Dohoda TTIP

Komparácia a objektivita

2. 9. 2014 / Igor Daniš

V poznámke k rozhovoru ŠK v PL sa Jan Čulík kriticky pozastavuje pri príklone časti predstaviteľov "ľavice" a "pravice" k "protofašistickým" predstaviteľom a režimom resp. "s...

Hra s ohněm

6. 8. 2014 / Ilona Švihlíková

Co se to děje se systémem mezinárodních vztahů? Narůstá počet zhroucených států, rozrůstající se pás od Severní Afriky po Afghánistán. Mezinárodní právo je v troskách. Objevují se noví aktéři, přič...

Ještě několik slov o svobodě

15. 7. 2014 / Leopold Kyslinger

Erich Fromm v díle Strach ze svobody věří, že se člověk může stát svobodným, aniž by byl osamělou bytostí ve svém světě. Aby toho dosáhl, musí projít procesem seberealizace, to jest aktivním myšl...