Filosofie Otevřeně developerské strany

5. 10. 2018 / Tomáš Korda

čas čtení 5 minut


Otevřeně developerská strana neboli ODS se představuje jako strana podporující podnikatele. Touto vizáží se nesmíme nechat klamat – je pravdivá. Otevřeně developerská strana skutečně podporuje všechny podnikatele. Neříká už ale, že těch „echt“ podnikatelů mnoho není. Míněno těch, kteří kapitál zhodnocují plnými doušky, těch je poskrovnu. Právě jim, protože jsou velcí, se od této naší strany dostává největší podpory.

 

Dát svůj volební hlas ODS znamená dát otevřenou podporu těmto silným kapitál zhodnocujícím podnikatelům, nikoliv těm drobným, udřeným a zpoceným, kteří platí daně a kterým jejich zlaté české ručičky jsou schopny kapitál zhodnotit nanejvýš tak, aby přežili a uživili rodinu. Těm – pravda – ODS (ač by jistě ráda) moc nepomáhá. Její pomoc je totiž úměrná velkosti zhodnoceného kapitálu. Místo aby se více starali o zhodnocování kapitálu, raději se věnují práci, která je baví, rodině, dětem či přátelům.

Odtud plyne rovnice, že volit ODS znamená podporovat Babiše a velké ryby podnikající na úkor drobných podnikatelů. Proto je naprosto v pořádku volit ODS, pokud člověk sympatizuje s politickým hnutím Agrofertu. Avšak volit ODS s odůvodněním vymezit se touto volbou proti Babišovi – to při troše sebeúcty nelze.

Podporovat podnikání v místech, kde žádní ostřílení podnikatelé nejsou a kde se kola kapitálu patrně už nikdy neroztočí, tam volit stranu podporující a motivující k podnikání, hraničí skoro až s občanskou ctností. Avšak ne všechna místa na tomto světě jsou kapitálem opuštěná. Kromě periférií máme i centra, která ze všeho nejméně potřebují motivovat k podnikání. Protože podporou podnikání otevřeně podporujeme kapitál vyvlastňující drobné podnikatele. Kolik obchodníčků‑podnikatelů vyvlastní jedno nákupní centrum? Komunisté je vyvlastnili přímo – změnou zákona. Kapitál to dělá nepřímo – beze změny zákona. Čili na rozdíl od komunistů vyvlastňuje kapitál drobné živnostníky férově, aniž by došlo k násilně změně zákona, a tak si nikdo nemůže na nic stěžovat.

Avšak v tomto na první pohled čestném vyvlastňování je zrada. Dohoda o vyvlastnění se tváří tak, že se týká jen vyvlastňovatele a vyvlastňovaného. Co když však majetek nebo pozemek, o který kapitál projevuje zájem, má obecní význam? Za příklad dejme nádraží nebo nezastavěný prostor, kde rostou stromy. Jedno i druhé má naprosto bytostný význam pro život obce. Pokud má kapitál zájem se na těchto místech zhodnocovat, nestačí, že o vykoupení pozemku (nebo jeho pronajmutí na neurčito) jedná s formálním vlastníkem pozemku, který je zapsán v katastru nemovitostí. Správně má jednat s celou obcí, resp. její reprezentací. Protože každé konkrétní místo, to, jak bude vypadat a k čemu bude sloužit, spoluutváří celkové životní prostředí obyvatel obce, které formuje životy lidí, za něž nese politická reprezentace zodpovědnost.

Protože i prostředí o obce je prostředním životním, musí životy obyvatel podle něho také vypadat. Musí vypadat tak, jak vypadá jejich životní prostředí. Pokud jsou obézní, nevypovídá to jenom o jejich špatné životosprávě, ale daleko spíše o prostředí, ve kterém žijí a které primář Motolské nemocnice nazval obezitogenním prostředním. Pokud nemají kde bydlet a přespávají u rodičů nebo na ulici, nevypovídá to toliko o jejich neschopnosti zajistit si bydlení, ale daleko více o prostředí, ve kterém se místo bytů staví tunely, obchodní centra nebo kanceláře. Pokud jsou občané psychicky nemocní a jejich duše vystresovaná, vypovídá to snad pouze o jejich osobní duševní nevyrovnanosti? Nevypovídá to daleko spíše o celkové duševní nevyrovnanosti prostředí, ve kterém žijí? Občané jsou symptomem svého životního prostředí – symptomem svého bytí.

Oklikou přes životní prostředí je proto politická reprezentace zodpovědná za životy lidí. Dokonce, abychom byli důslední, politická reprezentace nese za život lidí veškerou možnou zodpovědnost, protože život mimo ní není přísně vzato život člověka. Podle Aristotela totiž člověk není jen bytost společenská (i opice vytváří společenství), ale rovnou politická, tudíž život obce je jeho životem jakožto člověka.

V této souvislosti dobře vyniká oficiální ideologie Otevřeně developerské strany, která život jakožto život člověka nerespektuje. Skutečný ryzí život je pro ni pouze život soukromý. Dle ODS politická reprezentace obce nemá právo narušovat podnikatelské záměry zhodnocující kapitál. Do toho, co kapitál na vyvlastněném pozemku bude dělat, obec nemá vůbec co mluvit. Něco jako negativní externality Otevřeně developerská strana nezná. Co obec pod její vládou může vlastně dělat, to je docela dobrá otázka, neboť obec pod její vládou na sebe žádnou zodpovědnost za životy lidí nebere, nemůže proto také nic dělat. Může jen přihlížet, jak kapitál vyvlastňuje a sám sebe se zhodnocuje. Může pouze mlčky čekat na to, než kapitál vyvlastní dostatek podnikatelů a tím je všechny sjednotí do podnikatele jednoho, který pak přijde a obec nakopne. V tomto smyslu je ANO pokračováním ODS jinými prostředky.

0
Vytisknout
5815

Diskuse

Obsah vydání | 9. 10. 2018