i názor pana Lessyho.

Pokud již se v rozhovorech pro deník Právo objevilo téma církevních restitucí, neměli čtenáři možnost slyšet jiné stanovisko než pánů Duky, Graubnera a Kalouska. Proč ne třeba Václava Pavlíčka, Lenky Procházkové či Ilony Švihlíkové?

Přílišná přísnost na deník Právo

24. 7. 2012

Pan Marek Řezanka je v článku o "kolaboraci" deníku Právo s vládnoucí mocí trochu přísný, míní Jaroslav Kučera. Komentátoři Práva (nejčasatěji asi pánové Hanák, Keller, Mitrofanov,...) rozhodně "vládnoucí moc" nijak neššetří - až by mi jí bylo po některých jejich článcích skoro líto, nevidět její počínání stejně nebo podobně jako oni. ŽŽe otiskuje obsáhlé celostránkové rozhovory s jejími zástupci a přívržženci snad není nic ššpatného, sice mám na ty "zpovídané" svůj názor a celý rozhovor s nimi většinou jen zběžně prolétnu (aby se mi neudělalo "ššoufl"), ale člověk by měl mít přehled i o názorech lidí, s nimiž nesouhlasí. Osobně mě jejich výroky v těch rozhovorech často jen utvrzují v přesvědčení o jejich nekompetenci a o tom, žže čím dříve z vedení státu zmizí, tím lépe pro tuhle zemi.

Vyžeňte penězoměnce... (My až po vás)

24. 7. 2012

KD│ V okamžicích velkých mezinárodních zvratů se často mění pravidla, podle nichž svět funguje. Jeden z takových momentů nás minul během krize v roce 2008, kdy politici promrhali šanci postupovat společně proti asociálnímu chování velkých investorů, superbohatých elit a přebujelého finančního průmyslu. Namísto toho, aby zahájili hru "Pojďme se společně zachránit", kterou mnozí velice nahlas, ovšem pouze verbálně vzývali, začali hrát hru jinou - a hrají ji dodnes. Je to hra "Zachraň se kdo můžeš" - hra nekooperativní a přinejmenším ve svých důsledcích také hra s nulovým součtem. Při ní se sice pořádají honosné mezinárodní summity a nadělá se spousta líbivých řečí, každý však v praxi hájí pouze sám sebe na úkor těch druhých. Evropská periferie žádá společné záruky za veřejný dluh zemí eurozóny a nestará se o to, že její soukromý sektor je nekonkurenceschopný a to se nedá vyřešit fiskálním sjednocováním. Jádro EU chce donutit periferii seškrtat veřejné výdaje, ale na obnovu konkurenceschopnosti a nová pracovní místa přispívat nehodlá. USA a Británie doufají, že poukazováním na problémy EU přimějí investory "utíkat" k dolaru nebo libře bez ohledu na to, že vyhlídky americké (a tím spíše britské) ekonomiky nejsou o mnoho lepší než v kontinentální Evropě. A Čína doufá, že poukazováním na problémy Západu odvede pozornost od vlastní investiční megabubliny, která začíná praskat. Každý sám za sebe uprostřed líbivých řečí o zodpovědnosti a společném postupu.

27845

Kalifornský zákon o zaměstnanosti:

Udavači (whistleblowers) jsou chráněni zákonem

24. 7. 2012 / Jan Čulík

Na mnoha veřejných místech v Kalifornii jsou vyvěšeny výňatky ze zákona o zaměstnanosti. Mimo jiné i tento:

Udavači jsou chráněni zákonem

Podle kalifornského Zákona o zaměstnanosti, paragraf 1102.5, jsou zaměstnanci chráněni zákonem. "Whistleblower" (udavač) je zaměstnanec, který prozradí vládnímu či trestnímu úřadu informace o tom, že má důvodné podezření, že došlo k porušení státního či federálního zákona.

Zaměstnavatel nesmí přijmout žádné opatření, které by zabránilo, aby se zaměstnanec mohl stát whistleblowerem.

Zaměstnavatel se nesmí pomstít zaměstnanci, který je whistleblower.

Zaměstnavatel se nesmí pomstit žádnému zaměstnanci, který jednal v předchozím zaměstnání jako whistleblower.

Máte-li informaci o možném porušení státních či federálních zákonů, zatelefonujte na horkou linku kalifornské generální prokuratury 1-800-952-5225.

Kdy budou zavedena obdobná zákonná opatření v Česku?

"Udavač" nebo "oznamovatel"?

24. 7. 2012

Dobrý den pane Čulíku,

všiml jsem si Vaší noticky k whistleblowingu na BL a chci zareagovat na slovo udavač, píše David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR. Nesedí a nevyjadřuje podstatu toho, že někdo přispěje k hledání veřejného zájmu odvážným krokem, kdy často riskuje práci a problémy. TI používá slovo oznamovatel, přemýšleli jsme o sojce - je fakt, že ideální ekvivalent nemáme.

Nepíšu to kvůli nějakému poučování, jen že se už několik let intenzivně snažíme, aby došlo k nastavení systému legislativní ochrany oznamovatelů a snad se k něčemu postupně blížíme. Inspirace americkým modelem, ale i dalšími evropskými způsoby je na místě. A snažíme se i ve společnosti právě měnit ten pocit, že jde o udavače s konotací v minulém režimu, nebo někoho kdo zrazuje loajalitu vůči zaměstnavateli. Příklady našich analýz: ZDE nebo anglicky ZDE

A v praxi pracujeme s mnoha whistleblowery, poskytujeme jim právní ochranu a někdy psychologickou radu. A ty příběhy nejsou černobílé, ale obvykle obyčejné odvážné kroky lidí, kteří se k něčemu dostali, není co s tím, něco dělat chtějí, ale mají strach. Paní ze studijního oddělení, která vidí, jak se fixluje s indexy a zkouškami; úředník jako svědek manipulací výběrových řízení a podobně.

Hezký den

David Ondráčka

ředitel, Transparency International - Česká republika, o.p.s.

Reakce Jana Čulíka: Slovo udavač jsem samozřejmě použil provokativně a ironicky, ale ta ironie má myslím vážný aspekt. Výraz "udavač" má zápornou konotaci pouze pod podmínkou, pokud považujeme režim, v němž žijeme, za nelegitimní a utlačitelský. Pokud žijeme v systému demokratickém, informace státních orgánů o porušování zákona je činnost záslužná. Veřejnost i organizace jako Transparency International by však měla vyvíjet tlak na politiky, aby byl přijat zákon, plně ochraňující práva těchto ochránců demokracie. Není možné, aby byl potrestán ten, kdo úřady informuje o korupci. Mimo jiné k tomu může být v ČR zneužíván trestní paragraf o pomluvě, který je také šokujícím pozůstatkem komunistické éry.

Všechno přesně naruby

24. 7. 2012 / Marek Řezanka

Čeho jsme svědky v posledních dnech na domácí politické scéně? Že tam, kde výběrová řízení by vypisována být měla, vypisována nejsou, a naopak se o nich mluví tam, kde o povinnosti jejich zadání není ani slovo. A že pan premiér věří nejvíce lidem, kteří před lety neměli vůbec jeho důvěru a které snad i podezíral z korupčního jednání, ať již přímého či nepřímého.

Pokud jsem před časem byl obezřetným v absolutní podpoře Lence Bradáčové s tím, že odvolání J. Pospíšila by mohlo mít za cíl právě vybuzení veřejnosti, aby nikdo jiný než Bradáčová na Vrchní státní zastupitelství v Praze jmenován nebyl, dnes vypadají věci poněkud jinak. Burácel-li premiér Nečas, že ministr nemůže dělat jen líbivou politiku a musí být schopen dělat nepopulární kroky, měl zřejmě na mysli, že musí být schopen odolat pobouření veřejnosti nad kroky, které evidentně nejsou prospěšné v boji proti organizovanému zločinu a korupci zvlášť. Možná proto jsou nejvhodnějšími a nejspolehlivějšími ministry v Nečasově vládě ti, kterým před lety tentýž Nečas vyslovil svou nedůvěru.

Génius Alan Turing

24. 7. 2012 / Boris Cvek

O Alanovi Turingovi jsem se zmínil v Britských listech už jednou, a to v souvislosti s kritikou Romana Jocha. Chtěl bych o Turingovi napsat však podrobnější článek u příležitosti jeho letošních nedožitých stých narozenin (narodil se v Londýně 23. června 1912). Časopis Nature si dal na titulní stránku čísla z 23.2. tohoto roku Turingovu tvář a uvnitř věnuje Turingovi celou sérii článků. Začnu editorialem "Turing at 100" (česky asi "Turing ve sto letech").

Editorial v souvislosti s Turingovou zálibou v běhání zmiňuje jeho osobní rekord při běhu maratonu, pouhé 2 hodiny a 46 minut. Pisatel si stěžuje, že u příležitosti konání letošních olympijských her není plánována žádná oficiální oslava Turinga. Asi jen málo lidí ví, jaký "intelektuální gigant" (slova časopisu Nature) -- vedle svých běžeckých úspěchů -- Turing opravdu byl. Nature tvrdí o Turingovi, že měl "univerzální mysl", a to -- podotýkám já -- žil Turing už v době, kdy se univerzální vzdělání pokládalo téměř za nemožné. Shrňme si tedy jeho univerzálnost, jak ji vidí editorial z Nature.

Dvě dvanáctky

24. 7. 2012 / Jiří Jírovec

V Denveru zahynulo při střelbě v kině 12 Američanů. Budou se zapalovat svíčky, Obama si přihřeje politickou polívčičku a modlitby vzlétnou vzhůru k neslyšícím nebesům. Obviněného Jamese Holmese čeká buď poprava, nebo doživotí ve společnosti drsných chlapů, kteří ho v zájmu společnosti oddělají někde v koupelně.

Televizní společnosti vydělají miliony na reklamách, protože soud bude nejspíš veřejně vysílán. Amerika uroní něco krokodýlích slz ohledně přístupu ke zbraním a pak se všechno vrátí k normálu. Tedy do té doby, než nějaký ozbrojenec provede další spektakulární kousek.

Fischer nebo Fischerová?

24. 7. 2012 / Michal Vimmer

Když neúřaduje Václav Moravec, česká politická scéna usíná a odebírá se na zasloužený odpočinek. Nabízí se v této letní pohodě poptat se "Osobností", koho by si přály na Hrad.

9.července se vyptávala Mladá fronta ("30 osobností", výsledek: "ŽENA" = Táňa Fischerová. )

O 14 dní později bylo iniciativou Lidových novin vytěženo "40 osobností." Výsledek? Rozpačitě, s odřenýma ušima: )

Takže kandiduje Táňa Fischerová.

Nefunční registr vozidel: Vyvoďte přímou odpovědnost!

23. 7. 2012

Registr vozidel měl být funkční od 9.7.2012. Nyní máme 23.7.2012 a systém stále nefunguje. Ministerstvo dopravy necítí vinu za aktuální situaci, což zcela určitě není překvapující. O to více je to ale zábavné - mimochodem, viděli jste 12.7.2012 Hyde Park se zástupcem MD, p. Miroslav Drobným? Jsem sice příznivcem absurdního humoru, ale něco takového by nevymysleli ani panové od Monthy Pythona... píše Lubomír Lefler.

Velice mě nicméně zaráží přístup MD, které je připraveno odškodnit POUZE ty osoby (právnické i fyzické), jež systém neuměl obsloužit, a kterým vznikly přímé vícenáklady spojené s nefunkčnosti systému jako takového - například nemožnost odjet na dovolenou nebo ušlý zisk z obchodu s vozidly. MD je pak ochotno tyto prokázané vícenáklady uhradit a účtovat je firmě ATS - Telcom. Dle vyjádření p. Drobného ve výše uvedené relaci Hyde Parku to kontrakt (neveřejný) umožňuje. Jen pro zajímavost: když pan Drobný sděloval tuto informaci národu, jeho psychomotorické reakce nazačovaly, že si není věcí vúbec jistý. Proto se nechám přesvědčit, zda-li bude ATS-Telcom skutečně účastna na odškodnění postižených osob.

Co je u nás nemožné

Německá banka z Chemnitz vydala na úvěrové kartě portrét Karla Marxe

24. 7. 2012 / Daniel Strož

O České republice se všeobecně tvrdí, že v ní není nemožné absolutně nic, to ale platí hlavně co se zlodějen a podrazů týče. Pokud by však mělo dojít na právo ke svobodnému rozhodování občanů, je v tu ránu s veškerou tolerancí konec. Zdejší vládní politici, naprosto neschopní řídit stát, pletou se raději zástupně do všeho jiného a jedním z jejich oblíbených koníčků se staly i neustále lidem vnucované pokusy o manipulování historie.

Rozsudek po jedenácti letech aneb další případ liknavosti italského soudnictví

23. 7. 2012 / Markéta Puzová

V červnu letošního roku byl konečně vynesen rozsudek za jedenáct let staré zločiny. Sedmnáct špiček policie bylo odsouzeno k třem a půl až pěti letům vězení, dalších pět let nebudou moci vykonávat veřejné funkce. K násilnému potlačení bojujících proti globalizaci došlo 21. a 22. července 2001 v italském Janově. Rozličné skupiny demonstrujících se zde sešly při příležitosti summitu zemí G8, protestovat proti globalizaci, kapitalismu, chudobě a mnozí další se k nim přidali také kvůli znepřístupnění, či lépe řečeno hermetickému uzavření historického centra města, soudobě označovaného za červenou zónu.

 9131

RECENZE

Au pair, lištičky v telce a kritikem z nutnosti

21. 7. 2012 / Jaroslav Kuba

Lištičky. SR / Irsko, 2009, 83 minut Námět, scénář, režie: Mira Fornay. Hrají: Réka Derzsi, Rita Banczi, Aaron Monaghan, Jitka Josková, Jonathan Byrne, Christopher Simpson, Nicholas Pinnock ...

Prohlásit o ženě, že je lištička, naznačuje, že získává úlovky, k nimž by se regulérními prostředky nedopracovala. Krást slepice z kurníku není cnostné, je ale pohodlné. Tak jsem pochopil název „Lištičky“ i podobenství s tím spojená, jež patří filmovému debutu Miry Fornay z roku 2009. I když, jak jsem se dozvěděl, lišky opravdu v Dublinu žijí. Přišly sem za potravou a asimilovaly se. Obyvatelé města je ale nepřestávají vnímat jako vetřelce. Red urban fox...

Sucho v Americe zřejmě povede k světové potravinové krizi

23. 7. 2012

Sucho na americkém Středozápadě hrozí opakováním světové potravinové krize z roku 2008, kdy rychle rostoucí ceny potravin vedly k sérii povstání v Africe, na Blízkém východě a v Latinské Americe.

V pátek dosáhla cena kukuřice a sojových bobů absolutního rekordu. Amerika je největším světovým producentem kukuřice a dominuje trhu s kukuřicí. Kukuřice je spojena s výrobou mnoha potravin, používá se také jako krmivo pro dobytek i pro prasata a jako součást mnoha potravinových výrobků. Znamená to, že dopad vysokých cen kukuřice se projeví všude.

Daily Mail: Nový film o Batmanovi i nová shakespearovská inscenace v Londýně varují, že se Západ vrací k temné éře třicátých let

21. 7. 2012

Pozoruhodné je, že i konzervativní britský deník Daily Mail nyní varuje před hospodářskou a politickou apokalypsou. Zdají se o to aktuálnější argumenty, že Česká republika nemá pro současnost žádnou nosnou zahraniční politiku jak se zachránit, a nemá v západním světě mezi občany vlivné spojence, kteří by její kultuře rozuměli a byli by ochotni v případné vzniklé krizi pomoci, argumentuje Jan Čulík.

V ohnisku z jednoho největších finančních center je burza v obležení, píše v sobotním vydání deníku Daily Mail Dominic Sandbrook. Maskovaní muži zasahují s útočnými zbraněmi a bankéři utíkají. Politikové bezmocně lomí rukama a z policie se stali bezmocní rukojmí. Davy běží ulicemi a plení domovy bohaté menšiny. Jsou inspirovány antikapitalistickými hesly brutálního demagoga, a tak dav ničí a vypaluje nemovitosti a doslova strhává z bohatých občanů jejich drahé oblečení.

Před spěšně vytvořenými lidovými soudy čelí finanční elita spravedlnosti pouliční chátry. Davy řvou nenávistí a závistí a soudy odsuzují obžalované k trestům smrti na běžícím pásu.

Kdy je (ne) možné chápat násilí

23. 7. 2012 / Marek Řezanka

V neděli 22. 7. bylo první výročí od masakru na ostrově Utoya. Desítky rodin při něm přišly o své nejbližší, desítky převážně mladých životů při něm vyhasly. Po vlnách vzteku, zoufalství a beznaděje přišla na řadu otázka -- proč? Proč je někdo schopen vzít do rukou zbraň a najednou zmařit tolik životů plných nadějí, snů a síly? Lze takovému činu zabránit? Kolik podobných fanatiků kráčí po světě a přemýšlí, kdy a kde se stanou "slavnými"?

Revoluce je evoluce

23. 7. 2012

Tento článek by neměl být čten jako vyjádření podpory násilné revoluční politické změně, ale snad ukáže, že revoluce ani zdaleka není "nepřirozená" a ve skutečnosti se jedná o proces, který je součástí evolučních změn.

Bylo nám toho třeba? Aneb: Dejte mi stůl, já už si práci najdu

23. 7. 2012 / Jiří Baťa

Administrativa současné vlády je více než přebujelá, o tom není pochyb. A to přesto, že polistopadovými "demokraty" byla administrativa za totality vystavována silné kritice. Jak se však ukazuje, účel světí prostředky. Proč je administrativa (a nejen ve vládě, ale i v jiných státních orgánech a institucích) tak početná? Nevím, zda se nad touto skutečností někdo seriozně zamyslel a udělal nějaký relevantní závěr. Pokusím se o to sám, ale je to jen subjektivní pohled a hodnocení, žádná analýza.

27816

Zahrada sekaná kosou -- praktické zkušenosti

23. 7. 2012 / Boris Cvek

Před dvěma lety jsem psal do Britských listů o výhodách sekání zahrady kosou místo sekaček. Sekačky dělají hluk, který mění místa odpočinku v neobyvatelná místa horší než velká sídliště, kromě toho zanechávají po sobě trávník, v němž nic nežije a který nemá žádné květy, a dělají ze sekání trávy něco, co se musí dělat stále dokola. U sekání sekačkou se navíc nedá kultivovaně diskutovat.

Globální elity si "ulily" 21 bilionů dolarů

23. 7. 2012

Globální elita superbohatých využívá své pohyblivosti a děr v pravidlech pro přiznávání zdanitelných příjmů, které se jí otvírají v mezinárodním prostoru. Podle výzkumu společnosti Tax Justice Network tak "ulily" do zahraničí bohatství ve výši 21 bilionů dolarů, což odpovídá součtu hrubého domácího produktu USA a Japonska.

27815

KOUTEK REKLAMNÍ TUPOSTI:

Dokonalý nevkus

23. 7. 2012 / Tomáš Koloc

Existují reklamy, které netrpí pro českou reklamu typickou impotencí invence (danou spíše než netalentem copywriterů faktem, že reklamy -- stejně jako televizní pořady - ve většině schvalují manažeři s minimálním vzděláním a vkusem). Existují reklamy, o nichž můžu směle říct, že jejich nápad je invenční. Ale jen do té doby, než si představím, že bych byl prostatik, člověk, který se léčí v psychiatrické léčebně, či homosexuál, tedy příslušník některé ze skupin, které to na světě vůbec nemají lehké i bez toho, že na "legraci" z nich založil svou reklamní kampaň výrobce stavebních doplňků, firma Fastrade s. r. o...

Za tip děkuji panu Martinu Šilhovi.

27814

Zpráva o návštěvě Caltechu

21. 7. 2012 / Boris Cvek

Zpráva o návštěvě Caltechu v rámci projektu OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0062, který je řešen na Katedře buněčné biologie a genetiky Univerzity Palackého pod vedením prof. Z. Dvořáka. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Kalifornský technologický institut (California Institute of Technology, Caltech) je vedle MIT (Massachussets Institute of Technology) nejlepší vysokou školou technického zaměření v USA. Mluvit však o "technickém" zaměření v českém smyslu by bylo ošidné, protože na Caltechu můžete studovat i historii, angličtinu nebo filozofii přírodních věd (pro anglosaské pojetí přírodních a technických věd je blízkost filozofii a humanitním vědám typické).

Dejme tomu, že si na Hrad, a do Lán, zvolíme demokrata

20. 7. 2012 / Vladimír Rott

Dejme tomu, že si na Hrad, a do Lán, zvolíme občana demokrata, občanku demokratku. Dejme tomu, že si předtím pořádně v řadě veřejných diskuzí probereme co ten úřad pro nás znamená, může znamenat. V diskuzích na které může, ale nemusí, přijít kdo chce.

Dejme tomu, že se tak ten náš demokrat, ta naše demokratka, jako první takový, jako první taková v tomto úřadu, s námi domluví na tom že se ten Hrad, jako první Hrad Česko-Moravsko-Moravskoslezský, otevře všem lidem. A sice jako první Dům demokracie a lidských práv na území ČR. Dále že se domluvíme na tom, že se Lány stanou Lidovým domem s Lidovým parkem, prvními takovými na území ČR, otevřenými všem lidem.

Zadlužená Sicílie se může stát "italským Řeckem"

23. 7. 2012

Zatímco premiér Monti bojuje proti finanční nákaze ze zahraničí, která zvedá náklady na vládní půjčky do těžko udržitelné výše, někteří se obávají, že Sicílie se svými masivními problémy se může stát "italským Řeckem", jež zbankrotuje kvůli veřejnému dluhu.

Premiér lhal

20. 7. 2012 / Boris Cvek

Myslím, že od začátku bylo jasné, že hlavní důvod pro bleskové odvolání ministra spravedlnosti Pospíšila bylo to, že vyjde vstříc nejvyššímu státnímu zástupci Zemanovi ve věci jmenování vrchního státního zástupce v Praze. Zemanovým kandidátem byla Lenka Bradáčová a Pospíšil byl odvolán těsně před tím, než ji stihl jmenovat. Jediný způsob, jakým mohl premiér dokázat, že mu jde opravdu o finanční disciplínu a nikoli o zabránění jmenování někoho, kdo bude se Zemanem spolupracovat (a kdo tedy s největší pravděpodobností půjde tvrdě po vyšetření klíčových případů rozkrádání veřejných peněz ze strany politiků), bylo okamžité (!) jmenování Bradáčové ze strany nového ministra Blažka. A ten to odmítá. Premiér tedy lhal.

Ministr spravedlnosti Blažek odmítá jmenovat Bradáčovou. Zeman protestuje ZDE

Blažek v Nečasových šatech

20. 7. 2012 / Milan Daniel

Po dvou rozhovorech ministra spravedlnosti Blažka s ústeckou žalobkyní Bradáčovou a nejvyšším státním zástupcem Zemanem je přinejmenším pozice ODS k situaci na státních zastupitelstvích mnohem jasnější. Žalobkyně měla na výběr: buď se ohnout a projít, nebo se neohnout. Kdyby Bradáčová během zmíněných rozhovorů projevila nějakou "flexibilitu" či "vstřícnost", byla by už zřejmě ve funkci vrchní státní zástupkyně v Praze. Takhle advokátministr Blažek přišel s obezličkou ve formě výběrového řízení, která nemá v zákoně žádnou oporu. Od toho, aby ctily zákon, však obezličky nejsou.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za květen 2012

3. 6. 2012

V květnu 2012 přispělo finančně na Britské listy 214 osob bankovním příkazem celkovou částkou 62 046,37 Kč, dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilu v březnu 2012 částkou 44921.92 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 31.5. 2012 částku 92 806,98 Kč. Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno nově zaslat i z mobilního telefonu nebo na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

25113