Otevřený rasismus prezidentského mluvčího

18. 8. 2015 / Jan Čulík

Mluvčí prezidenta Miloše Zemana odmítl výzvu vědců a akademiků, apelujících na veřejnost, aby se nechovala fanaticky a nešířila iracionální nenávist. Řekl při tom jednu neuvěřitelně rasistickou větu:

"Všem, kdo v Evropě žijí, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení," prohlásil Ovčáček. Myslí si, že je to "parafráze petice". To však není pravda

Znamená to, Ovčáčku, že lidem, kteří nežijí v Evropě, by nemělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení? Proč, prosím?

Víte, Ovčáčku, že Česká republika jako signatář Ženevských dohod o uprchlících z roku 1951 a Evropského zákona o lidských právech má POVINNOST poskytnout ochranu lidem, kteří prchají před válkou a pronásledováním?

Je neuvěřitelné, že v krizové situaci, kdy by lidé měli slyšet jasný hlas politiků, varujících před šířícím se fanatismem a nenávistí, se k němu čeští oficiální činitelé přidávají.

ZDE jsou znovu POVINNOSTI České republiky vůči uprchlíkům, jak je definuje zákon:

Článek 3 Evropské konvence o lidských právech (European Convention on Human Rights, ECHR), jíž je Česká republika signatářem, konstatuje, že "Nikdo nebude podrobován mučení či nelidskému či ponižujícímu zacházení či trestání". Osoba má právo požádat o ochranu přímo na základě článku 3, protože státy mají zakázáno vracet osoby do země, kde mohou utrpět porušení svých práv podle článku 3.

Článek 31 Konvence o uprchlících z roku 1951 zakazuje státům, aby trestaly uprchlíka za ilegální vstup na jejich území, pokud je jeho účelem žádat o azyl. Základním principem Konvence o uprchlících z roku 1951 je zákaz vracení uprchlíků do situace, kde by mohl být ohrožen jejich život či jejich svoboda. Konvence o uprchlících z roku 1951 platí pro všechny lidi, bez diskriminace na základě rasy, náboženství či země původu. Uprchlíci nesmějí být trestáni za vstup na území jiného státu. Konvence o uprchlících uznává, že při vyhledávání azylu může být uprchlík nucen porušit imigrační předpisy.

Konvence zakazuje trestat uprchlíky za porušování imigračních předpisů a zakazuje státům svévolně zadržovat uprchlíky na základě jejich úsilí získat azyl. Konvence především obsahuje četné záruky, že uprchlíci nesmějí být deportováni.

Konvence také definuje základní minimální standardy pro zacházení s uprchlíky. Uprchlíci musejí mít právo přístupu k soudům (to ČR porušuje), k základnímu vzdělání, právo pracovat a právo získat osobní dokumenty, včetně uprchlického cestovního pasu.

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
6622

Diskuse

Obsah vydání | 20. 8. 2015